Σεμινάριο SEERC: E-PROTECT

16 Ιανουαρίου 2019 – Το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC), ερευνητικό κέντρο που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργάνωσε και υλοποίησε σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα ανήλικης θυματοποίησης και προεκτάσεις στην ποινική διαδικασία: Προσέγγιση, αξιολόγηση αναγκών, διαχείριση περιπτώσεων», στο όμορφο νεοκλασικό κτίριο του HIGGS, στην Αθήνα.

Υπό τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το E-PROTECT (Enhancing PROtection of Children – vicTims of crime) αποτελεί διετές ερευνητικό έργο με κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανήλικων θυμάτων εγκληματικότητας. Αποστολή του είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα του παιδιού-θύματος, όπως αυτά προβλέπονται στην Οδηγία 2012/29/ΕΕ περί θυμάτων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα  ανήλικα θύματα. Την υλοποίηση του έργου έχουν αναλάβει πέντε εταίροι σε πέντε διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Ελλάδα και Ρουμανία), προκειμένου να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του ανηλίκου θύματος κατά τη συμμετοχή του στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα στάδια του έργου είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα αυτού: http://www.childprotect.eu/#/en/

Higgs
About Higgs