Άρθρα με διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΜΚΟ

Προς ένα θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Οι περισσότεροι, και ειδικά οι παλαιότεροι, γνωρίζουν καλά τις αρνητικές συνέπειες της μη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που να ορίζει σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων: ανάμεσα σε άλλα, προβληματική προβολή, στηλίτευση του χώρου, συχνές τριβές με κρατικές υπηρεσίες. Θα έπρεπε να υπάρχει, λοιπόν, καθολική τοποθέτηση υπέρ ενός καλύτερα ρυθμισμένου πλαισίου το οποίο να…

Συνεργασίες & δικτύωση

Το ζήτημα των αποδοτικών συνεργασιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης είναι πολύ ευρύ και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω άρθρο επιχειρούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: • Ποια τα οφέλη των συνεργασιών για μια ΜΚΟ; Γιατί να συνεργαστούμε; • Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους; • Πώς επιλέγουμε συνεργάτες και…

Προετοιμασία μίας ΜΚΟ για την προσέγγιση επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΚΕ

Η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία (Πηγή: CSR Hellas), αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η ΕΚΕ διαχωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική ΕΚΕ αφορά στην ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση απέναντι…

Επικοινωνώντας με τους Χρηματοδότες: Μύθοι & Πραγματικότητα

Οι αφορμές επικοινωνίας με έναν χρηματοδότη είναι πολύ περισσότερες, από όσες ενδεχομένως να πιστεύουμε. Υπάρχει στη διάθεση των οργανώσεων μια ευρεία μεθοδολογία σχετικά με αυτό, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του χρηματοδότη και το είδος της επικοινωνίας. Διαφορετικά θα προσεγγίσουμε έναν εκπρόσωπο εταιρείας, ένα ίδρυμα ή έναν ιδιώτη και, ανάλογα, προσωποποιούνται και τα…

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου σε ένα περιβάλλον ΜΚΟ: Μύθος ή πραγματικότητα;

Είναι πολύ εύκολο να αισθανόμαστε ότι ο χρόνος στην εργασία ελέγχει εμάς και όχι εμείς τον χρόνο. Τηλέφωνα που χτυπάνε συνεχώς, η μια συνάντηση μετά την άλλη, οι συνάδελφοι που έρχονται στο γραφείο μας με τα δικά τους επείγοντα αιτήματα. Ειδικά στον χώρο των ΜΚΟ, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Πολλοί από εμάς συνδυάζουμε το…

Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ

Τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει οι περιπτώσεις, στις οποίες βρίσκομαι σε μια συνάντηση και κάποιος από τους συμμετέχοντες αποποιείται του ακρωνυμίου ΜΚΟ. «Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ», ακούω συχνά. Η ένταση, δε, αυτής της αποποίησης είναι τέτοια, ώστε σπάνια μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ουσιαστικότερη συζήτηση για το «ποιος τίτλος σας εκφράζει τελικά». Αλλά…

Κοινωνικός Αντίκτυπος: Να μετράς ή να μη μετράς;

Ο βασικός στόχος των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι μέσω του έργου τους και συγκεκριμένα μέσω των δράσεών τους να προσφέρουν τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι βασικό ζητούμενο για όλες τις οργανώσεις το να μπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τους πόρους του,ς έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα…

Social Media: Ένας προνομιακός χώρος για τις ΜΚΟ

Στη Sociality θέλαμε εδώ και καιρό να ετοιμάσουμε ένα άρθρο που θα αφορά τους ανθρώπους που “τρέχουν” την επικοινωνία μίας ομάδας ή ενός οργανισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος των ΜΚΟ. Στην προκειμένη περίπτωση, μας ενδιαφέρει να δείξουμε ότι το πεδίο της ψηφιακής επικοινωνίας είναι ένας προνομιακός χώρος για τις ΜΚΟ, χώρο τον οποίο…

Πρακτική άσκηση στις ΜΚΟ

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία των καιρών μας είναι ότι οι φοιτητές, εν μέρει σε αντίθεση με το παρελθόν, αναζητούν να διανθίσουν το βιογραφικό τους μέσα από προγράμματα πρακτικής άσκησης. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή τάση λόγω και του τρέχοντος ιδιαίτερα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσον αφορά στην εύρεση εργασίας, ενώ αναπόδραστα έχει ενισχυθεί από το γεγονός…

Πρακτική άσκηση στο HIGGS: Εμπειρία φοιτητών

Ιωάννα Παναγιώτη – Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Όταν άρχισε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης της πρακτικής μου άσκησης, γνώριζα πως ήθελα να εργαστώ στον τομέα που με ενδιαφέρει, δηλαδή στον τομέα των ΜΚΟ και της διοργάνωσης εκδηλώσεων. Το HIGGS, συμφώνα με την περιγραφή του, φαινόταν εξ αρχής να είναι…

1 2 3
Empowering Greek HeroesNew Crowdfunding Campaign: Capacity building for 14 non-profits in Greece
Powered by FundRazr
 

We, at HIGGS, have as a mandate to help those who help! Our project aims at empowering 14 non-profit organizations in Greece through state-of-the-art tailor-made educational programs and counseling provided by our highly experienced team free of charge!

Contribute