ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Υπηρεσία αξιολόγησης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Το HIGGS προσφέρει μια υπηρεσία αξιολόγησης για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

Το ΗIGGS, o πρώτος και μεγαλύτερος κόμβος ενδυνάμωσης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) συνεχίζει για τρίτη χρονιά την υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ, μέσω της οποίας  οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης και να λάβουν σχετική βαθμολογία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Η Υπηρεσία, που αναπτύχθηκε από το HIGGS, στοχεύει στη δημιουργία ενός θεσμού αξιολόγησης για τις ΟΚοιΠ στην Ελλάδα, η οποία θα ενισχύει τα κίνητρα τους για συνεχή βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Πρόκειται για  μια διαδικασία μέσω της οποίας κάθε οργάνωση μπορεί να καταγράψει τις επιδόσεις της σε 3 βασικούς  τομείς: Αποτελεσματικότητα, Οργάνωση, Διαφάνεια και να λάβει το αντίστοιχο Seal of Excellence, μια διάκριση που αναγνωρίζεται από όλο το οικοσύστημα όπως, κοινωφελείς φορείς, κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια αλλά και τον αντίκτυπο των δράσεων των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών. Παράλληλα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση, ανάπτυξη και στοχευμένη βελτίωση του τομέα της οργανωμένης ΚτΠ στην Ελλάδα.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ, είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας διαφόρων προσεγγίσεων αξιολόγησης κοινωφελών οργανώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζει σε μια βεντάλια ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και καταλήγει σε μια αξιολόγηση με βαθμολογία αστεριών από ένα έως πέντε αστέρια (Seal of Excellence).

Ο Σωτήρης Πετρόπουλος, συνιδρυτής του HIGGS, δηλώνει: “Η αναβαθμισμένη υπηρεσία ΘΑΛΗΣ ΙΙ, έρχεται να ενδυναμώσει τις οργανώσεις της ΚτΠ αλλά και να τις παρακινήσει να βελτιώσουν σημεία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και ελκυστικές για πιθανούς χρηματοδότες και συνεργάτες. Στο HIGGS, πιστεύουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης έχει και μια επιπλέον προστιθέμενη αξία, εφόσον κάθε οργάνωση που συμμετέχει, ασχέτως του αριθμού των αστεριών που θα συγκεντρώσει, ενισχύει την συνολική εικόνα αξιοπιστίας και διαφάνειας του χώρου των μη κερδοσκοπικών πρωτοβουλιών”. 

Με την εγγραφή στην πλατφόρμα, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν και από συμβουλευτική υποστήριξη και προβολή από το HIGGS. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης ΘΑΛΗΣ ΙΙ και τις διαδικασίες εγγραφής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://greekngosnavigator.org/.

 

Υπεύθυνη έργου

Λένα Παναγιωταρέα, Project Manager HIGGS

Τηλ: 693 273 0449

Email: [email protected]

c.kourmpeli
About c.kourmpeli