Συνέντευξη: Πύλη Ελευθερίας – 3ος Κύκλος Accelerator

1. Λίγα λόγια για τους σκοπούς και το έργο της οργάνωσης

Η «Πύλη Ελευθερίας» είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Παρέχουμε ψυχοκοινωνική στήριξη σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, νομική και επαγγελματική συμβουλευτική σε πρώην κρατούμενους και εκπαιδεύουμε εθελοντές και επαγγελματίες που εργάζονται στις ελληνικές φυλακές.

Οι δράσεις μας επικεντρώνονται σε:

  • προγράμματα που αφορούν στους έγκλειστους κρατούμενους στις ελληνικές φυλακές και το οικείο περιβάλλον τους. Υλοποιούμε ομαδικές ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων και Νέων παραβατών, με στόχο την υποστήριξή τους εντός των χώρων κράτησης. Επιπλέον, παρέχουμε στήριξη σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο στο οικείο περιβάλλον των κρατουμένων.
  • ομαδικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την καταπολέμηση συγκεκριμένων ψυχοπαθολογικών οντοτήτων, όπως είναι η κατάθλιψη, η κοινωνική φοβία και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή με ή χωρίς κρίσεις πανικού.
  • ατομική συμβουλευτική σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
  • νομική και επαγγελματική συμβουλευτική σε αποφυλακισμένους και στο οικείο περιβάλλον των αποφυλακισμένων.
  • συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση εργαζόμενων και εθελοντών στο πλαίσιο καταστημάτων κράτησης.

2. Λίγα λόγια για το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Costas M. Lemos αφορά στη δημιουργία και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε ανήλικους και νέους παραβάτες εντός των χώρων κράτησης, την παρακολούθηση εργαστηρίων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και τη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος πρώην και νυν κρατουμένων.

Κάθε παρέμβαση γίνεται σε μορφή ομαδικής συζήτησης και αναφέρεται σε μικρές διλημματικές ιστορίες. Σε κάθε συνάντηση πραγματοποιείται συζήτηση και η λύση του εκάστοτε διλήμματος, ακολουθώντας έναν δομημένο τρόπο επίλυσης προβλημάτων, με στόχο την υιοθέτηση υγειών τρόπων επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται βιωματικά εργαστήρια με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (επικοινωνία, συνεργασία), τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων, την ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, τη δημιουργία και ενίσχυση θετικής ταυτότητας, με στόχο την ενίσχυση της ελεύθερης έκφρασης.

Στο χώρο της Οργάνωσης πραγματοποιούνται ομάδες ομότιμης υποστήριξης με το οικείο περιβάλλον των κρατουμένων. Ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες επίσης λαμβάνουν χώρα με πρώην κρατούμενους και με μέλη των οικογενειών πρώην και νυν κρατουμένων.

Τέλος, με τα εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού που υλοποιούνται εντός των χώρων κράτησης, τα μέλη αποκτούν βελτιωμένες γνώσεις των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και ενημερώνονται για τις εργασιακές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν μετά την αποφυλάκισή τους. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένας χρόνος και ο αριθμός των επωφελούμενων υπολογίζεται στα 200 άτομα.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Η εμπειρία της Πύλης Ελευθερίας σε επιτυχημένες και αποτυχημένες προτάσεις προς χρηματοδότηση οδηγεί στις παρακάτω συμβουλές.

Είναι βοηθητικό να θυμόμαστε ότι ο υποψήφιος χρηματοδότης συνήθως δεν κατέχει το γνωστικό και επιστημονικό υπόβαθρο του αντικειμένου της πρότασης. Οπότε, είναι πολύ βασικό να περιγράφουμε το αντικείμενο με απλό και μεστό λόγο, προκειμένου να γινόμαστε κατανοητοί και να παρέχουμε την πιο ξεκάθαρη εικόνα του έργου.

