Συνέντευξη: Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί – 5ος Κύκλος Accelerator

1. Λίγα λόγια για τους σκοπούς και το έργο της οργάνωσης

Το «Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κύριος σκοπός του οργανισμού είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και η εξασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας. Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα υλοποιεί πέντε προγράμματα – δράσεις:

• Στηρίζω- προσφέρω γιατί συμπάσχω» (Τράπεζα Υποστήριξης – Κοινωνικό Παντοπωλείο).
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – παροχή συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς.
• «Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς» (Κοινωνικό Φροντιστήριο).
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας σε Γυμνάσια και Λύκεια.
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας παιδιού, με σκοπό την στήριξη 25 παιδιών ευπαθών οικογενειών με την παροχή μαθησιακής υποστήριξης, σίτισης και δημιουργικής απασχόλησης.

Από τον Ιούλιο του 2018 ο οργανισμός υλοποιεί ένα νέο πρόγραμμα το «Ηλιαχτίδα Ζωής» – Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής για παιδιά, εφήβους και γονείς, ως επέκταση των υπηρεσιών του κέντρου ημερήσιας φροντίδας, ενώ από τον Αύγουστο εγκαινιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα «Φροντίδα για την 3η Ηλικία» με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων 3ης ηλικίας του τοπικού πληθυσμού.

2. Λίγα λόγια για τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος χρηματοδότησε το πρόγραμμα «Ηλιαχτίδα Ζωής» – Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής, για παιδιά, εφήβους και γονείς με την κάλυψη της μισθοδοσίας 4 εργαζομένων (1 ψυχολόγος, 1 κοινωνικός λειτουργός, 1 παιδαγωγός και 1 άτομο γραμματειακής υποστήριξης). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια νέα πρόταση αντιμετώπισης του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού. Στόχος του προγράμματος είναι η πολύπλευρη υποστήριξη 230 οικογενειών με 330 ενήλικα μέλη και 540 ανήλικα παιδιά που διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ), μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού, του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το πρόγραμμα «Φροντίδα για την 3η Ηλικία», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, στοχεύει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων 3ης ηλικίας του τοπικού πληθυσμού. Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη 50 οικογενειών υπερηλίκων άνω των 65 ετών (εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» στην ΠΕ Καστοριάς) οι οποίοι διαβιούν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και 400 υπερηλίκων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).

Το πρόγραμμα προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μηνιαία παροχή διατακτικών, όπως και άλλες καινοτόμες δράσεις (ενημερωτικές διαλέξεις σε ιατρικά θέματα, εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων Η/Υ, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, πρόγραμμα «Ασφαλής Κατοικία»).

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης, βασικό είναι ο οργανισμός να έχει καθορίσει ποια είναι η ανάγκη που θέλει να επιλύσει, για ποιον και με ποιον. Να έχει κάνει εξαρχής μια εκτίμηση αναγκών και να εστιάσει στον σχεδιασμό μιας πρότασης που θα επιφέρει την λύση.

Μια πρόταση για να είναι επιτυχημένη είναι σημαντικό να έχει συγκεκριμένο σκοπό, στόχο και δραστηριότητες όπως και αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει να είναι χρονικά προσδιορισμένη όπως επίσης, και βιώσιμη.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, ο οργανισμός είναι σημαντικό να εκπαιδεύεται συνεχώς σε θέματα συγγραφής και αξιολόγησης προτάσεων. Τέλος, για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά βασική είναι η συνεργασία των μελών του οργανισμού και η συνεχής προσπάθεια.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS και γιατί;

Η συμμετοχή του οργανισμού μας στο πρόγραμμα Accelerator του ΗIGGS, προσέφερε στα στελέχη του τεχνογνωσία, πολύτιμες εμπειρίες, νέες γνωριμίες με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Χάρη στη συνεχή στήριξη και συμβουλευτική από το HIGGS, ο οργανισμός κατάφερε να συγγράψει δύο μεγάλες και καινοτόμες προτάσεις για την περιοχή της ΠΕ Καστοριάς, οι οποίες και χρηματοδοτήθηκαν.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Το πρόγραμμα Accelerator μπορεί να βοηθήσει όλες τις οργανώσεις να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους, αλλά κυρίως να θέσουν νέους στόχους. Η εκμάθηση νέων μεθόδων και πρακτικών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της οργάνωσής τους αλλά κυρίως στην υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης όσον αφορά στην λειτουργία και στην διαχείρισή της. Η συμμετοχή στο Αccelerator αποτελεί για κάθε οργάνωση μία αξέχαστη εμπειρία γνώσεων. Οι χώροι του HIGGS είναι ζεστοί και φιλόξενοι και τα άτομα είναι προσιτά και υποστηρικτικά.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Σκοπός του οργανισμού είναι να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες πρόνοιας στηρίζοντας όσο περισσότερες οικογένειες με ανήλικα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη στην ΠΕ Καστοριάς. Εξαιτίας των νέων κοινωνικών αναγκών η επέκταση των υπηρεσιών του οργανισμού είναι σημαντική. Για την βιωσιμότητά μας, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε νέα στρατηγικά σχέδια επεκτασιμότητας καλύπτοντας όσες περισσότερες ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων μπορούμε.

Higgs
About Higgs