Η εμπειρία μας από το Διεθνές Πρόγραμμα Ηγεσίας 2019

Το Διεθνές Πρόγραμμα Ηγεσίας (International Visitor Leadership Program – IVLP) που χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό κράτος χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης, καθώς επαγγελματίες από όλο τον κόσμο μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό. Οι συμμετέχοντες προτείνονται και επιλέγονται ετησίως από τις Πρεσβείες της Αμερικής στις κατά τόπους χώρες.

Φέτος, ήμουν αρκετά τυχερή να προταθώ για να συμμετέχω στο πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση ΟΚοιΠ» για το IVLP 2019. Η συμμετοχή μου αποτέλεσε ορόσημο στη ζωή μου, καθώς μου προσέφερε γνώσεις, εμπειρίες, με εξέθεσε σε διαφορετικές απόψεις και ιδέες, καθώς και νέους φίλους από όλο τον κόσμο.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την Κοινωνία των Πολιτών στις ΗΠΑ

Η Κοινωνία των Πολιτών στις ΗΠΑ έχει έντονη παρουσία, ποικιλία και ανταπτύσσεται ολοένα και περισσότερο. Οι βασικές θεματικές δραστηριοποίησης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι: η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τοπική ανάπτυξη, ο πολιτισμός, η έρευνα, η διάχυση της πληροφορίας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η συνηγορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου για τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και της Φιλανθρωπίας (Center on Nonprofit and Philanthropy, The Urban Institute) οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που λειτουργούν στις ΗΠΑ ανέρχονται σε 2,2 εκατ. Από αυτές 1,6 εκατ. είναι εγγεγραμμένες στο Εσωτερικό Σύστημα Εσόδων (Internal Revenue Service) τον εθνικό φορέα που ρυθμίζει και επιβλέπει τον τομέα των ΟΚοιΠ. Υπολογίζεται ότι περίπου μία εγγεγραμμένη ΟΚοιΠ αντιστοιχεί σε 200 αμερικανούς πολίτες, κάτι που αποδεικνύει και τη δυναμική του τομέα. Ο τρίτος τομέας στις ΗΠΑ συμμετείχε κατά 5,6% στο ΑΕΠ της χώρας (2016) και απασχολούσε 14,4 εκατ. άτομα (2013). Επίσης, υπολογίζεται ότι 77,4 εκατ. άτομα προσέφεραν εθελοντική εργασία κατά το έτος 2017 (ποσοστό 30,3% του συνολικού πληθυσμού).

Πρόγραμμα και επισκέψεις

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν είκοσι ημέρες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον Π.Κ. στις 4 Μαΐου 2019, όπου συναντηθήκαμε 25 συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες προκειμένου να γνωρίσουμε από κοντά οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαφορετικές συναντήσεις με κρατικές υπηρεσίες, φορείς του ιδιωτικού και του μη κερδοσκοπικού τομέα με σκοπό να μας παρουσιάσουν τις βάσεις της διαχείρισης των ΟΚοιΠ.

Στις 9 Μαΐου χωριστήκαμε σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες και η ομάδα, στην οποία συμμετείχα, ταξίδεψε στην πολιτεία του Νέου Μεξικού και συγκεκριμένα στις πόλεις Αλμπουκέρκη και Σάντα Φε. Το Νέο Μεξικό είναι μια πολιτεία που αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, από χαμηλούς δείκτες υγείας, χαμηλούς δείκτες μαθητών που αποφοιτούν από το σχολείο, μέχρι σημαντική μόλυνση φυσικών πηγών. Οι ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται προσπαθούν να καλύψουν με το έργο τους πολλά από τα παραπάνω κενά. Πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε πολλές τοπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εργάζονται προκειμένου να επιλύσουν πολλά από τα τοπικά προβλήματα.

Στις 15 Μαΐου ταξιδέψαμε στη Νέα Ορλεάνη στην πολιτεία της Λουιζιάνα, όπου συναντηθήκαμε ξανά και οι 25 συμμετέχοντες μαζί. Στη Νέα Ορλεάνη επισκεφθήκαμε και ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις με πολλούς φορείς σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόζουν αναφορικά με θέματα διοίκησης της οργάνωσης, διαχείρισης εθελοντών και επικοινωνίας. Γνωρίσαμε από κοντά πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών που καταφέρνουν να έχουν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινωνίες τους.

Στις 21 Μαΐου ταξιδέψαμε στο Σινσινάτι στην πολιτεία του Οχάιο και πραγματοποιήσαμε επισκέψεις και συναντήσεις με τοπικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και συζητήσαμε για θέματα επικοινωνίας, εύρεσης πόρων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, καθώς και το πώς οι φορείς προωθούν τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνικής αλλαγής. Η διάδραση τόσο με τους εκπροσώπους που συναντήσαμε όσο και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ήταν απίστευτη και ήμουν τόσο τυχερή να είμαι μέρος αυτής της εμπειρίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαμε όλοι μαζί, ήταν, κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, σχετικά με το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις με την επιστροφή μας στις χώρες μας μετά από τα όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ήταν μια πολύ πρακτική προσέγγιση και έδωσε την ευκαιρία να συλλογιστούμε ο καθένας τη δική του δουλειά και τους συγκεκριμένους στόχους που έχει.

Η δυνατότητα να μοιραστώ τόσο χρόνο με ανθρώπους από άλλες χώρες με έκανε να διευρύνω τον δικό μου κόσμο, να δω δυνατότητες και ευκαιρίες που δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Παρόλο που ήμασταν 25 εκπρόσωποι από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, με διαφορετικά χρώματα, με διαφορετικές εμπειρίες είχαμε όλοι πλήρη ταύτιση στην προσπάθειά μας μέσα από τη δουλειά μας να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στα όσα κάνουμε προκειμένου ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος.

Αλεξάνδρα Εμιρζά
Deputy Director, HIGGS

Higgs
About Higgs