Το Volunteer4Greece παρουσιάζει το έργο του … στο HIGGS!

Στις 21 Απριλίου, το Volunteer4Greece παρουσίασε στον χώρο του HIGGS το έργο που πραγματοποιεί τους τελευταίους οχτώ μήνες στο πλαίσιο της χρηματοδότησής του από το χρηματοδοτικό μηχανισμό «EAA and Norway Grants» και το πρόγραμμα «We are all Citizens», με διαχειριστή το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Επιπλέον, το Volunteer4Greece παρουσίασε τη μέχρι τώρα δράση του και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Παράλληλα, ο συγγραφέας Γεράσιμος Κουβαράς, Διευθυντής της ActionAid Ελλάς, παρουσίασε το ψηφιακό εγχειρίδιο που συνέγραψε με την υποστήριξη της ομάδας του Volunteer4Greece με τίτλο, “Διαχείριση Εθελοντών – ένα ταξίδι με 13 βήματα”. Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τις οργανώσεις στην προσέλκυση, αξιοποίηση και διαχείριση των εθελοντών και είναι διαθέσιμο στο blog του Volunteer4Greece. Οι οργανώσεις μπορούν να επεξεργαστούν το περιεχόμενό του (φόρμες και πίνακες) εντάσσοντας τα εργαλεία που προσφέρει στη λειτουργία τους.


Μερικά λόγια για τις επιχορηγήσεις «ΕΕΑ and Norway Grants»

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «EAA and Norway Grants» είναι μία πρωτοβουλία της  Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Ο όρος «ΕΑΑ» αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή αλλιώς ΕΟΧ (European Economic Area), συμφωνία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με την Nορβηγία, την Iσλανδία και το Λιχτενστάιν.

Οι επιχορηγήσεις στοχεύουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ στην περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και των χωρών της Βαλτικής.

Οι επιχορηγήσεις «ΕΑΑ Grants» χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία , το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία από κοινού και απευθύνονται μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, ενώ οι επιχορηγήσεις «Norway Grants» χρηματοδοτούνται μόνο από τη Νορβηγία και αφορούν κυρίως της χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο.

Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης ΟΚοιΠ, αξίας 158 εκ. ευρώ, έχουν συσταθεί για όλες τις χώρες που δικαιούνται να λάβουν τις επιχορηγήσεις «ΕΑΑ», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση του δημοκρατικού συστήματος, του σεβασμού απέναντι σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη και τέλος η κινητοποίηση των πολιτών για ενεργότερη συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μερικά λόγια για το πρόγραμμα «We are all Citizens – Είμαστε όλοι Πολίτες»

Το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «EAA Grants». Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του «ΕΑΑ Grants».

ΟΚοιΠ λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων, οι οποίες διοργανώνονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Higgs
About Higgs