Άρθρα για νομικά και λογιστικά θέματα που ενδιαφέρουν τις ΜΚΟ

Νομικά: Πρόγραμμα Διαύγεια και Μ.Κ.Ο.

Με τον Ν. 3861/2010 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το γνωστό σε όλους «Πρόγραμμα Διαύγεια», το οποίο ως κύριο σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, κατά τέτοιο τρόπο που να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης. Με το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010,…

Λογιστικά: Η πρακτική εφαρμογή της PRORATA και πως εφαρμόζεται στις ΑΜΚΕ

Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι περισσότερες Αστικές  Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) απαλλάσσονται του ΦΠΑ καθώς συνηθέστερα δεν ασκούσαν κάποια δραστηριότητα η οποία να υπόκειται σε αυτόν (δείτε το άρθρο για την Φορολογική Μεταχείριση των ΑΜΚΕ). Τα τελευταία χρόνια, η πίεση για εξασφάλιση βιωσιμότητας έχει οδηγήσει αρκετές οργανώσεις να προβαίνουν σε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες τους αποφέρουν…

Λογιστικά: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και ΦΠΑ

Σε ποιες περιπτώσεις οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται; Ένα από τα βασικότερα φορολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στη λειτουργία της μια ΜΚΟ είναι το καθεστώς ΦΠΑ. Καθώς η τάση τα τελευταία χρόνια είναι οι ΜΚΟ να μπορούν να δημιουργήσουν μικρά έσοδα από κάποιες δράσεις τους, συμβάλλοντας…

Νομικά: ΜKO στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΙΙ)

Σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέραμε για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το εύρος των νομικών μορφών που δύναται να εγγραφούν στο οικείο μητρώο και τις (αρκούντως περιοριστικές ομολογουμένως) προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο τούτο, (βλ. το σχετικό άρθρο) ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος στους φορείς Κοινωνικής…

Νομικά: ΜΚΟ στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο νέος νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (4430/2016), ο οποίος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ 31 Οκτωβρίου 2016, ανοίγει νέους δρόμους για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ποιους αφορά Από μια γρήγορη επισκόπηση των διατάξεων του νέου νόμου δίνεται η εντύπωση εκ πρώτης όψεως ότι οι ρυθμίσεις του αφορούν α) στις Κοιν.Σ.Επ…

Λογιστικά: MΚΟ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές

H αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τα προβλήματα στην Ελλάδα, καθώς και οι πολλαπλές ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών με φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταστήσει για πολλές οργανώσεις επίκαιρο -και συχνά αναγκαίο- να εμπλακούν σε αυτό που ονομάζεται «ενδοκοινοτικές συναλλαγές». Αν και σε διαχειριστικό επίπεδο υπάρχει πλήθος ζητημάτων που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν, το…

Νομικά: Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Εμπορικές Πράξεις

Η κοινωνία των πολιτών της χώρας μας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο και η άρνηση της διοίκησης να θεσμοθετήσει και να θωρακίσει νομικά το χώρο των κοινωφελών οργανώσεων, με τη διάκριση και έννοια της φράσης «μη κερδοσκοπικό» αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα όπως: • μπορεί η οργάνωσή…

Λογιστικά: Η φορολογική αντιμετώπιση του φόρου δωρεάς προς ΜΚΟ

Ένα από τα συχνότερα ζητήματα που απασχολούν τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση μεγάλων δωρεών, είτε αυτές προέρχονται από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα (π.χ. Ιδρύματα) αποτελεί η αντιμετώπιση του φόρου δωρεάς. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι περισσότερες δωρεές υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση 0,5%…

Νομικά: Κοινωνία των Πολιτών και Εθελοντισμός

Συστατικό στοιχείο της εν γένει κοινωνικής προσφοράς αποτελεί ο εθελοντισμός. Αντιστοίχως, η κοινωφελής προσφορά της κοινωνίας των πολιτών πραγματώνεται κυρίως  δια των εθελοντών και της εθελοντικής εργασίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ειλικρινά παράδοξο ότι στις ευρύτατες νομοθετικές ρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις που έχουν σχεδόν εξαλείψει σήμερα το έθιμο και το λεγόμενο “φυσικό” δίκαιο,…

Λογιστικά: Φορολογική μεταχείριση των ΑΜΚΕ

Ένα θέμα που απασχολεί ιδιαιτέρως τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες είναι η φορολογική τους αντιμετώπιση. Στη βάση των πολυάριθμων σχετικών ερωτήσεων προς το HIGGS παραθέτουμε μια σειρά από εφαρμογές των σχετικών νόμων πάνω σε αυτές. 1. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών; Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1059/2015, στις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, ως…

1 2