Νέο έργο Συνεργασίας: Πρωτοβουλία πνοής για την προστασία των δασών μας και τον εθελοντισμό

Το ΜΚΣ Δεσμός, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και το HIGGS (Higher Incubator Giving Growth & Sustainability), αναλαμβάνουν δράση, σε πανελλαδικό επίπεδο, και ξεκινούν ένα Πρόγραμμα Υποστήριξης Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροπροστασίας. Μια πρωτοβουλία πνοής που απαρτίζεται από πληθώρα δράσεων με στόχο την κατάρτιση, ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου των συγκεκριμένων ομάδων στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας και θα διαρκέσει έως το 2024.

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης θα κινηθεί σε δύο παράλληλους άξονες:

α) τη σημαντική ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων σε υλικό εξοπλισμό και,

β) την κατάρτιση για τις δασικές πυρκαγιές μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον πρώτο άξονα θα γίνει η καταγραφή, αξιολόγηση και ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων. Η ενίσχυση θα αφορά συνολικά 50 εθελοντικές ομάδες απ΄όλη τη χώρα που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης όπως, δασοπυροπροστασία ως κύρια δραστηριότητα της ομάδας, δραστηριοποίηση σε περιοχή με ιστορικό δασικών πυρκαγιών και υψηλό δείκτη κινδύνου στο μέλλον, καθώς και δοκιμασμένης μεθοδολογίας, μέσω στοχευμένου ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των αναγκών των ομάδων αλλά και επιτόπιων επισκέψεων.

Σκοπός του δεύτερου άξονα είναι η πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και την αποκατάσταση καμένων δασικών εκτάσεων, από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία του αντικειμένου. Το πρόγραμμα της κατάρτισης αφορά όλες ανεξαιρέτως τις εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας που λειτουργούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζουν βαρύ ιστορικό δασικών πυρκαγιών και έντονη παρουσία εθελοντικών ομάδων. Τα εργαστήρια, με δωρεάν συμμετοχή για τις ομάδες, έχουν ήδη ξεκινήσει με την ενεργή συμμετοχή περισσότερων από 265 εκπροσώπων και 53 εθελοντικών ομάδων, σε Αττική, Σάμο, Νότιο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου.

 

Με την υποστήριξη:

 

c.kourmpeli
About c.kourmpeli