Θεσμικό πλαίσιο, εθελοντές και λειτουργία ΜΚΟ

Μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης αποτελεί η ύπαρξη εθελοντών, άτομα τα οποία, σε εθελοντική βάση, στηρίζουν τις λειτουργίες της, πολύ συχνά κατά τρόπο ουσιαστικό. Ειδικά όσον αφορά σε μικρότερες οργανώσεις, οι εθελοντές μπορούν να αποτελούν την κινητήριο δύναμη! Αναντίρρητα, πάλι, η οικονομική κρίση και η μετέπειτα προσφυγική έφερε στην επιφάνεια…

Φορολογικά ζητήματα λειτουργίας ΜΚΟ

Είναι αρκετά σύνηθες σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία ρύθμισης ενός ζητήματος να καλύπτονται ή να αναδιαμορφώνονται και στοιχεία που αφορούν στη φορολογική αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Στη βάση αυτή, και υπό το υφιστάμενο πλαίσιο φορολογικής αντιμετώπισης των διαφόρων νομικών μορφών ΜΚΟ το οποίο συχνά δημιουργεί δυσκολίες και σίγουρα προσκόμματα καλύτερης λειτουργίας του οικοσυστήματος, θεωρούμε ότι…

Θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα αξιολόγησης ΜΚΟ

Ένα από τα κλασσικότερα ζητήματα κάθε τομέα αφορά στη ρύθμισή του. Στους περισσότερους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας ισχύει η λεγόμενη «σκλήρη ρύθμιση» (hard regulation) η οποία προέρχεται / επιβάλεται από το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρύθμιση αφήνεται στα μέλη του τομέα, στηριζόμενη στην αρχή της «αυτορύθμισης» (self-regulation).  Και τα δύο συστήματα μπορούν να αφορούν σε…

Φορολογία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος ΜΚΟ

Την τελευταία διετία υπάρχει μια έντονη συζήτηση εντός των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις της πρόσφατης αναθεώρησης, επί τα χείρω, του φορολογικού πλαισίου δωρεών προς ΜΚΟ. Η συζήτηση εστιάζει στην αποσαφήνιση του μεγέθους της αρνητικής επίδρασης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας επί των δωρεών προς τις τοπικές ΜΚΟ, κανείς σχεδόν, όμως, δεν αμφιβάλλει για το ότι θα…

Προς ένα θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Οι περισσότεροι, και ειδικά οι παλαιότεροι, γνωρίζουν καλά τις αρνητικές συνέπειες της μη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που να ορίζει σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, ανάμεσα σε άλλα, προβληματική προβολή, στηλίτευση του χώρου, συχνές τριβές με κρατικές υπηρεσίες. Θα έπρεπε να υπάρχει, λοιπόν, καθολική τοποθέτηση υπέρ ενός καλύτερα ρυθμισμένου πλαισίου το οποίο να…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Erasmus+ Programme (EPLUS): Centres of Vocational Excellence Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS): Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS): Sector Skills Alliances Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2020 Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION: Inclusive and Innovative Practices for the Integration…

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Τεχνολογία 2019 – Ελλάδα

Η έρευνα για τη σχέση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (ΜΚΟ) με την τεχνολογία είναι μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, η οποία επιδιώκει να αποτυπώσει και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΚΟ αξιοποιούν την τεχνολογία. Η πρωτοβουλία χορηγείται από το Public Interest Registry και την έρευνα διεξάγει η MKO Tech for Good…

Ελληνικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις & Κοινωφελή Ιδρύματα

Ένα από τα καίρια ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) αποτελεί η σχέση των ΜΚΟ – Κοινωφελών Ιδρυμάτων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις των δεύτερων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, έχει διαπιστωθεί ότι απουσιάζει μία διαδικασία ειλικρινούς και άμεσης ανατροφοδότησης από την πλευρά…

Συνέντευξη: Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης

Το Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και πρόκειται για κοινωφελές Ίδρυμα, με μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου. Έδρα του Ιδρύματος είναι η Καλλιθέα Αττικής και ως εκ τούτου υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Εργασίας καθώς και Ναυτιλίας. Δοικείται από πενταμελές Συμβούλιο και διέπεται από…

Συνεργασίες & δικτύωση

Το ζήτημα των αποδοτικών συνεργασιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης είναι πολύ ευρύ και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω άρθρο επιχειρούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: • Ποια τα οφέλη των συνεργασιών για μια ΜΚΟ; Γιατί να συνεργαστούμε; • Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους; • Πώς επιλέγουμε συνεργάτες και…

1 2 3 7