Συνέντευξη της iSea για τη διάκρισή της στο πρόγραμμα World of Difference

Ο Ιωάννης Γιώβος, Υπεύθυνος Προγραμμάτων της iSea μας μιλάει για το πρόγραμμα «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας!!!» και τη συμβολή του HIGGS. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή της εξάπλωσης των ξενικών ειδών στην Ελλάδα μέσα από παρατηρήσεις πολιτών – ερευνητών, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των χρηστών της θάλασσας για το πρόβλημα των τοξικών ή δηλητηριωδών ξενικών ειδών.

1. Ποιοι είναι οι σκοποί & το έργο της Οργάνωσης “iSea”;

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 και σκοπός της είναι:
● να συμβάλλει στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ευαισθητοποιώντας την πολιτεία, τους διαχειριστές και την κοινή γνώμη για λήψη μέτρων εκεί όπου ασκούνται μη ορθολογικές δράσεις,
● να επαγρυπνεί και να ενημερώνει για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα
●να συμβάλλει με τεχνογνωσία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στοχεύοντας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Η iSea δραστηριοποιείται σε τέσσερις κύριους πυλώνες, την Αλιεία, τα Ξενικά είδη, τα Υδάτινα απορρίμματα και τη σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι στόχοι της οργάνωσης επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης εργαλείων, όπως οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας, η Επιστήμη των Πολιτών και η επιστημονική έρευνα.

2. Συγχαρητήρια! Είστε 1 από τους 10 νικητές του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση και το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και την επίδραση που θα έχει το παραγόμενο έργο στους ωφελούμενούς σας.

Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα World of Difference του ιδρύματος Vodafone, ανήκει στον πυλώνα των ξενικών ειδών της iSea στο πρόγραμμα «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας!!!» και χρησιμοποιεί σα βασικό εργαλείο την Επιστήμη των Πολιτών. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή της εξάπλωσης των ξενικών ειδών στην Ελλάδα μέσα από παρατηρήσεις πολιτών – ερευνητών, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, αλλά και όλους τους χρήστες της θάλασσας για το πρόβλημα των ξενικών ειδών, καθώς πολλά είδη είναι τοξικά ή δηλητηριώδη. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί η θέση του υπεύθυνου διαχείρισης του «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας!!!» με σκοπό την αύξηση του όγκου των δεδομένων που συλλέγονται, την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών με στόχο την αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα, καθώς και τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και την ανάπτυξη μεθοδολογίας με σκοπό την συλλογή ποιοτικότερων δεδομένων. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που έχει επηρεαστεί περισσότερο από την εισβολή ξενικών ειδών, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα τοπικά οικοσυστήματα όσο και στην οικονομία αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών εξάπλωσης αλλά και της βιολογίας των ξενικών ειδών απαιτείται μαζική συλλογή δεδομένων. Δεδομένης της μεγάλης ακτογραμμής, η συνεχής παρακολούθηση αποκλειστικά από ερευνητές είναι από απαιτητική έως αδύνατη. Έτσι η iSea, καλεί πολίτες που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στη θάλασσα να στείλουν τις παρατηρήσεις τους με είδη που δε γνωρίζουν και με αυτό το τρόπο συλλέγει επιπλέον καταγραφές. Έτσι σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΕΛΝΑΙΣ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, συμβάλλει αποτελεσματικά στη μελέτη των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες. Τα αποτελέσματα του προγράμματος σχετίζονται και αφορούν άμεσα το ευρύτερο κοινό, καθώς θα συμβάλλουν στην ενημέρωσή του σχετικά με τις επιδράσεις και τους τρόπους αντιμετώπισης των ξενικών ειδών καταλήγοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα προκύψει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η οποία θα διαμορφωθεί κατάλληλα με στόχο την αποτελεσματική ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Τέλος, η συστηματική καταγραφή ξενικών ειδών μέσα από το πρόγραμμα συμβάλλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μία Οργάνωση, για να διεκδικήσει με επιτυχία μία θέση στο επόμενο Vodafone World of Difference;

Για κάθε οργάνωση που θα ήθελε να διεκδικήσει μια θέση στο World of Difference είναι σημαντικό να αναδείξει την κοινωνική διάσταση σύγχρονων προβλημάτων και να συμβάλλει στην επίλυσή τους συμβαδίζοντας με τις αρχές και το όραμα του ιδρύματος Vodafone. Παράλληλα, θα πρέπει να στηρίζει τις ιδέες της στις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση και τη βιωσιμότητά της με απώτερο σκοπό την κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

4. Πόσο και πώς θεωρείτε ότι συνέβαλε στη διάκρισή σας η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS;

Το πρόγραμμα Incubator του HIGGS έχει εφοδιάσει την iSea και το ανθρώπινο δυναμικό της με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και γνώσεις για τη διαχείριση προγραμμάτων. Τα πρώτα βήματα της iSea βασίστηκαν στην καθοδήγηση που έλαβε στο πλαίσιο του Incubator και το ίδιο το πρόγραμμα «Σε ξενίζει… Μοιράσου το μαζί μας!!!», το οποίο έλαβε την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone, σχεδιάστηκε και βασίστηκε στην τεχνογνωσία και τις εμπειρίες που αποκτήσαμε μέσα από αυτό.

5. Γιατί θα προτείνατε και σε άλλες Οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Incubator;

Το Incubator αποτελεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα δεδομένα της Ελλάδας, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όχι μόνο εφοδιάζει τις οργανώσεις με τα απαραίτητα για να δραστηριοποιηθούν αποτελεσματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου που έχουν επιλέξει, αλλά αποτελεί και το συνοδοιπόρο τους σε όποιες δυσκολίες προκύψουν στην πορεία τους.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Στους μελλοντικούς στόχους της iSea περιλαμβάνεται η αύξηση του αριθμού των εμπλεκομένων, αλλά και επωφελούμενων των προγραμμάτων της. Επιπλέον, σύμφωνοι με τις ανάγκες και τις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας, αξιοποιούμε την Επιστήμη των Πολιτών ως βασικό εργαλείο στοχεύοντας στη συστηματοποίηση της συλλογής δεδομένων και στην εκπαίδευση των πολιτών για την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την παράλληλη εμπλοκή τους στην περιβαλλοντική έρευνα και προστασία.

Higgs
About Higgs