Συνέντευξη: Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

1. Ποιοι είναι οι σκοποί και το έργο της Οργάνωσης;

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας ιδρύθηκε από συγγενείς ατόμων με άνοια. Είναι ο μόνος οργανισμός που παρέχει εξειδικευμένες στην άνοια υπηρεσίες στην Εύβοια από το 2009. Κάθε χρόνο στις δράσεις της οργάνωσης, συμμετέχουν πάνω από 4000 επωφελούμενοι. Από το 2010, στη Χαλκίδα, λειτουργεί με εθελοντές από τον οργανισμό, το Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», ως χώρος κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας για άτομα με άνοια, χωρίς την εφαρμογή φαρμακευτικών παρεμβάσεων.

Ο οργανισμός παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους. Κύριοι στόχοι είναι η οργάνωση δράσεων για την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και των επαγγελματιών για τις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων με άνοια, η κινητοποίηση των ατόμων τρίτης ηλικίας για έγκαιρη ανίχνευση των διαταραχών της μνήμης και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη φροντίδα των ατόμων με άνοια στην κοινότητα για τη μείωση του κοινωνικού, οικονομικού και συναισθηματικού κόστους από τη μακρόχρονη φροντίδα.

2. Πείτε μας λίγα λόγια για το έργο που χρηματοδοτήθηκε.

Το πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας σε οικογένειες πασχόντων από άνοια υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο 2018 έως το Μάιο 2019, με αποκλειστική δωρεά του ΤΙΜΑ-Κοινωφελούς Ιδρύματος. Σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες οικογενειών της Εύβοιας, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και έως τα απομακρυσμένα χωριά, με έμφαση σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ώστε να ανακουφιστούν από το οικονομικό κόστος της εξειδικευμένης φροντίδας στο σπίτι.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 56 οικογένειες κατόπιν αιτήσεών τους. Οι υπηρεσίες παρέχονταν από πολυκλαδική ομάδα με Ψυχοθεραπεύτρια, Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Νοσηλεύτρια και Φυσιοθεραπεύτρια. Λειτούργησε και η καινοτομία του Διαχειριστή Περιπτώσεων, που σχεδίασε εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης σε κάθε οικογένεια αναφορικά με τις ανάγκες του ατόμου με άνοια και του φροντιστή του, με στόχο να εκπαιδεύσει τους φροντιστές να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές προκλήσεις από τη νόσο.

3. Ποιές συμβουλές θα δίνατε σε μια οργάνωση όσον αφορά στη συγγραφή μίας επιτυχημένης πρότασης προς χρηματοδότηση;

Η γνώση του πεδίου από την καθημερινή επαφή με τους ωφελούμενους, ο σαφής προσανατολισμός του φορέα στην κάλυψη κενών, το αυθεντικό ενδιαφέρον για τη σχεδιαζόμενη δράση και η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη και η ανατροφοδότηση από συναδέλφους και άλλους επαγγελματίες, που συνεργάζονται σε σύγχρονα projects με τους υποψήφιους δωρητές.

4. Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Accelerator του HIGGS;

Οι συμβουλές που αναφέρθηκαν παραπάνω, στην ουσία, αποτελούν πολύ καλές προϋποθέσεις για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης. Επιπλέον, η συμμετοχή στο Accelerator του HIGGS βοήθησε την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας, στην ανάπτυξη εξωστρέφειας πέρα των ορίων της Εύβοιας, στη διασύνδεση με άλλους φορείς, στην ανάδειξη του δεκαετούς έργου της μέσα από γνώσεις που παρείχε σε επίπεδο επικοινωνίας και στην ενεργότερη αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για τη διεύρυνση των πόρων, που αξιοποιεί το τρέχον διάστημα. Βοήθησε επίσης, στην επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, την ενσωμάτωση της εμπειρίας σε νέες πρακτικές, την οργάνωση, το σχεδιασμό και την άρθρωση των στόχων του οργανισμού σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αποτελεί μια καλή ευκαιρία ανάπτυξης δεξιοτήτων που τελικά προσφέρουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.

5. Γιατί θα συμβουλεύατε και άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Accelerator;

Επειδή η απόκτηση υψηλού επιπέδου γνώσης από κοινού με τη δικτύωση μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του φορέα στα τρέχοντα έργα και διευρύνουν τις δυνατότητές του όσον αφορά την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων του. Επίσης, στις δράσεις του HIGGS υπάρχει ο επαγγελματισμός και το θετικό κλίμα, που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων με άμεσα αποτελέσματα στους τομείς του σχεδιασμού και της στρατηγικής του οργανισμού.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Ένας άμεσος στόχος αποτελεί η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων του οργανισμού και η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού οικογενειών της Εύβοιας μέσω της συνέχισης εξειδικευμένων υπηρεσιών στην κοινότητα. Τα δυνατά μας σημεία είναι η εμπειρία, η δέσμευση και το όραμα των ιδρυτικών μελών και των επαγγελματιών του οργανισμού. Ταυτόχρονα με το εθελοντικό μας έργο, προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δυνατότητες του οργανισμού, αξιοποιώντας εγχώριες και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που εξασφαλίζουν τη συνέχιση των προγραμμάτων μας και τη δημιουργία συνεχών δράσεων ευαισθητοποίησης στην κοινότητα για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Higgs
About Higgs