Προετοιμασία μίας ΜΚΟ για την προσέγγιση επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΚΕ

Η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία (Πηγή: CSR Hellas), αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η ΕΚΕ διαχωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική ΕΚΕ αφορά στην ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση απέναντι…

Συνέντευξη: Εταιρεία Stoiximan

Η Stoiximan ως η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, αναπτύσσει και υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει σε μια ηθική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής και συνέργειες που απλώνονται σε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών εταίρων. Η…

Ένας Πρακτικός Οδηγός: Ανεύρεση Πόρων για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Αναντίρρητα, την τελευταία δεκαετία το περιβάλλον εντός του οποίου Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΔΜΦΗ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρούν έχει χειροτερεύσει σημαντικά. Από τη μια πλευρά, οι όροι υπό τους οποίους οφείλουν να λειτουργούν σχετικές δομές έχουν γίνει αυστηρότεροι καθώς και η ίδια η επιτήρηση και επιβολή τους – για παράδειγμα μέσα από τους πιο συχνούς…

Λογιστικά: Φορολογική αντιμετώπιση ευκαιριακών εκδηλώσεων

Ένα από τα ζητήματα που η φορολογική αντιμετώπισή του απασχολεί συχνά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΕ και Σωματεία) είναι οι ευκαιριακές εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυσή τους. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, κάθε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δικαιούται ετησίως δύο εκδηλώσεις κατά τις οποίες, κατόπιν αιτήσεώς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., απαλλάσσονται από την υποχρέωση είσπραξης…

Νομικά: Δημοσίευση των ΑμΚΕ και στα Πρωτοδικεία

Εν πρώτοις, είναι καλό να αναλογιστεί κανείς ότι και η δημιουργία μιας (Αστικής) Εταιρείας είναι βεβαίως σύμβαση και μάλιστα ιδιαίτερη, καταστατική. Έχει μάλιστα ένα σπάνιο, νομικά, χαρακτηριστικό: δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταξύ των συμβαλλομένων (εταίρων) και συγχρόνως δημιουργεί ένα τρίτο πρόσωπο (την εταιρεία), το οποίο αποκτά έτσι δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στους εταίρους που το…

Επικοινωνώντας με τους Χρηματοδότες: Μύθοι & Πραγματικότητα

Οι αφορμές επικοινωνίας με έναν χρηματοδότη είναι πολύ περισσότερες, από όσες ενδεχομένως να πιστεύουμε. Υπάρχει στη διάθεση των οργανώσεων μια ευρεία μεθοδολογία σχετικά με αυτό, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του χρηματοδότη και το είδος της επικοινωνίας. Διαφορετικά θα προσεγγίσουμε έναν εκπρόσωπο εταιρείας, ένα ίδρυμα ή έναν ιδιώτη και, ανάλογα, προσωποποιούνται και τα…

Interview: European Programme for Integration and Migration (EPIM)

Ms Fanny Georges, Programme Officer at EPIM answers our questions concerning the “Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe” Fund. 1. A few words about European Programme for Integration and Migration The European Programme for Integration and Migration (EPIM), established in 2005, is a collaborative funding initiative of 25 private…

HIGGS Crowdfunding Campaign: Η Εμπειρία μας 

Την περίοδο 26 Σεπτεμβρίου – 12 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήσαμε την 1η μας καμπάνια crowdfunding με τίτλο «Empowering Heroes: Ενδυνάμωση Ικανοτήτων για 2 Ελληνικές ΜΚΟ». Η καμπάνια μας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ξεπεράσαμε τον πρώτο οικονομικό στόχο για την ενδυνάμωση 1 ΜΚΟ, εξασφαλίζοντας τελικά τη συμμετοχή 2 MKO στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS. Εκτός από…

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου σε ένα περιβάλλον ΜΚΟ: Μύθος ή πραγματικότητα;

Είναι πολύ εύκολο να αισθανόμαστε ότι ο χρόνος στην εργασία ελέγχει εμάς και όχι εμείς τον χρόνο. Τηλέφωνα που χτυπάνε συνεχώς, η μια συνάντηση μετά την άλλη, οι συνάδελφοι που έρχονται στο γραφείο μας με τα δικά τους επείγοντα αιτήματα. Ειδικά στον χώρο των ΜΚΟ, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Πολλοί από εμάς συνδυάζουμε το…

Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ

Τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει οι περιπτώσεις, στις οποίες βρίσκομαι σε μια συνάντηση και κάποιος από τους συμμετέχοντες αποποιείται του ακρωνυμίου ΜΚΟ. «Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ», ακούω συχνά. Η ένταση, δε, αυτής της αποποίησης είναι τέτοια, ώστε σπάνια μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ουσιαστικότερη συζήτηση για το «ποιος τίτλος σας εκφράζει τελικά». Αλλά…

1 2 3 6