Η ανάγκη για ένα συνέδριο για τη Φιλανθρωπία και την Κοινωνία των Πολιτών

Ήδη από τα χρόνια της πανδημίας συζητούσαμε στο HIGGS το πόσο η απουσία σημείων συνάντησης μας έχουν απομακρύνει από εκείνες τις τυχαίες ή λιγότερο τυχαίες συζητήσεις ανάμεσα σε οργανώσεις ή οργανώσεις και άλλους stakeholders (όπως κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους). Συζητήσεις που κατ’ ελάχιστο προσέφεραν την ευκαιρία γνωριμίας, δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ μπορούσαν να αποτελέσουν την εκκίνηση γόνιμων διαλόγων, ακόμα και συνεργασιών.

Και αν και οι περιορισμοί της πανδημίας μας οδήγησαν στο να εξοικειωθούμε με τις δυνατότητες εξ αποστάσεως συναντήσεων, πάντα αναγνωρίζαμε την υπέροχη δυναμική της δια ζώσης επικοινωνίας, της δυνατότητας έναρξης αυθόρμητων συζητήσεων όπου όχι μόνο δύο αλλά και περισσότεροι συνομιλητές μπορούσαν να συμμετάσχουν. Άλλωστε, οι όποιες πρόσφατες συναντήσεις μέρους του οικοσυστήματος σε διάφορες εκδηλώσεις αυτό επιβεβαιώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και η δράση Civil Society Happy Hour που συνδιοργανώνουμε με τη φανταστική ομάδα της Σχεδίας.

Παράλληλα, πέρα από κατά καιρούς συναντήσεις γύρω από συγκεκριμένες, συχνότερα αρκετά αυστηρά τομεακά προσδιορισμένες, θεματικές, διαπιστώναμε ότι απουσιάζει ένα πλαίσιο συζήτησης για θέματα που αφορούν σε όλο το οικοσύστημα. Ένα σημείο, δηλαδή, συνάντησης όπου θα τοποθετούνται διαφορετικοί δρώντες επί ενός ζητήματος που μας αφορά όλους, και όπου θα προκύπτει μια ζύμωση και, γιατί όχι, κάποια πρόοδος στον τρόπο που διαχειριζόμαστε εκφάνσεις αυτού.

Αναπόφευκτα, λοιπόν, αποφασίσαμε ότι οφείλουμε να δημιουργήσουμε κάτι σχετικό. Συνάδει, άλλωστε, με έναν από τους βασικούς ρόλους του HIGGS, το άνοιγμα ουσιαστικών διαλόγων και η ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν σε όλο το οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών. Με αυτό το σκεπτικό, έχουμε θεσμοθετήσει το ετήσιο συνέδριο Φιλαθρωπία 2.0 ως ένα κορυφαίο σημείο συνάντησης και διαλόγου για τις κοινωφελείς οργανώσεις, τα κοινωφελή ιδρύματα, τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς, και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι στο αξιακό μας σύστημα είναι ενταγμένη η πρόθεση να αποτελούμε έναν facilitator στο οικοσύστημα, στηρίζοντας την ενδυνάμωσή του, χωρίς απαραίτητα να καθορίζουμε εμείς όλες τις πτυχές των εργαλείων που δημιουργούμε. Έτσι, και η ετήσια θεματική στόχευση του συνεδρίου προέκυψε και θα προκύπτει στο μέλλον από τις τοποθετήσεις του ίδιου του οικοσυστήματος, στο πλαίσιο μιας «από τα κάτω» διαμόρφωσης της ετήσιας ατζέντας. Έτσι, φέτος το Φιλανθρωπία 2.0 εστιάζει στο ζήτημα του κοινωνικού αντικτύπου και της μέτρησής του – μέσα από την εμπειρία μας και την επαφή με τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, διαπιστώσαμε ότι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια, είναι η ανάδειξη του ρόλου και του αποτυπώματός τους. Το συνέδριο θα εστιάσει στη σημασία του κοινωνικού αντίκτυπου αντικτύπου ως μοχλού ανάπτυξης της κοινωνίας, και φιλοδοξούμε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλους μέσα από την ανάδειξη καλών πρακτικών και παραδειγμάτων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Σωτήρης Πετρόπουλος – Συνιδρυτής HIGGS

 

m.vasilakis
About m.vasilakis