Σε συνέχεια με το προαναφερθέν, είναι επίσης, σημαντικό να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή και λεπτομερή περιγραφή της διαχείρισης του έργου και όχι μόνο στο επιστημονικό υπόβαθρό του. Η εκτενής αναφορά στους τρόπους διαχείρισης του έργου κάνει τον εκάστοτε φορέα να φαίνεται έμπιστος και σίγουρος ότι μπορεί να το αναλάβει και να το διεκπεραιώσει ορθά. Η οποιαδήποτε αμφιβολία από την πλευρά του υποψήφιου χρηματοδότη εξανεμίζεται όταν το σχετικό με τη διαχείριση κείμενο, εκπέμπει σιγουριά. Η αποτύπωση του κοινωνικού αντίκτυπου του έργου θεωρούμε, επίσης ότι είναι σημαντικός παράγοντας μιας επιτυχημένης πρότασης.

Επιπλέον, το οικονομικό κομμάτι κρίνεται ως μέγιστης αξίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ανταποκρίνεται στις ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης του έργου, να ακολουθεί το πνεύμα των καιρών στις αμοιβές των εργαζόμενων για το έργο και να λαμβάνει υπόψιν του τη διάθεση του χρηματοδότη. Με λίγα λόγια, το ζητούμενο ποσό δεν πρέπει να είναι πολύ χαμηλό, αλλά και ούτε πολύ υψηλό.

Τέλος, είναι πιο αποτελεσματικό να ζητάμε κάτι από αυτόν που μπορεί να μας το δώσει. Το συγκεκριμένο απόφθεγμα στην περίπτωση των προτάσεων προς χρηματοδότηση μεταφράζεται στο ότι πρέπει να μελετάμε τον εκάστοτε υποψήφιο χρηματοδότη, τις προτιμήσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις προηγούμενες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να καταλάβουμε ποιος θα ήταν ο πιο κατάλληλος αλλά και ο πιο πιθανός να χρηματοδοτήσει τη δική μας πρόταση.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS και γιατί;

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Accelerator μας βοήθησε εξαιρετικά πολύ. Η τεχνογνωσία που μας παρείχε μέσω της εκπαίδευσης ήταν υψηλών προδιαγραφών. Επίσης, οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια της συγγραφής προτάσεων, οδήγησαν στην χρηματοδότηση κάποιων εξ αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Costas M. Lemos Foundation, της πρότασης που δουλεύαμε κατά τη διάρκεια της τετράμηνης συμμετοχής μας στο Accelerator. Πέραν όμως του προαναφερθέντος, θεωρούμε ότι η συμβολή των αποκτηθέντων κατά το Accelerator γνώσεων, αλλά και η ενεργή βοήθεια των εκπαιδευτών, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση της πρότασης με τίτλο RE[ENTER]που κατατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε στην κατηγορία της εκπαίδευσης ενηλίκων ERASMUS PLUS.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε κι άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο θα συμβουλεύαμε άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Accelerator, είναι το ότι θα βρεθούν δίπλα σε επαγγελματίες που γνωρίζουν πολύ καλά τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών και έχουν την διάθεση να τον στηρίξουν. Θα βρεθούν όμως επίσης σε ένα χώρο φτιαγμένο με καλαισθησία, αγάπη και προπάντων με πολλά χαμόγελα. Ένα χώρο συνεύρεσης με άλλες οργανώσεις, οι οποίες μπορούν να διευρύνουν τον ορίζοντα των δράσεών τους μέσα από τη δημιουργία πολλά υποσχόμενων συμπράξεων.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Τα επόμενά μας βήματα είναι να ενδυναμώσουμε την οργάνωσή μας στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού με προοπτική την μακροχρόνια βιωσιμότητα της «Πύλης Ελευθερίας» και την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θέλουμε να στοχεύσουμε σε περισσότερες συμπράξεις με οργανώσεις και φορείς, ώστε οι επωφελούμενοι από το έργο μας να πολλαπλασιαστούν και ο κοινωνικός αντίκτυπος της δράσης μας να γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το έργο μας στην Ευρώπη και να συνεχίσουμε να συνάπτουμε συμμαχικές σχέσεις με φορείς του εξωτερικού, οι οποίες προασπίζονται τις ίδιες αξίες με εμάς και πολεμούν για το ίδιο όραμα.

Higgs
About Higgs