Κατάρτιση

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες, τόσο στο Incubator, όσο και στον Accelerator, λαμβάνουν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είναι υποχρεωτικό για όλους.

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης (Bootcamp)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων προγραμμάτων, μέσα από τις οποίες θα μπορέσετε να διευρύνετε τους τομείς δράσης σας, αυξάνοντας τον αριθμό των επωφελουμένων σας, αλλά και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών σας.

 

Το εντατικό αυτό πακέτο εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες των ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και διαρκεί ένα μήνα, καλύπτοντας ΧΧΧ θεματικές ενότητες, φτάνοντας τις 80 διδακτικές ώρες.

Τα μαθήματα

 

Η θεματολογία των μαθημάτων περιλαμβάνει:

Πηγές Χρηματοδότησης

Χρηματοδοτήσεις από Διεθνείς Δωρητές – Ευρωπαϊκά Κονδύλια

Ο κύκλος ζωής ενός έργου

Σχεδιάζοντας ένα έργο

Διαχείριση Ομάδας Έργου

Διαχείριση Εθελοντών

Δικτύωση

Λογικό Πλαίσιο

Χρονοδιάγραμμα

Προϋπολογισμός

Συγγραφή Προτάσεων

Υλοποίηση Έργου

Τεχνικές Παρακολούθησης Έργου

Αξιολόγηση Έργου

Τεχνικές Μarketing

Νομικά θέματα

Ώρες μαθημάτων

 

Το αρχικό πακέτο εκπαίδευσης έχει διάρκεια 80 ωρών. Από αυτές, οι μισές (40) είναι πρωινές ώρες (10:00 – 16:00), και οι άλλες μισές (40) είναι απογευματινές (17:00 – 20:30). Η πρώτη εβδομάδα είναι πρωινή, η επόμενη είναι απογευματινή, και οι επόμενες ακολουθούν εναλλάξ.

Ο λόγος οι ώρες των μαθημάτων εναλλάσσονται σε εβδομαδιαία βάση είναι για να μπορούν οι συμμετέχοντες να αφιερώνουν το χρόνο τους και στις τακτικές εργασιακές τους υποχρεώσεις, στους οργανισμούς όπου απασχολούνται.

Εξετάσεις

 

Μετά την ολοκλήρωση της 4ης και τελευταίας εβδομάδας, το εκπαιδευτικό πακέτο ολοκληρώνεται με μια εξέταση που στοχεύει να αξιολογήσει κατά πόσο έχετε αφομοιώσει όσα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μήνα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της εξέτασης θα σας παρέχει ένα πιστοποιητικό που μπορείτε να το ενσωματώσετε στο προσωπικό σας βιογραφικό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον οργανισμό σας.

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

3η Εβδομάδα

4η Εβδομάδα

5η Εβδομάδα

Δευτέρα

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

Εξετάσεις

Τετάρτη

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

Τρίτη

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

Πέμπτη

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

Παρασκευή

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

10:00 – 16:00

17:00 – 20:30

*Το παραπάνω πρόγραμμα περιλαμβάνει και τα διαλλείματα.
Τόσο για τον Ιncubator όσο και για τον Accelerator θα πραγματοποιούνται και επιπλέον εκπαιδεύσεις με βάση το επίπεδο και τις ανάγκες της κάθε ΟΚοιΠ που συμμετέχει.