Άρθρα & Έρευνες σε διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΜΚΟ

Ίδρυμα Citi: Στρατηγικές προτεραιότητες και έργο στην περιοχή ΕΜΕΑ

Η Citi είναι μία παγκόσμια τράπεζα, με παρουσία και επιχειρηματική δράση σε περισσότερες από 160 χώρες του κόσμου και εμπειρία δύο αιώνων. Το βασικό της συγκριτικό πλεονέκτημα, η παγκόσμια παρουσία και η εμπειρία που αντλεί επί τόπου από κάθε χώρα όπου επιχειρεί, της δίνει προβάδισμα στο υψηλό επίπεδο υπεύθυνης εξυπηρέτησης των πελατών της, στην ανάληψη…

Keeping dialogue open, working together, and building back better

  2020 will be remembered as the year COVID-19 upended every sphere of life, with a profound and lasting impact on the way we work and live, during which entire sectors of the economy came to a halt. Instead of being a catalytic year towards the achievement of the UN Sustainable Development Goals, for the…

A need for a multi-stakeholder philanthropy

  As we welcome 2021, we should also acknowledge that the period that we live through should be considered as the best possible testbed to see whether we learned anything from the past challenges. From the global financial crisis of 2008 to the Covid-19 pandemic and everything in between, the world was faced with challenges…

Κοινωφελή Ιδρύματα και ανάπτυξη των ελληνικών ΜΚΟ

Αναμφίβολα, το 2012 υπήρξε για την ελληνική κοινωνία ένα έτος ιδιαίτερο οδυνηρό. Είναι η χρονιά που πλέον οι κοινωνικές ανάγκες ανέρχονταν ιλλιγιωδώς, πολλοί συνάνθρωποί μας επιβιώνουν μετά δυσκολίας, οι κρατικές δαπάνες μειώνονται δραστικά, ενώ για μια περίοδο σταματούν τελείως για τις ελληνικές ΜΚΟ. Σίγουρα το έτος δεν διεκδικεί χαρμόσυνους τίτλους. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί ένα…

Η επίδραση της προσφυγικής κρίσης στην εξωστρέφεια των ελληνικών ΜΚΟ

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει ένα τμήμα από τα ευρήματα μιας συνολικότερης ποιοτικής έρευνας[1] για τις επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2019) στην Ελληνική Κοινωνία Πολιτών (ΚΠ), η οποία υλοποιήθηκε από τετραμελή ομάδα ερευνητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Η μελέτη βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης συλλογής δεδομένων μέσα από…

Έρευνα «Κοινωφελή Ιδρύματα» – An Overview

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα για το κανάλι χρηματοδότησης «Κοινωφελή Ιδρύματα». Η έρευνα αποσκοπεί στην πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των…

Πολιτισμός και ευκαιρίες στην εποχή του COVID-19

Οι φορείς πολιτισμού απευθύνονται κατά βάση στο ευρύ κοινό και λόγω της θέσης και της απήχησής τους μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν βασικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, να συνεισφέρουν σε μία πιο “ανοικτή” και συμπεριληπτική παιδεία και νοοτροπία, και φυσικά να λειτουργήσουν ως χώροι έμπνευσης και δημιουργίας ακόμη και ψηφιακά. Εδώ και…

Η (κρι-) χρησιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, που η τεχνολογία πήρε κεντρική θέση στην καθημερινότητα και την εργασία μας, έγινε ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για την ύπαρξη ψηφιακών δεξιοτήτων, για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, όπου η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η εξ αποστάσεως οικονομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Για…

Μία Κοινωνία Πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών

  Είναι γεγονός ότι και αυτή η κρίση που προκλήθηκε από τον COVID-19, όπως και κάθε προηγούμενη κρίση, κάνει το χάσμα των ανισοτήτων βαθύτερο – επιβαρύνει και απειλεί τους πιο αδύναμους. Αναπόφευκτα αυτό κάνει πιο έντονη την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής. Αν και σε κάθε εποχή, ή σε κάθε κρίση, η επιβίωση συνδέεται με…

Η προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον βρίσκεται στο κάθε «μαζί»

Την προηγούμενη περίοδο βιώσαμε όλοι μια πρωτόγνωρη συγκυρία, που άλλαξε για πάντα την καθημερινότητά μας. Η σαρωτική πανδημία του COVID-19 έφερε νέα δεδομένα στον τρόπο που ζούμε-άλλαξε την καθημερινότητά μας, ανέτρεψε συνήθειες χρόνων και τροποποίησε τις προτεραιότητές μας. Ωστόσο, ακόμη και στη σκιά της πανδημίας, ακούσαμε τα μηνύματα και προσπαθήσαμε να τα μετατρέψουμε σε λύσεις…

1 2 3 4 5 9