Η εμπειρία της οργάνωσης νεολαίας Hellenic Youth Participation

Η Hellenic Youth Participation (HYP), με έδρα τη ζωντανή πόλη της Αθήνας, είναι ένας οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μη-τυπικής δια βίου μάθησης, του σεβασμού και πάνω απ’ όλα, στην ενστάλαξη του αισθήματος αλληλεγγύης και σύνδεσης. Η αποστολή και οι στόχοι μας περιστρέφονται γύρω από την ενδυνάμωση των νέων, έτσι ώστε να γίνουν ενεργά μέλη των τοπικών και ευρωπαϊκών κοινοτήτων τους, υποστηρίζοντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη καθώς και τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική συνείδηση.

 

Στον πυρήνα της αποστολής της Hellenic Youth Participation είναι η πεποίθηση ότι τα νέα άτομα έχουν τη δύναμη να οδηγεί την κοινωνική αλλαγή. Στόχος μας είναι να τους εξοπλίσουμε με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές τους και όχι μόνο. Tα πεδία δράσης μας, είναι η διαπολιτισμική κατανόηση (γλωσσικές δεξιότητες, κινητικότητα), η ψυχική υγεία – ψυχική ανθεκτικότητα – ενδυνάμωση (ενδυνάμωση γυναικών, έμφυλα θέματα, εκπαίδευση σε θέματα συμπερίληψης και κοινωνικής ταυτότητας), οικολογία – περιβάλλον – βιωσιμότητα – καλές πρακτικές, ενσυνειδητότητα κι επαφή με τη φύση, καθώς και τέχνη – έκφραση – δημιουργικότητα. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνουμε στην προσωπική ανάπτυξη και τη δια βίου μάθηση με εκπαιδευτικά προγράμματα σε mentoring, soft skills, community building,  δεξιότητες ηγεσίας και συμβουλευτικής.

Για να ζωντανέψει το όραμά μας, η Hellenic Youth Participation συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι πόροι έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε έργα που έχουν αντίκτυπο στις αξίες μας. Αυτά τα έργα όχι μόνο ενδυναμώνουν την νεολαία αλλά προωθούν επίσης τις αξίες της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ενεργού συμμετοχής. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «Youth Votes for Europe», η πρωτοβουλία μας για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία «Go Out, Bring In» και το έργο μας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης «Εθελοντές για το Περιβάλλον» έχουν αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+. 

Όπως πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η Hellenic Youth Participation αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις στην επιδίωξή της για την υλοποίηση των δράσεών της. Η εξασφάλιση συνεπούς χρηματοδότησης για τη διατήρηση των προγραμμάτων μας είναι ένα σταθερό εμπόδιο. Για να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε υιοθετήσει μια πολύπλευρη προσέγγιση. Επιδιώκουμε σταθερά συνεργασίες με ποικίλους φορείς, χρηματοδοτικά σώματα και ιδιώτες που παρέχουν οικονομική υποστήριξη και δημιουργούν ένα δίκτυο συμμάχων που μοιράζονται τη δέσμευσή μας για θετική αλλαγή.

Τα προγράμματα της Hellenic Youth Participation έχουν απτό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Μέσω πρωτοβουλιών όπως το “Solidarity for Fashion”, έχουμε αυξήσει την ευαισθητοποίηση για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και υποκινήσαμε συζητήσεις που οδηγούν σε καθημερινές αλλαγές. Η πρωτοβουλία θηλυκοτήτων “HUG: Healthy & Unique we Grow” δημιουργεί μηνιαίες ευκαιρίες για συζητήσεις για έμφυλα θέματα συμβάλλοντας στην ενημέρωση για τις υγιείς σχέσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό “Empower Your Nature” δημιούργησε καινοτόμο υλικό που χρησιμοποιείται σε οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Οι εκδηλώσεις μας “Power to Change” αμφισβήτησαν τη ρητορική μίσους και οι εκστρατείες “Black Lives Matter” συνέβαλαν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον συστημικό ρατσισμό. Μία από τις πρωτοβουλίες που ηγήθηκαν αποκλειστικά νέα άτομα, το Escape Room για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερα 150 άτομα στην Αθήνα να βιώσουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσφυγική κρίση. Ομοίως, το «Mind your Mind» χρησιμοποίησε τεχνικές βασισμένες στην φύση για να ενδυναμώσει την νεολαία να συνδεθεί με την φύση ακόμα και σε αστικά περιβάλλοντα. 

Για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναζητούν χρηματοδότηση και υποστήριξη από την ΕΕ, οι συμβουλές μας είναι απλές: η σαφήνεια του σκοπού και η αφοσίωση στην αποστολή σας είναι πρωταρχικής σημασίας. Αναπτύξτε ένα συναρπαστικό όραμα και μια καλά δομημένη πρόταση που να ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες και τις αξίες της ΕΕ. Καλλιεργήστε συνεργασίες, τοπικές και διεθνείς, για να ενισχύσετε τη θέση σας. Τέλος, ετοιμαστείτε για ευελιξία και μάθηση από τις εμπειρίες σας. Το ταξίδι μας στην HYP χαρακτηρίστηκε από επιμονή, καινοτομία και σταθερή δέσμευση για θετικό αντίκτυπο.

Η Hellenic Youth Participation οραματίζεται ένα μέλλον όπου η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Βλέπουμε μια Ευρώπη όπου η νεολαία συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό. Η δέσμευσή μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή αντικατοπτρίζεται στις δράσεις που σχεδιάζουμε με τα νέα άτομα. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον ρόλο μας ως πρωτοπόροι στην προώθηση του διαλόγου, της ενσυναίσθησης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης μεταξύ των νέων.

Για εμάς, η Hellenic Youth Participation δεν είναι απλώς μια ΜΚΟ αλλά ένα δίκτυο ατόμων και ομάδων που δρουν για την κοινωνική αλλαγή, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη. Η αφοσίωσή μας στην καλλιέργεια υπεύθυνων, αφοσιωμένων πολιτών και οι ακούραστες προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε πόρους για τα προγράμματά μας αντικατοπτρίζουν την ακλόνητη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση ενός φωτεινότερου μέλλοντος, όπου η νεολαία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός πιο αρμονικού και βιώσιμου κόσμου.

Ελένη Καρδαμίτση MBA, MA
Trainer/ Youthworker/ Project Manager

m.vasilakis
About m.vasilakis