Η Μελέτη Κοινωνικού Αντικτύπου για τον Δεσμό

Από την ίδρυση του το 2012 ο Δεσμός λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα, με επίκεντρο 4 πυλώνες δράσης: Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία, Αντιμετώπιση Κρίσεων και Οικοδόμηση ενός Καλύτερου Μέλλοντος.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την κάθε δωρεά, σε είδος, υπηρεσία ή οικονομική εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη με τρόπο αποτελεσματικό και μέσα από διαφανείς διαδικασίες έτσι ώστε κάθε δωρεά να έχει τον μέγιστο αντίκτυπο.

Η ομάδα του Δεσμού βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με κοινωνικούς φορείς σε όλη την χώρα για να ανιχνεύσει τις ανάγκες τους και να διοχετεύσει τους διαθέσιμους πόρους εκεί που χρειάζονται περισσότερο κάθε στιγμή. Παράλληλα, εδραιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης με δωρητές (ιδιώτες, εταιρίες, ιδρύματα και συλλογικότητες) δημιουργώντας αξία σε όλη τη διαδικασία της προσφοράς. Αναλαμβάνουμε την έρευνα και καταγραφή αναγκών, την επικοινωνία με τους ωφελούμενους φορείς, την αποτελεσματική σύνδεση προσφοράς – ανάγκης, την υλοποίηση και τον απολογισμό του αντίκτυπου κάθε δωρεάς, μικρής ή μεγάλης.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν βασικές αξίες για το Δεσμό όπως και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας μας. Έτσι το 2018 και το 2020 συνεργαστήκαμε με την Deloitte η οποία μελέτησε σε βάθος το έργο μας, και μέτρησε τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο μας.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Μελέτη Αντικτύπου της Deloitte που αφορά στο έργο του Δεσμού από το 2012 έως το Δεκέμβριο 2020:
➢ Για κάθε 1€ που δέχεται για την λειτουργία του ο Δεσμός ως δωρεά δημιουργείται και επιστρέφεται αξία 9.2€ για την κοινωνία.
➢ Το οικονομικό αποτύπωμα της συνολικής δραστηριότητας του ΔΕΣΜΟΥ για την κοινωνία ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 13.000.000€.
➢ Η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής μέσω της δραστηριότητας του Δεσμού ανέρχεται σε 2.200.000€.
➢ 800+ κοινωφελείς οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα λαμβάνουν τακτική υποστήριξη από τον Δεσμό
➢ 215.752 συνάνθρωποί μας έχουν βελτιώσει τις συνολικές συνθήκες διαβίωσής τους μέσα από τα προγραμματα και τα έργα του Δεσμού.

Η Μελέτη αυτή έχει προσφέρει σημαντικά ευρήματα για τον αντίκτυπο του Δεσμού έχει προσθέσει στην αξιοπιστία του, έχει αποτελέσει έναυσμα για βελτιώσεις και αλλαγές διαδικασιών και πρακτικών και έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους οργανισμούς. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης από το σύνολο της κοινωνίας αλλά και των υποστηρικτών μας, υφιστάμενων και δυνητικών.

Η δυσπιστία απέναντι στους Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργοποίηση δικλείδων ασφαλείας όπως υιοθέτηση ανοιχτών διαφανών διαδικασιών λειτουργίας, μηχανισμούς ελέγχου των οικονομικών από εξωτερικούς φορείς, αλλά και την μέτρηση του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου του κάθε φορέα. Επίσης όλη αυτή η διαδικασία παρότι χρονοβόρα και απαιτητική μας κάνει να συλλέγουμε όλο και περισσότερα αλλά και καλύτερα δεδομένα που στοιχειοθετούν το εύρος και την αξία του έργου μας.
Δημοσιοποιούμε τη ίδια τη Μελέτη Αντικτύπου και τα ευρήματα της ανακοινώνονται με Δελτίο Τύπου, μέσα από την ιστοσελίδα του Δεσμού, στα SoMe και φυσικά αποτελούν το βασικό κορμό τόσο των παρουσιάσεων μας όσο και των προτάσεων χρηματοδότησης προς υποψήφιους δωρητές. Αυτή τη στιγμή προχωράμε στην συγκέντρωση των στοιχείων για την επόμενη Μελέτη Αντικτύπου μας.

Έμιλυ Κερν, Γενική Διευθύντρια, ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ

m.vasilakis
About m.vasilakis