Ο οργανισμός “The Tipping Point” στην Τυπική Εκπαίδευση

Αμαλία Κωνσταντακοπούλου
Co-founder & Director

Ο οργανισμός The Tipping Point (TTP), έχει ως σκοπό να αποτελέσει το σημείο καμπής για χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες ανά την Ελλάδα, δηλαδή τη μαγική εκείνη στιγμή που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων ενός ανθρώπου.

Στο Tipping Point, καλύπτοντας σχεδόν το 20% των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επαγγελματίες, μέντορες όπως τους αποκαλούμε, είτε ένας μηχανικός από τη NASA είτε ένας καλλιεργητής μανιταριών, αλληλοεπιδρούν καθημερινά μέσω live video με μαθητές/-τριες που βρίσκονται ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντες, τις επιλογές τους και να παίρνουν πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους μετέπειτα πορεία. Η καθημερινότητα ενός μαθητή από το Καστελόριζο μπορεί να τέμνεται με αυτή ενός επιστήμονα στο CERN, δημιουργώντας μια σύνδεση η οποία με τη σειρά της διαταράσσει τα παρωχημένα μοτίβα σκέψης.

Αυτόματα, λοιπόν, οι νέοι δεν περιορίζονται σε ένα στενό κύκλο “δικών” τους ανθρώπων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις τους για τον κόσμο αλλά μαθαίνουν να ανοίγονται σε αυτόν, προετοιμάζοντάς τους έτσι για την κοινωνία και το εργασιακό περιβάλλον του αύριο στο οποίο θα κληθούν να ζήσουν.

Μόνο το εύρος του δικτύου των σχολείων και των εκπαιδευτικών του TTP (1.700+ εκπαιδευτικοί) αποδεικνύουν τη σημαντικότητα αυτού που πραγματεύεται, καθιστούν πιο χειροπιαστή την ανάγκη την οποία έρχεται να καλύψει ο οργανισμός και επισημαίνουν τα οφέλη τα οποία επικοινωνούν ως πρεσβευτές οι συμμετέχοντες.

Αφενός οι μαθητές ακούγοντας τις προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και συμβουλές των μεντόρων συγχρονίζονται με τον παλμό της αγοράς εργασίας, ενημερώνονται για σπουδές κι επαγγέλματα, εμπνέονται να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, και καθίστανται πλέον πιο σίγουροι για τις επιλογές τους. Αφετέρου, οι μέντορες, έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους καθώς συνδέονται με τη νέα γενιά. Εν ολίγοις, τους δίνεται η ευκαιρία να αποτελέσουν καταλύτες για την εξέλιξη των νέων στην μετέπειτα πορεία τους και να τους παρέχουν κάτι που και οι ίδιοι παραδέχονται πως είχαν ανάγκη όντας, χρόνια πριν, στη θέση τους: καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δε, ανάγουν την μαθησιακή διεργασία σε υψηλότερο επίπεδο, καθιστούν το μάθημα πιο βιωματικό και δίνουν στους μαθητές κίνητρο να εμπλακούν πιο εντατικά στα μαθήματα του σχολείου. Επιπλέον, συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών τους διασφαλίζοντας πως οι δεύτεροι διαθέτουν δεξιότητες που υπερβαίνουν τις τυπικές έννοιες του μαθήματος, πράγμα απαραίτητο για την μετέπειτα επιτυχία και ευτυχία τους. Συμβάλλουν συνολικά στο να δημιουργηθεί στο σχολείο τους ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς την απόκτηση γνώσης και εν καιρώ αναπτύσσεται μια κουλτούρα συνεργασίας, επικοινωνίας και συνοχής.


Παράλληλα, η ραγδαία διαδοχή εξελίξεων, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και των όμορων αυτής, καθιστά αναγκαιότητα το να συμβαδίζει η εκπαίδευση με τις επιταγές αυτού του γεγονότος. Οι ψηφιακές και οριζόντιες δεξιότητες τίθενται στο επίκεντρο καθώς και η δεξιότητα του να θέτουμε στοχευμένες ερωτήσεις. Στο TTP, αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανάγκες και λίγο μετά την εμφάνιση του ChatGPT, Νοέμβριο του 2022, προκειμένου να υποστηρίξουμε την εκπαιδευτική κοινότητα στη νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η δυναμική είσοδος εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI), προχωρήσαμε στο σχεδιασμό μιας νέας δράσης η οποία είχε ως στόχο την καλλιέργεια μιας υγιούς σχέσης του ανθρώπου με τις GenAI μηχανές, την ενίσχυση της δεξιότητας του να θέτει κανείς καλύτερες/πιο στοχευμένες ερωτήσεις καθώς και της ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλήματος, οι οποίες μπορούν να συντελέσουν ουσιαστικά στην παραγωγική και ασφαλή συνεργασία ανθρώπου-μηχανής. Η συγκεκριμένη πιλοτική δράση είχε ιδιαίτερη αξία τόσο για εμάς, όσο και για τα συμμετέχοντα σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη που μας ανέδειξαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί: το βαρύ ρόλο που φέρουν πλέον, με βάση τις νέες συνθήκες να προετοιμάσουν τα παιδιά για την αποδοχή, την ορθή και ηθική χρήση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στη ζωής μας, καθώς και την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων για την προσαρμογή τους στη νέα πραγματικότητα.

Τέλος, η αφετηρία όλων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι η παραδοχή πως το έργο τους ξεκινά καλύπτοντας κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα εν γένει και αποσκοπούν, σε ένα ιδανικό κοινωνικά σενάριο, να πάψουν να υπάρχουν με την δημιουργία θεσμών μέσω των οποίων το ίδιο το κράτος δύναται να παρέχει κάλυψη της ανάγκης που αποτελεί αντικείμενο του εκάστοτε οργανισμού. Έτσι και το Tipping Point θα συνεχίσει να δίνει αυτή τη μικρή «ώθηση» σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα και την ομογένεια να καθορίσουν το μέλλον τους, εωσότου η παιδεία διαμορφωθεί με τρόπο που θα καταστήσει τη συμβολή του πλέον περιττή. Έως τότε, αποτελεί μια από τις κυριότερες δεσμεύσεις του οργανισμού να συνεχίσει να στηρίζει το χώρο της εκπαίδευσης στους άξονες που χρήζει ενίσχυσης, να τον εκσυγχρονίζει στο βαθμό που είναι εφικτό, εισάγοντας νέες ιδέες, όρους και πρακτικές και να βοηθά ώστε να συμβαδίζει με τις τελευταίες εξελίξεις σε κλάδους που επηρεάζουν ή άπτονται αυτού.

m.vasilakis
About m.vasilakis