Ο.Κοι.Π και ΜΜΕ 10+1 προτάσεις από το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου

Στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, όραμά μας είναι ένας κόσμος που μιλά για την ψυχική υγεία με άνεση και αναγνωρίζει, κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετικότητα των ατόμων με ψυχιατρικές/ψυχολογικές/αναπτυξιακές διαταραχές. Εργαζόμαστε κάθε μέρα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα αντιμετωπίζουμε ως «σύμμαχό», ή αλλιώς «εταίρο» στο project «Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης – Eνίσχυση αναγνωρισιμότητας και βιωσιμότητας» του οργανισμού μας.

Στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, η επικοινωνία που αφορά, μεταξύ άλλων, και τη σχέση μας με τα ΜΜΕ, έχει οριστεί κεντρικά καθώς η Διοίκηση του κάθε φορέα οφείλει να δίνει τις κεντρικές κατευθύνσεις και να διαμοιράζεται με όλους τους εμπλεκομένους και ενδιαφερόμενους το όραμα και τους βασικούς στόχους της επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο η Επικοινωνία έχει οριστεί ως ένας από τους Βασικούς Άξονες Προτεραιότητας στον τριετή Στρατηγικό του Σχεδιασμό του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου, με Στρατηγικούς Στόχους και συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες παρακολούθησης: (…) «Η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου ώστε να  καθιερωθεί στη συνείδηση της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς Ψυχικής Υγείας αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας για εμάς. Η πολυδιάστατη και διευρυμένη δράση του Κέντρου Παιδιού & Εφήβου σε κλινικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο μέσα από την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ωφελούμενους, την διευρυμένη παρουσία στα επιστημονικά δρώμενα και την παροχή υψηλής ποιότητας  εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας χρήζει διαρκούς προβολής και προώθησης προκειμένου για την ενίσχυση του εταιρικού και  επιστημονικού προφίλ του φορέα τόσο εξωτερικά όσο και ανάμεσα στους  εργαζομένους του». 

Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο οφείλουμε να σταθούμε στη σχέση μας με τους εκπροσώπους του Τύπου, είναι η διαφάνεια που πρέπει να διέπει όλο μας το έργο. Με τα οικονομικά σκάνδαλα οργανώσεων, οφείλουμε όλοι μας όχι μόνο να καθησυχάσουμε αλλά και να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο στον δημοσιογράφο και το Μέσο του την διαφάνειά μας, δίχως να τον βάλουμε να αναζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες. Γι’ αυτό το λόγο οι άνθρωποι μας, το καταστατικό, τα οικονομικά στοιχεία και οι απολογισμοί μας είναι δημοσιευμένα και εύκολα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα μας ενώ συμμετέχουμε και στην υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ για την αξιολόγηση ελληνικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), μέσω της οποίας επιδιώκεται η προώθηση του αντικτύπου του έργου τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της διαφάνειας.

Σαφώς οι προκλήσεις είναι πολλές στην επικοινωνία μας με τα ΜΜΕ. Οφείλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και, γιατί όχι, να εκπαιδεύσουμε τα ΜΜΕ σε σχέση με τον τομέα προσφοράς μας στην κοινότητα, να καταφέρουμε να είμαστε μέρος της επικαιρότητας που τα αφορά αλλά να μην παρασυρθούμε από αυτή χάνοντας τις αξίες μας στην πορεία της επίτευξης του σκοπού μας. Για παράδειγμα, το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου προσπαθεί να μιλήσει για την αναπηρία, τις αναπτυξιακές διαταραχές και την ψυχική υγεία με ένα θετικό πρόσημο, αποφεύγοντας να προκαλέσει λύπηση ή οίκτο και δίχως να εκθέσει τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενών του κάτι που θα μπορούσε να φανεί ελκυστικό για τα ΜΜΕ. 

Μία πρόσφατη, επιτυχημένη συνεργασία μας με τα ΜΜΕ ήταν η συμβολή τους στην καμπάνια μας για τη συμπλήρωση του ποσού για την αγορά ενός βαν μεταφοράς για ωφελούμενούς μας με αυτισμό. Η σχέση ήταν πολύπλευρη καθώς τρία τηλεοπτικά παιχνίδια έπαιξαν για τον σκοπό μας προσφέροντας ένα αρκετά σημαντικό ποσό στην καμπάνια μας ενώ η προσπάθειά μας δημοσιεύθηκε σε μεγάλα καθώς και πιο μικρά, τοπικά Μέσα φέρνοντας μας κοντά σε ανθρώπους που δεν μας γνώριζαν, ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις που δεν δραστηριοποιείται το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου.

