Άρθρα με διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΜΚΟ

Θεσμικό πλαίσιο, εθελοντές και λειτουργία ΜΚΟ

Μια από τις κρισιμότερες παραμέτρους λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης αποτελεί η ύπαρξη εθελοντών, άτομα τα οποία, σε εθελοντική βάση, στηρίζουν τις λειτουργίες της, πολύ συχνά κατά τρόπο ουσιαστικό. Ειδικά όσον αφορά σε μικρότερες οργανώσεις, οι εθελοντές μπορούν να αποτελούν την κινητήριο δύναμη! Αναντίρρητα, πάλι, η οικονομική κρίση και η μετέπειτα προσφυγική έφερε στην επιφάνεια…

Θεσμικό πλαίσιο και πρότυπα αξιολόγησης ΜΚΟ

Ένα από τα κλασσικότερα ζητήματα κάθε τομέα αφορά στη ρύθμισή του. Στους περισσότερους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας ισχύει η λεγόμενη «σκλήρη ρύθμιση» (hard regulation) η οποία προέρχεται / επιβάλεται από το κράτος. Σε κάποιες περιπτώσεις η ρύθμιση αφήνεται στα μέλη του τομέα, στηριζόμενη στην αρχή της «αυτορύθμισης» (self-regulation).  Και τα δύο συστήματα μπορούν να αφορούν σε…

Φορολογία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος ΜΚΟ

Την τελευταία διετία υπάρχει μια έντονη συζήτηση εντός των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις της πρόσφατης αναθεώρησης, επί τα χείρω, του φορολογικού πλαισίου δωρεών προς ΜΚΟ. Η συζήτηση εστιάζει στην αποσαφήνιση του μεγέθους της αρνητικής επίδρασης αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας επί των δωρεών προς τις τοπικές ΜΚΟ, κανείς σχεδόν, όμως, δεν αμφιβάλλει για το ότι θα…

Προς ένα θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ

Οι περισσότεροι, και ειδικά οι παλαιότεροι, γνωρίζουν καλά τις αρνητικές συνέπειες της μη ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου που να ορίζει σημαντικές παραμέτρους λειτουργίας των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, ανάμεσα σε άλλα, προβληματική προβολή, στηλίτευση του χώρου, συχνές τριβές με κρατικές υπηρεσίες. Θα έπρεπε να υπάρχει, λοιπόν, καθολική τοποθέτηση υπέρ ενός καλύτερα ρυθμισμένου πλαισίου το οποίο να…

Συνεργασίες & δικτύωση

Το ζήτημα των αποδοτικών συνεργασιών και της αποτελεσματικής δικτύωσης είναι πολύ ευρύ και μπορεί να προσεγγιστεί από πολλές πλευρές. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο παρακάτω άρθρο επιχειρούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: • Ποια τα οφέλη των συνεργασιών για μια ΜΚΟ; Γιατί να συνεργαστούμε; • Πού μπορούμε να βρούμε εταίρους; • Πώς επιλέγουμε συνεργάτες και…

Προετοιμασία μίας ΜΚΟ για την προσέγγιση επιχειρήσεων στα πλαίσια της ΕΚΕ

Η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηλαδή η ευθύνη των επιχειρήσεων για την επίδραση που έχουν στην κοινωνία (Πηγή: CSR Hellas), αποτελεί μία από τις κύριες πηγές χρηματοδότησης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η ΕΚΕ διαχωρίζεται σε εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική ΕΚΕ αφορά στην ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση απέναντι…

Επικοινωνώντας με τους Χρηματοδότες: Μύθοι & Πραγματικότητα

Οι αφορμές επικοινωνίας με έναν χρηματοδότη είναι πολύ περισσότερες, από όσες ενδεχομένως να πιστεύουμε. Υπάρχει στη διάθεση των οργανώσεων μια ευρεία μεθοδολογία σχετικά με αυτό, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του χρηματοδότη και το είδος της επικοινωνίας. Διαφορετικά θα προσεγγίσουμε έναν εκπρόσωπο εταιρείας, ένα ίδρυμα ή έναν ιδιώτη και, ανάλογα, προσωποποιούνται και τα…

Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου σε ένα περιβάλλον ΜΚΟ: Μύθος ή πραγματικότητα;

Είναι πολύ εύκολο να αισθανόμαστε ότι ο χρόνος στην εργασία ελέγχει εμάς και όχι εμείς τον χρόνο. Τηλέφωνα που χτυπάνε συνεχώς, η μια συνάντηση μετά την άλλη, οι συνάδελφοι που έρχονται στο γραφείο μας με τα δικά τους επείγοντα αιτήματα. Ειδικά στον χώρο των ΜΚΟ, οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Πολλοί από εμάς συνδυάζουμε το…

Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ

Τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει οι περιπτώσεις, στις οποίες βρίσκομαι σε μια συνάντηση και κάποιος από τους συμμετέχοντες αποποιείται του ακρωνυμίου ΜΚΟ. «Εμείς δεν είμαστε ΜΚΟ», ακούω συχνά. Η ένταση, δε, αυτής της αποποίησης είναι τέτοια, ώστε σπάνια μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ουσιαστικότερη συζήτηση για το «ποιος τίτλος σας εκφράζει τελικά». Αλλά…

Κοινωνικός Αντίκτυπος: Να μετράς ή να μη μετράς;

Ο βασικός στόχος των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι μέσω του έργου τους και συγκεκριμένα μέσω των δράσεών τους να προσφέρουν τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι βασικό ζητούμενο για όλες τις οργανώσεις το να μπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά τους πόρους του,ς έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα…

1 2 3