ΘΑΛΗΣ II: Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα

05 Σεπτεμβρίου 2018: Πραγματοποιήσαμε συνάντηση για την οριστικοποίηση των διαδικασιών και την έναρξη του έργου «ΘΑΛΗΣ ΙΙ- Χαρτογράφηση & Αξιολόγηση Ελληνικών Μη-Κερδοσκοπικών Οργανώσεων» που υλοποιούμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με ερευνητές από 3 πανεπιστήμια.

Το έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου ΘΑΛΗΣ Ι που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2012 – 2015) και έχει διάρκεια 2 ετών (2018-2020). Το έργο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους και συγκεκριμένα από τα Κοινωφελή Ιδρύματα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Βασικό παραδοτέο του έργου αυτού αποτελεί ένας πίνακας αξιολόγησης των ελληνικών ΟΚοιΠ με υποκατηγορίες ανάλογα με τις θεματικές των δράσεών τους. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα συνδυασμό τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών στοιχείων, με στόχο να παράγει θεματικές λίστες αξιολογημένων ΟΚοιΠ βάσει των βασικών τομέων δραστηριοποίησής τους, όπως αυτοί δηλώνονται από τις ίδιες και επιβεβαιώνονται από τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει το τελευταίο διάστημα. Κάθε οργάνωση θα λάβει έναν αριθμό αστεριών από ένα (1) (χειρότερη δυνατή επίδοση) έως τέσσερα (4) (καλύτερη δυνατή επίδοση).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και ειδικά για τη μεθοδολογία και διαδικασία αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://GreekNGOsNavigator.org

Θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο και συνάμα κρίσιμο έργο που έχει σκοπό την ενδυνάμωση και βελτίωση του οικοσυστήματος των ΟΚοιΠ στην Ελλάδα.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο: [email protected].

Higgs
About Higgs