Η σημασία της Συνηγορίας/Advocacy και τα οφέλη που προκύπτουν για τις ΜΚΟ και την ελληνική κοινωνία

Η HumanRights360 είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που χρησιμοποιεί τις δράσεις  συνηγορίας ως βασικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ουσιαστικής πρόσβασης όλων των ανθρώπων στα δικαιώματα και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Έχοντας στον πυρήνα της στρατηγικής μας την τεκμηριωμένη συνηγορία (evidence-based advocacy) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, όλες οι δράσεις πεδίου…

Συνηγορία από εμάς…για όλες/όλους εμάς

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο σωματείο  μεταναστευτικών και προσφυγικών οργανώσεων και τα μέλη του είναι αποκλειστικά μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. Πρόκειται για ένα δίκτυο 42 κοινοτήτων, οργανώσεων και συλλογικοτήτων που ιδρύθηκε το 2002. Στα πρώτα του βήματα αποτελούσε μια νέα μορφή συλλογικής αυτο-οργάνωσης και άσκησης συνηγορίας από τους ίδιους τους μετανάστες και…

Διεκδικώντας την καθολική πρόσβαση ασθενών στο φάρμακο της Ηπατίτιδας C

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» δραστηριοποιείται από το 2012 με βασικό στόχο τη γεφύρωση ενός μεγάλου χάσματος μεταξύ των ασθενών που ζουν με χρόνια ηπατικά νοσήματα και του Συστήματος Υγείας, αποτελώντας το μοναδικό σύλλογο με νόσους του ήπατος στη χώρα. Μέσα από τη μεγάλη εμπειρία του συλλόγου στους χρόνιους ασθενείς, την ενημέρωση και την…

Συνηγορία και ΜΚΟ στην Ελλάδα : η οπτική των ΕΕΑ Grants

Λίγα λόγια για τα EEA Grants Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, γνωστού ως EEA Grants, μετρά ήδη 26 χρόνια ζωής στην Ελλάδα. Στο χρονικό αυτό διάστημα, οι δωρήτριες χώρες, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, έχουν διοχετεύσει περισσότερα από 180 εκ ευρώ σε ένα ευρύτατο φάσμα δράσεων και έργων, από τον πολιτισμό…

Συνέντευξη: Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

  Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα εργάζεται διαχρονικά για την ενίσχυση και εμβάθυνση των παραδοσιακά στενών και πολυεπίπεδων διμερών σχέσεων κατά αμοιβαία επωφελή τρόπο, όπως και για την παροχή υπηρεσιών στους Βρετανούς υπηκόους που ζουν ή επισκέπτονται την χώρα. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ελληνο-βρετανική συνεργασία να ισορροπεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μεταξύ συνέχειας…

Περί συνεργασίας στο οικοσύστημα των ελληνικών ΜΚΟ

  Μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις μου κατά τις πρώτες επαφές μου με το «πεδίο» των ελληνικών ΜΚΟ ήταν, το 2012, μια σειρά από συνέδρια, εκδηλώσεις, συναντήσεις όπου κάθε φορά προέκυπτε το ζήτημα της συνεργασίας. Οι ελληνικές ΜΚΟ, ανέφερε το κύριο αφήγημα, δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και αυτό στερεί από την ελληνική κοινωνία ένα…

Η σημασία της συνεργασίας για την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» δημιουργήθηκε το 1996 με σκοπό τη συνεργασία φορέων που υποστηρίζουν το παιδί και την ενίσχυση των δράσεων τους. Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η Ένωση, με τα εννέα μέλη της, βοηθά κάθε χρόνο στην Ελλάδα περισσότερα από 30.000 παιδιά, να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Μάιος – Οκτώβριος 2021

Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 οπότε και εγκρίθηκε επιτέλους ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2021-2027, αναμέναμε το πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς (και) τον μη κερδοσκοπικό τομέα καθώς και τους σχετικούς γενικούς οδηγούς προγραμμάτων όπως το Erasmus+. Το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευτεί μια σειρά από κείμενα όπως το Erasmus+ Programme…

HIGGS Έρευνα: Κοινωφελή Ιδρύματα

Το HIGGS, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να υποστηρίξει πολύπλευρα την Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σειρά ερευνών για ζητήματα που την απασχολούν. Ένα από αυτά τα ζητήματα αποτελεί η πληρέστερη πληροφόρηση για τα Κοινωφελή Ιδρύματα, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αποτελούν βασική χρηματοδοτική πηγή για πολλές οργανώσεις στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της…

Ο ορισμός περί συνεργασίας για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

  Ο Γερμανός καθηγητής ψυχολογίας Kurt Koffka είχε πολύ εύστοχα διατυπώσει την κοινωνική θεωρία ότι στην ανθρώπινη δραστηριότητα το όλον ή σύνολο δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των μερών που το συνθέτουν, αλλά επηρεάζεται από τις μεταβλητές της αλληλοτροφοδότησης, της συναίνεσης, της ενδυνάμωσης, της ομαδικής δέσμευσης. Η θεωρία αυτή συμπυκνώνει ουσιαστικά την προστιθέμενη αξία μίας…

1 2 3 4 14