Άρθρα & Έρευνες σε διάφορες θεματικές για το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ

Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου – HIGGS

Στο HIGGS πολύ νωρίς εντάξαμε τόσο στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες την εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου. Είναι σημαντικό να δώσουμε σε όλους τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας να κατανοήσουν ότι η εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να βοηθήσει τους οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δείξουν τι…

Η ανάγκη για ένα συνέδριο για τη Φιλανθρωπία και την Κοινωνία των Πολιτών

Ήδη από τα χρόνια της πανδημίας συζητούσαμε στο HIGGS το πόσο η απουσία σημείων συνάντησης μας έχουν απομακρύνει από εκείνες τις τυχαίες ή λιγότερο τυχαίες συζητήσεις ανάμεσα σε οργανώσεις ή οργανώσεις και άλλους stakeholders (όπως κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους). Συζητήσεις που κατ’ ελάχιστο προσέφεραν την ευκαιρία γνωριμίας, δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ μπορούσαν να αποτελέσουν…

Μετρήσεις με σύνεση – Τράπεζα Τροφίμων

Η Τράπεζα Τροφίμων είναι ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Κοινωφελές Ίδρυμα. Ιδρύθηκε με ΦΕΚ το 1995 από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο, και έκτοτε λειτουργεί χωρίς να έχει πάρει καμία κρατική ή κοινοτική χρηματοδότηση. Βάση της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και της στρατηγικής μας, από το 2015 οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Τροφίμων συντάσσονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,…

Οι αριθμοί πίσω από τον άνθρωπο

Το «καταφύγιο» με τους αριθμούς είναι απαραίτητο όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας ή ως χρηματοδοτικό εργαλείο, μα κυρίως για να αναμετρηθούμε με τις ίδιες μας τις δυνάμεις, εσωτερικά. «Σχεδία» δεν είναι οι αριθμοί, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος και ο αγώνας των συνανθρώπων μας εκείνων που δοκιμάζονται σκληρά από την κοινωνική και οικονομική κρίση να…

Τα εργαλεία Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου στην Alpha Bank

Στην Alpha Bank έχοντας ως γνώμονα την έμπρακτη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους, θέτουμε στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας τη συνεισφορά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, στους τομείς της…

Η Μελέτη Κοινωνικού Αντικτύπου για τον Δεσμό

Από την ίδρυση του το 2012 ο Δεσμός λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα, με επίκεντρο 4 πυλώνες δράσης: Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Αντιμετώπιση Κρίσεων και Οικοδόμηση ενός Καλύτερου Μέλλοντος. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την κάθε δωρεά, σε είδος, υπηρεσία ή οικονομική εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη με…

Γιατροί του Κόσμου & Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου

Οι Γιατροί του Κόσμου στη προγραμματική τους δράση ακολουθούν διαδικασίες μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου αναγνωρίζοντας πως μία από τις πρόκλησεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι να μπορούν να αναδείξουν με έναν εύληπτο και αξιόπιστο τρόπο την κοινωνική και την οικονομική αξία των έργων και των προγραμμάτων που υλοποιούν. Στο πλαίσιο πάντα της…

Περί της εικόνας της οργανωμένης Κοινωνίας Πολιτών

Παρακολουθώντας κανείς τις συζητήσεις που ξεκίνησαν μετά τη γνωστή υπόθεση για την οργάνωση που λειτουργεί στο πεδίο της παιδικής προστασίας καταλήγει μάλλον στο συμπέρασμα ότι καταγράφεται μια παρόμοια εικόνα, ένα “Déjà vu”, άλλων περιόδων όπου η οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών βρέθηκε να βάλλεται με αρκετή ένταση. Το τελευταίο διάστημα, δε, έχουμε γίνει λήπτες πληροφοριών που θέλουν…

Rethinking your advocacy strategy with storytelling and design thinking

Our journey in exploring the best examples and inspirations for successful advocacy and civil society development in Norway and Greece started with a surprising email invitation from Higgs. Before the project, we did not know each other and the project has brought two entities together in the first place, opening possibilities to learn from each…

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΕΓΠΑΑ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί την αρμόδια εθνική αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων που ζουν στην χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές και δράσεις για τη διασφάλιση της προστασίας και της συνολικής ευημερίας των ανηλίκων…

1 2 3 4 5 6 16