Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου – HIGGS

Στο HIGGS πολύ νωρίς εντάξαμε τόσο στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες την εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου. Είναι σημαντικό να δώσουμε σε όλους τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματά μας να κατανοήσουν ότι η εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να βοηθήσει τους οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να δείξουν τι κάνουν, πόσο καλά το κάνουν και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους στην κοινότητα. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλο τον τομέα των κοινωνικών αγαθών, όπως μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, κοινωφελή ιδρύματα, τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για την ευρεία εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων και συνεπειών (θετικών και αρνητικών, επιδιωκόμενων και μη) των σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και πολιτικών στη ζωή των ατόμων, των οικογενειών και των κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει τη διαδικασία έρευνας, σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου. Η εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι η μελέτη των επιπτώσεων που σχετίζονται με τους ανθρώπους – οι επιπτώσεις από τις δράσεις των ανθρώπων και οι επιπτώσεις στους ανθρώπους – προκειμένου να προωθηθεί η θετική, βιώσιμη και δίκαιη αλλαγή στον κόσμο. Επιπρόσθετα, αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για τις επαναλαμβανόμενες συστηματικές δράσεις των φορέων, μιας και προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιωθούν και να υλοποιούνται με μεγαλύτερη συνάφεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Για κάθε φορέα η εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου έχει διάφορες μοναδικές εκδοχές, η καθεμία από τις οποίες σχετίζεται με διαφορετικά πλαίσια και σκοπούς. Τα πλαίσια εκτίμησης του κοινωνικού αντικτύπου μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας σαφούς στρατηγικής, διαδικασίας και στόχων για την μέτρησή σας. Τα δημοφιλή πλαίσια για την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου περιλαμβάνουν: στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ), θεωρία της αλλαγής, μοντέλο λογικής, αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την υπεύθυνη επένδυση (PRIs), πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων (GRI), Κοινωνική απόδοση της επένδυσης (SROI). Η ομάδα μας στο HIGGS έχει εκπαιδευτεί από τον φορέα Social Value International στην μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου και στις μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου που μέχρι σήμερα έχουμε διεξάγει αξιοποιούμε κυρίως τα πλαίσια της «θεωρίας της αλλαγής», του «μοντέλου της αλλαγής», καθώς και της «κοινωνικής απόδοσης της επένδυσης» (SROI). Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πλαίσιο, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου τηρούν πάντα ορισμένες κατευθυντήριες αρχές, έτσι ώστε η εκπόνηση της μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου να είναι έγκαιρη, λογική, συμμετοχική, περιεκτική, με σεβασμό, ουσιαστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δυνητικά επηρεαζόμενων κοινοτήτων, εμπλέκοντας τις τοπικές γνώσεις, εμπειρίες και αξίες. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει αντικειμενική μέτρηση και ανάλυση επικαιροποιημένων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

Η εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου είναι σημαντική γιατί η ολοκληρωμένη προσέγγιση της μπορεί να βοηθήσει σχεδόν οποιονδήποτε οργανισμό κοινωνικής ωφέλειας να παρέχει τις κρίσιμες για την αποστολή του υπηρεσίες, να εμπλέξει τις κοινότητές του, να προσελκύσει νέες πηγές χρηματοδότησης και να αυξήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Αποδεικνύοντας το βαθμό στον οποίο αλλάζετε τον κόσμο, μπορείτε να δεσμεύσετε καλύτερα τόσο τους υποστηρικτές σας και να χρησιμοποιήσετε την εκτίμηση του κοινωνικού αντικτύπου για να εντοπίσετε τις πιθανές επιπτώσεις εκ των προτέρων και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ώστε να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τις παρεμβάσεις σας και τα μέτρα μετριασμού.

Στο HIGGS είμαστε πολλοί περήφανοι που αφενός, εκπαιδεύουμε τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας να κατανοήσουν την αξία αλλά και τον τρόπο εφαρμογής της εκτίμησης του κοινωνικού αντικτύπου στην καθημερινή εργασία τους και αφετέρου, εκπονούμε Μετρήσεις κοινωνικού αντικτύπου είτε για άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, κοινωφελή ιδρύματα και τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ιδιωτικών εταιρειών. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία θα χαρούμε να μας στείλετε emailστην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

m.vasilakis
About m.vasilakis