Συνάντηση του Campfire Innovation

06 Ιουνίου 2019: Το Campfire Innovation διοργάνωσε την τελευταία συνάντηση της σειράς συζητήσεων Smart Aid Gathering για την περίοδο 2018-19, με θεματική “Self Advocacy & Active Participation”. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε παραδείγματα δράσεων από την ίδια την προσφυγική και μεταναστευτική κοινότητα για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και τη δίκαιη μεταχείρησή τους. Βασικοί ομιλητές ήταν το Generation 2.0 και το Syrian Greek Youth Forum, ενώ συμμετείχαν αντιπρόσωποι από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και την ένωση United African Women.

Σημαντικό σημείο σε αύτη την συζήτηση ήταν η διεύρυνση της αντίληψης για τα μέλη αυτής της κοινότητας ως πολίτες, ακτιβιστές και πάροχοι ανθρωπιστικής βοήθειας, και η ανάγκη για ανάπτυξη γνώσεων και δυνατοτήτων συνηγορίας από τις οργανώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.

Higgs
About Higgs