Πρόγραμμα Tools for Citizens

07 Μαΐου 2018 – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του προγράμματος “Tools for Citizens”, το οποίο υλοποιούμε σε συνεργασία με το COMM’ON, το ΑoH Athens και το Impact Hub Athens με στόχο τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση που συνδιοργανώσαμε στο Impact Hub Athens, συμμετείχαν 27 ΟΚοιΠ και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να χαρτογραφήσουμε τα πεδία γνώσης και τις θεματικές, στις οποίες ο καθένας μας δουλεύει. Συζητήσαμε για τον αντίκτυπο της δουλειάς μας, καθώς και τα εμπόδια που συναντάμε και μας εμποδίζουν να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος, μοιραστήκαμε καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία εργαλείων χρήσιμων για τους οργανισμούς και τους φορείς μας, αλλά και το σύνολο της τοπικής Κοινωνίας των Πολιτών.


Το MitOst e.V. (Βερολίνο), το COMM’ON (Αθήνα) και το Socius (Βερολίνο), σε συνεργασία με το AoH Athens και με την πολύτιμη συμβολή των HIGGS και Impact Hub Athens και με την υποστήριξη του Robert Bosch Stiftung, μέσα στους επόμενους μήνες, θα καταγράψουν εμπειρίες, προκλήσεις και ανάγκες και θα αποκομίσουν πολύτιμες γνώσεις για την Κοινωνία των Πολιτών, μέσα από μια συλλογική διαδικασία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ΟΚοιΠ, οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε, από κοινού, μια εργαλειοθήκη -ανοικτή σε όλους- με εργαλεία και μεθοδολογίες για χρήση από την τοπική Κοινωνία των Πολιτών. Τα εργαλεία αυτά θα δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες, φορείς και κοινότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητες των μελών τους, για να καλύψουν από μόνοι τους οργανωτικές και λειτουργικές τους ανάγκες αλλά και για να συνδεθούν αποτελεσματικότερα μεταξύ τους για την επίτευξη κοινών στόχων.

Το Tools for Citizens είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Γερμανικό οργανισμό MitOst e.V. με την υποστήριξη του Robert Bosch Stiftung και τη συνεργασία του Socius. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσα από τη χρήση εργαλείων ανάπτυξης ικανοτήτων, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών της κάθε κοινότητας – χώρας στην οποία αναπτύσσεται, και τη δημιουργία δικτύων μέσα στα οποία οι ενεργοί φορείς και άτομα της τοπικής κοινωνίας θα έρθουν σε επαφή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2017 με τη δημιουργία ενός custom-made toolbox για τις ανάγκες της Κοινωνίας των Πολιτών της Τουρκίας σε συνεργασία με το Anadolu Kültür και την πολύτιμη συμβολή της Laden Yurttagüler και του Yörük Kurtaran.

Higgs
About Higgs