Συνέντευξη του Social Hackers Academy για τη διάκρισή τους στο πρόγραμμα World of Difference

Η Αγγελίνα Μήλα, η οποία θα εργαστεί στη ΟΚοιΠ Social Hackers Academy για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στα πεδία του προγραμματισμού, του full-Stack Web Development και βασικής χρήσης υπολογιστή, σε ανθρώπους από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, μας μιλάει για το πρόγραμμα και τη συμβολή του HIGGS.

1. Ποιοι είναι οι σκοποί & το έργο της Οργάνωσης “Social Hackers Academy”;

Το αντικείμενο του οργανισμού είναι η ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου των προσφύγων, των μεταναστών, και των μακροχρόνια ανέργων. Το μέσο με το οποίο το πετυχαίνει είναι να προσφέρει μαθήματα στο προγραμματισμό, να τους βοηθάει να βρουν εργασία και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι. Έτσι, γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στους πληθυσμούς αυτούς με την ανάγκη των εταιρειών για ανθρώπους που γνωρίζουν για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών για το Internet. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο, όπου υπάρχει αλληλεγγύη και υποστήριξη, Έλληνες και πρόσφυγες μαζί. Αυτό για εμάς ονομάζεται κοινωνική ένταξη, που είναι και ο βασικός μας στόχος.

2. Συγχαρητήρια! Είστε 1 από τους 10 νικητές του προγράμματος World of Difference του Ιδρύματος Vodafone. Πείτε μας λίγα λόγια για τη θέση και το έργο που θα χρηματοδοτηθεί στους επόμενους 6 μήνες, καθώς και την επίδραση που θα έχει το παραγόμενο έργο στους ωφελούμενούς σας.

Μέσα από το πρόγραμμα World of Difference, θα συμβάλλω στο να δημιουργήσω ίσες ευκαιρίες για την ένταξη στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Πρακτικά, θα είμαι υπεύθυνη για το επτάμηνο πρόγραμμα που προσφέρουμε, στον προγραμματισμό, το full-Stack Web Development καθώς και για την διοργάνωση μαθημάτων σε βασική χρήση υπολογιστή, σε άλλες ΟΚοιΠ ώστε να διαδώσουμε από κοινού την σημασία εξοικείωσης με την τεχνολογία και των δυνατοτήτων της στις μέρες μας. Επιπλέον, θα διατηρώ αλλά και θα χτίζω συνεργασίες με εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα που θα στηρίξουν τις δράσεις μας ενώ θα συντονίζω και τους εθελοντές, που βοηθούν σε διάφορες θέσεις. Παράλληλα, θα ενισχύσω την παρουσία της Social Hackers Academy στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την βελτίωση της εικόνας του οργανισμού στο εξωτερικό περιβάλλον.

Βασικά, μέσα από την δουλειά μου, θα ωφεληθούν περίπου 200 μαθητές, οι οποίοι θα μάθουν για τα προγράμματά μας και θα εκπαιδευθούν στην τεχνολογία. Παράλληλα, θα ωφεληθούν οι εθελοντές, ώστε να έχουν μια παραγωγική εμπειρία αλλά και οι εταιρίες και οργανισμοί, που θα επιδιώξω να επικοινωνήσω, εντάσσοντας τους στο όραμα μας και αλλάζοντας τις ζωές των αποφοίτων μας μέσω της τεχνολογίας.

3. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε μία Οργάνωση, για να διεκδικήσει με επιτυχία μία θέση στο επόμενο Vodafone World of Difference;

Θα συμβούλευα τους εκπροσώπους της οργάνωσης αλλά και τον υποψήφιο που κάνει την αίτηση, να έχει έρθει πρωτύτερα σε επαφή με το ίδρυμα και τους εκπροσώπους του, ώστε να σιγουρευτεί ότι το όραμα, οι αξίες και οι δράσεις τους ταυτίζονται. Επίσης, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το έργο του υποψήφιου στον οργανισμό καθώς και τα αποτελέσματα που θα παραχθούν μέσα από αυτό, ώστε να είναι μετρήσιμα, ποιοτικά και ποσοτικά. Επιπλέον, θα εφιστούσα την προσοχή στον συμμετέχοντα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης, να δώσει έμφαση στο περιεχόμενο και την ομάδα στόχου του οργανισμού, που θα απασχοληθεί, ως ειδικός του αντικειμένου. Έτσι, θα μπορέσει να εντάξει σε αυτό τους εκπροσώπους του Ιδρύματος, που έχουν ενδιαφέρον για τον οργανισμό, ώστε να τους κάνει κοινωνούς του παραγόμενου κοινωνικού αντικτύπου.

4. Πόσο και πώς θεωρείτε ότι συνέβαλε στη διάκρισή σας η γενικότερη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS;

Μας βοήθησε καθώς μέσα από τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΗΙGGS, ήρθαμε σε επαφή με το Ίδρυμα και χτίσαμε μια πρώτη επαφή μαζί τους. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στο Bootcamp, στα Workshops και την συμβουλευτική στο Business Plan, μας έχει βοηθήσει να αναπτύξουμε στρατηγικά τον οργανισμό μας, να μεγαλώσουμε τις δράσεις μας, αναζητώντας χορηγίες και χτίζοντας βιώσιμες συνεργασίες.

5. Γιατί θα προτείνατε και σε άλλες Οργανώσεις να συμμετάσχουν στο Incubator;

Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν την γνώμη ειδικών σε κομμάτια διαχείρισης οργανισμών, ενώ η 3-βδόμαδη εκπαίδευση περιέχει σημαντικές πληροφορίες αλλά και τον χώρο να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Το background των εκπαιδευτικών και συμβούλων, με τους οποίους η οργάνωση θα έρθει σε επαφή, θα την βοηθήσει πολύ να βελτιώσει τα προγράμματα και διαδικασίες της, ενώ μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, θα έρθουν σε επαφή με άλλες ΟΚοιΠ για να εξερευνήσουν από κοινού συνεργασίες. Μέσα στους χώρους του HIGGS, αναπτύσσεται με μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ και η κοινωνία των πολιτών.

6. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Σχετικά με τα επόμενά μας βήματα, θέλουμε να χτίσουμε σταθερές συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να ανοίξουμε εκ νέου θέσεις εργασίας για τους αποφοίτους μας. Παράλληλα, επιθυμούμε να εντάξουμε ανέργους στα προγράμματα μας, σε μεγαλύτερο ποσοστό αλλά και να τρέξουμε προγράμματα αποκλειστικά για γυναίκες, πρόσφυγες και μη. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε το σχολείο μας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και σε άλλες χώρες, ώστε να δημιουργηθούν δομές που θα υποστηρίξουν αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Higgs
About Higgs