Συνέντευξη: Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η κυρία Ράνια Σουλάκη, Group CSR Director του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, απαντάει στις ερωτήσεις μας για την παροχή υποστήριξης σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Λίγα λόγια για το έργο και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου.

Τα τελευταία 15 ολόκληρα χρόνια ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σταθερά υλοποιεί προγράμματα ΕΚΕ. Τα πρώτα χρόνια όταν η έννοια της Ε.ταιρικής Κ.οινωνικής Ε.υθύνης ήταν σχεδόν άγνωστη στην ευρύτερη κοινωνία αλλά και στην επιχειρηματική κοινότητα, η εταιρεία μας είχε ήδη υιοθετήσει προγράμματα με κοινωνικό περιεχόμενο. Έδινε όπως ήταν φυσικό, μεγαλύτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, που λειτουργούν οι εγκαταστάσεις μας και αυτό γιατί πιστεύαμε πάντα ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους των τοπικών κοινωνιών, να δημιουργούμε συνέργειες και να στοχεύουμε όλοι μαζί για καλύτερες συνθήκες ζωής. Στην πορεία των χρόνων οι ανάγκες της κοινωνίας διαφοροποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν μεγάλα κοινωνικά θέματα, όπως το προσφυγικό, οι άποροι, οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι νέοι που εγκαταλείπουν την Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον. Συνέπεια των κοινωνικών αυτών προβλημάτων ήταν νέες πρωτοβουλίες, προγράμματα που αγκάλιασαν την ευρύτερη κοινωνία, εστιάζοντας σε 4 βασικούς πυλώνες δράσεων: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες – Νέα Γενιά – Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον- Πολιτισμός, Αθλητισμός, Υγεία.

2. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχοντας ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του την προσφορά και την υπεύθυνη στάση στο κοινωνικό σύνολο, υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ενός μεγάλου Ενεργειακού Ομίλου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, συνέχεια, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά και ταυτόχρονα να συνδέονται με τους τομείς δραστηριοτήτων του. Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες, στον οποίο έχουμε αποφασίσει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας είναι, με προτεραιότητα, οι Νέοι Άνθρωποι. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε προγράμματα που αφορούν τη νέα γενιά, την επιβράβευση της αριστείας, τις ευκαιρίες για απόκτηση προσόντων και γνώσεων, τη χορήγηση υποτροφιών την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και mentoring. Μέχρι σήμερα έχουν λάβει υποτροφίες για σπουδές σε φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού 44 νέοι, περισσότεροι από 1500 φοιτητές έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων ενώ για τη φετινή χρονιά έχουμε δεχτεί περισσότερους από 4000 μαθητές και φοιτητές για εκπαιδευτικές επισκέψεις στα διυλιστήριά μας. Όμως οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, στις οποίες βρέθηκε η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια διαφοροποίησαν τα προγράμματά μας και δόθηκε έμφαση και στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, στη στήριξη συσσιτίων απόρων. Επομένως, αρκετές φορές οι ανάγκες επιβάλλουν αλλαγές στον αρχικό μας σχεδιασμό.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις; 

Οι τρόποι με τους οποίους στηρίζουμε κάθε φορά μια ΟΚοιΠ διαφοροποιούνται. Μπορεί να δοθεί οικονομική στήριξη ή χορηγία σε είδος όπως πετρέλαιο θέρμανσης, που φέτος χορηγήθηκαν δωρεάν σε σχολεία και ιδρύματα περισσότερα από 600.000 λίτρα πετρελαίου. Όμως το πιο σημαντικό είναι οποιαδήποτε και αν είναι η συνεργασία μας να εξασφαλίζουμε το μέγιστο όφελος για την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Είναι για μας μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν συμμετέχουμε ενεργά και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων, αλλά και στην υλοποίηση των δράσεων.

4. Με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ;

Η επικοινωνία είναι πάντα ανοικτή με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους ανήκουν και οι ΟΚοιΠ. Η επαφή μπορεί να γίνει καταρχήν μέσα από την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όπου υποβάλλονται όλα τα αιτήματα προς τον Όμιλο. Εφόσον κριθεί ότι οι δράσεις μιας ΟΚοιΠ, ενός φορέα, εμπίπτουν στους πυλώνες που έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με δράσεις και προγράμματα, μπορεί να οριστεί μια συνάντηση γνωριμίας, είτε στα γραφεία μας, είτε να επισκεφτούμε εμείς τον φορέα για να έρθουμε σε επαφή με όλη την ομάδα.

5. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το έργο μιας οργάνωσης και τον αντίκτυπο της απόδοσής της;

Όπως ήδη αναφέρθηκε, καταρχήν θέλουμε να γνωρίσουμε την οργάνωση και τους ανθρώπους που συμμετέχουν και την στηρίζουν. Τη νομική της σύσταση, τη συνέπεια της σε σχέση με τις υποχρεώσεις της προς την πολιτεία, τους προμηθευτές συνεργάτες, ωφελούμενους κλπ. Τη σημαντικότητα του έργου της, τα χρόνια λειτουργίας και την επίδρασή της στην κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσεται στις δράσεις που εμείς ως εταιρεία έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με βάση τη στρατηγική μας.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα παρέχετε συνήθως υποστήριξη σε κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση και για ποιους λόγους θα διακόπτατε τη συνεργασία σας;

Δεν υπάρχουν χρονικά όρια για μια συνεργασία, αυτά ορίζονται από τις πραγματικές ανάγκες. Αρκετές φορές τα προγράμματα και οι συνεργασίες έχουν μεγαλύτερη επίδραση και απήχηση με ουσιαστικά αποτελέσματα μετά από μερικά χρόνια υλοποίησής τους.

7. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι απουσιάζουν από το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα;

Νομίζω οι πρωτοβουλίες που αφορούν την τρίτη ηλικία είναι κρίσιμες για τα χρόνια που έρχονται. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνά και οι ανάγκες προσφοράς υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους συνεχώς θα αυξάνονται, χωρίς η πολιτεία να μπορεί να καλύψει το κενό.

8. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα σήμερα;

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο αλλά κάθε ΟΚοιΠ, έχει τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, άρα χρειάζεται να λειτουργεί με μια δομή, να έχει στόχους, σκοπούς, οργάνωση, να λειτουργεί με διαφάνεια και να εξασφαλίζει σωστή διαχείριση των πόρων, να εισάγει την καινοτομία, να προάγει την ομαδικότητα και να εμπνέει. Κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν διοικητικές ικανότητες, γνώσεις οικονομικών και πώλησης, σωστής παρουσίασης, που συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν στα ενεργά μέλη.

9. Γνωρίζουμε ότι σε συνεργασία με ΟΚοιΠ και άλλους φορείς υλοποιείτε το πρόγραμμα «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει». Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του;

Είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια δειλά σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, που το χειμώνα μακριά από τις μεγάλες πόλεις τα παιδιά νιώθουν ξεχασμένα. Η στρατηγική μας απόφαση όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα ήταν η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με κατεύθυνση το περιβάλλον. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν φορείς, οργανισμοί, πανεπιστήμια οι οποίοι διαθέτουν όλες τις δημιουργικές δυνάμεις τους με στόχο να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και γενικότερα τις μικρές κοινωνίες στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί σε 54 προορισμούς, περισσότερα από 312 εργαστήρια με περιβαλλοντικό περιεχόμενο όπως η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας, η κλιματική αλλαγή, η σωστή διαχείριση της ενέργειας και των πρώτων υλών, η προστασία της ζωής στο νερό, εγκατάσταση φωτοβολταικών σε σχολεία, δωρεά ποδηλάτων για οικολογική μετακίνηση μαθητών και έχουν ωφεληθεί περισσότερα από 6600 παιδιά. Τα σχόλια των παιδιών και των εκπαιδευτικών, μας ενθαρρύνουν για να συνεχίσουμε και εδώ επιβεβαιώνεται η σημασία των συνεργασιών.


Ερωτήσεις προς τις ΟΚοιΠ

Στα πλαίσια της συνέντευξης που μας παραχώρησε η κυρία Ράνια Σουλάκη, θα ήθελε να απευθύνει στις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντά ένας φορέας μη κερδοσκοπικός στη σχέση του με τον κόσμο των επιχειρήσεων;
  • Ποια είναι τα βήματα που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για να έχουμε αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία;

Παρακαλούμε πολύ για να απαντήσετε στις παραπάνω ερωτήσεις, πατήστε εδώ.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εδώ.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ράνια Σουλάκη και τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αυτή τη συνέντευξη.

 

Higgs
About Higgs