Ο δεκάλογος που ακολουθεί προκύπτει από τη στρατηγική που ακολουθούμε, την εμπειρία μας, τις επιτυχίες και τα λάθη μας και φιλοδοξούμε να βοηθήσει τις οργανώσεις να συνειδητοποιήσουν το ρόλο των ΜΜΕ και να «ξεκλειδώσουν» τα οφέλη που κρύβονται στις συνεργασίες με τους δημοσιογράφους που τα υπηρετούν.

1)Αναθέστε την ευθύνη των σχέσεων με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους σε ένα πρόσωπο, το οποίο πρώτα θα καταρτίσει λίστα επαφών δημοσιογράφων. Μια καλή λίστα είναι το Α και το Ω στην επικοινωνία με τους δημοσιογράφους. Η επικαιροποίησή της θα πρέπει να γίνεται ετησίως. 

2)Δώστε έμφαση στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το πεδίο σας στο ρεπορτάζ τους. Επιδιώξτε να κερδίσετε τον σεβασμό τους και να αναπτύξετε μια σχέση μαζί τους. 

3)Ορίστε τα spokespersons. Ποια στελέχη σας μπορούν να μιλάνε δημοσίως και θα εκπροσωπούν την οργάνωσή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις και να αποτελούν αξιόπιστη πηγή για τους εκπροσώπους του τύπου, να διαθέτουν ευχέρεια λόγου και να μπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους λακωνικά. 

4) Η συχνότητα της επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ πρέπει να είναι τακτική, όχι κουραστική. Στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου έχουμε ορίσει μία φορά το μήνα να λαμβάνουν νέα μας.

5) Το δελτίο τύπου, δεν είναι το μόνο εργαλείο στη φαρέτρα μας. Ένα άρθρο, μια Παγκόσμια Ημέρα ή η επικαιρότητα μπορούν να μας δώσουν αφορμές για επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

6) Μην αμελείτε οι  εκδηλώσεις σας να πλαισιώνονται από ΜΜΕ ως χορηγοί επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, τα μέσα θεωρείται ότι προσφέρουν κοινωνικό έργο προβάλλοντας οργανώσεις που επιτελούν κοινωνικό έργο, ενώ και οι οργανώσεις περνούν το μήνυμα τους στο ευρύ κοινό.

7) Αναζητήστε τηλεπαιχνίδια που ενισχύουν οικονομικά μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ζητήστε να γίνεται υποστηριζόμενος φορέας. Συνηθώς παίζουν αναγνωρίσιμες προσωπικότητες, μια ακόμα ευκαιρία δικτύωσης με προβεβλημένα άτομα που μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους (κυρίως από τα social media) και να γίνουν πρεσβευτές του έργου σας.

8)Σε προτάσεις χρηματοδότησης φροντίστε να προϋπολογίζεται ποσό για διαφήμιση σε στοχευμένα με το έργο σας ΜΜΕ π.χ. ΜΜΕ τοπικών κοινωνιών, ενημερωτικά sites του πεδίου σας κ.α.

9) Συμπεριλάβετε δημοσιογράφους σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων. Για παράδειγμα, στο Κέντρο Παιδιού & Εφήβου, κάθε Χριστούγεννα, στέλνουμε ένα συμβολικό δώρο από τους ωφελουμένους μας μαζί με τις ευχές μας.

10) Καταρτίστε ετήσιο επικοινωνιακό πλάνο με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας. Ορίστε τιμές στόχους για το πόσες συνεντεύξεις θέλετε να δώσετε, πόσα δημοσιεύματα θέλετε να προκύψουν μέσα στη χρονιά κ.α. 

11) Γνωρίστε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ πριν τους χρειαστείτε. Ένα γεύμα γνωριμίας ή μια συνάντηση στα γραφεία σας για να συστηθείτε και να παρουσιάσετε τον οργανισμό σας, σε 3-5 δημοσιογράφους που έχετε παρακολουθήσει ότι καταπιάνονται στο ρεπορτάζ τους με θέματα που σας αφορούν, είναι μια καλή ιδέα και θα κάνει την επαφή πιο ευχάριστη και πιο φιλική.

Στην εποχή της εικόνας, έχουμε ανάγκη τα ΜΜΕ για την εύκολη, γρήγορη και ευρεία μετάδοση των ανθρωπιστικών σκοπών μας. Μέσω των ΜΜΕ οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή μεταξύ τους και γνωρίζουν τον υπόλοιπο κόσμο. Από την άλλη τα ΜΜΕ έχουν ανάγκη τις ΟΚοιΠ για να εκπληρώσουν τον εκπαιδευτικό και φιλάνθρωπο ρόλο τους. Η ανάγκη αυτή μπορεί να γίνει μια δυνατή συμμαχία η οποία, εκ μέρους μας, θα χτιστεί με συγκεκριμένα βήματα και ξεκάθαρο λόγο. 

Νατάσσα Σπαντιδάκη, Τμήμα Προβολής και Προώθησης, Χάρης Τορτορέλης, Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων Κέντρου Παιδιού & Εφήβου

m.vasilakis
About m.vasilakis