Ευκαιρίες απασχόλησης σε ΟΚοιΠ στην Ελλαδα | Το νέο πρόγραμμα του HIGGS σε συνεργασία με το Lazord Foundation

Ένα νέο πρόγραμμα του HIGGS σε συνεργασία με το Lazord Foundation ξεκινάει!

Σκοπός του προγράμματος είναι η εργασιακή ενδυνάμωση νέων αποφοίτων πανεπιστημίων, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και mentoring μέσω της απασχόλησής τους για ένα χρόνο σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που στοχεύει:

  • στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων αποφοίτων πανεπιστημίων και της επαγγελματικής τους δικτύωσης
  • στη δημιουργία και ανάδειξη ενός δικτύου νέων με ηγετικές δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
  • στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής κατάρτισης στον κοινωνικό τομέα
  • στην δημιουργία διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες και στην ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ του
  • στην οικονομική υποστήριξη τοπικών φορέων μέσα από την επιχορήγηση της εργασίας των συμμετεχόντων/fellows

Οι ευθύνες της συμμετέχουσας οργάνωσης που φιλοξενεί έναν νέο απόφοιτο:

  • να εκπαιδεύει και να υποστηρίζει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του συμμετέχοντα/fellow στο πλαίσιο της απασχόλησης τους στο φορέα
  • να καθοδηγεί συστηματικά τον συμμετέχοντα/fellow κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο φορέα 
  • να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Lazord Fellowship Programme
  • να προβλέπει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου στο ωράριο εργασίας του,  για την παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων και των διαφόρων δραστηριοτήτων του προγράμματος
  • να συμμετέχει (προαιρετικά) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής, επιτρέποντας σε μέλη του φορέα να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Lazord Fellowship Programme

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του προγράμματος εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected]

 

⚠️  Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας έως και την Κυριακή 09 Ιουνίου 2024.

 


Kάντε την εγγραφή σας εδώ.

c.kourmpeli
About c.kourmpeli