Συμμετέχοντες HIGGS Incubator 03

Το HIGGS μετά από 46 αιτήσεις και 11 συνεντεύξεις θα καλωσορίσει στο Bootcamp του στις 13 Νοεμβρίου τις 5 ΟΚοιΠ που θα συμμετάσχουν στον τρίτο κύκλο Ιncubator. Οι οργανώσεις του νέου κύκλου είναι το Women On Top, οι Συνταξιούχοι εν Δράσει, το Blood-e, το CareerSign και το We Need Books.

Λίγα λόγια για τις οργανώσεις:

Women On Top: είναι ένα δίκτυο mentoring για την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, οργάνωση προγραμμάτων mentoring, διοργάνωση σεμιναρίων για άνεργες και ευάλωτες ομάδες γυναικών, και δημιουργούν γέφυρες με νέα επαγγέλματα, επιχειρηματικές ευκαιρίες και καινοτόμες πρωτοβουλίες και μια συνολική αλλαγή στις ευκαιρίες και τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Συνταξιούχοι Εν Δράσει: ενδυναμώνουν ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι ίδιοι εθελοντικές δράσεις ως ενεργοί πολίτες. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μια ευρύτητα θεματικών: ενημέρωση για θέματα κοινωνικής ενεργοποίησης, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και δράσεις ενσωμάτωσης με τις νεότερες γενιές. Όνειρό τους είναι να ενεργοποιήσουν ένα πολύτιμο και ποιοτικό δυναμικό ανθρώπων στην κοινωνική προσφορά, δίνοντάς τους κίνητρο για να είναι ενεργοί πολίτες και να μεταδώσουν την πολύτιμη εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στους νεότερους.

Blood-e: είναι μία κοινωνική ηλεκτρονική υπηρεσία που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για μετάγγιση αίματος και παραγώγων του αίματος στην Ελλάδα, μέσω της αύξησης του ποσοστού των εθελοντών και της οργάνωσης του συστήματος αιμοδοσίας στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με: 1. Την προβολή της ανάγκης για αίμα προς το ευρύ κοινό με τη δημιουργία εκκλήσεων από τους έχοντες ανάγκη για μετάγγιση. Χρήση της πλατφόρμας (www.bloode.org) και των social media. 2. Με τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν στόχο την καλλιέργεια της εθελοντικής παιδείας σε παιδιά και νέους. 3. Την διοργάνωση αιμοδοσιών σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα όπως σχολεία, πανεπιστήμια, κοινωφελή-πολιτιστικά ιδρύματα. 4. Με την διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ανάπτυξη του εθελοντισμού στα πλαίσια των επιχειρήσεων.

Career Signείναι ένας υπό ίδρυση οργανισμός (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) που φιλοδοξεί να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρία. Ο σκοπός του οργανισμού είναι να επιτύχει την εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των ΑμεΑ και την ένταξη τους όχι μόνο την ουσιαστική στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, ακολουθώντας διεθνείς σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

We Need Books: φτιάχνει βιβλιοθήκες στις δομές φιλοξενίας προσφύγων, τη δημιουργία των οποίων χρηματοδοτεί μέσω crowdfunding. Ο οργανισμός διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία επιλογής, ανεύρεσης, παραγγελίας και πληρωμής βιβλίων στις μητρικές γλώσσες των προσφύγων, ενώ, παράλληλα, δημιουργεί συστήματα αρχειοθέτησης και δανεισμού, εξασφαλίζει δωρεές ελληνικών, αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών βιβλίων και σχεδιάζει δραστηριότητες μέσα στις βιβλιοθήκες. Από την ίδρυσή τους τον Ιανουάριο του 2017 έως τώρα έχουν φτιάξει μια βιβλιοθήκη στο Σχιστό, μία για την Caritas Αθήνας ενώ συμμετέχουν στη δημιουργία βιβλιοθήκης στον Ελαιώνα και ενισχύουν τις βιβλιοθήκες της Μέλισσας και του ΚΕΘΕΑ με αραβικά και φαρσί βιβλία. Όνειρό τους είναι η δημιουργία μιας μόνιμης κεντρικής πολυγλωσσικής βιβλιοθήκης / πολυπολιτισμικού κέντρου στην Αθήνα που θα βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη των προσφύγων.

Higgs
About Higgs