Άρθρα για νομικά και λογιστικά θέματα που ενδιαφέρουν τις ΟΚοιΠ

Λογιστικά: Τρόποι αμοιβών μελών ΟΚοιΠ

Το θέμα «αμοιβής» των μελών ΟΚοιΠ είναι ένα από τα πιο σύνηθη θέματα που απασχολούν μια οργάνωση διότι αφενός απαγορεύεται η διανομή κερδών στα μέλη της και αφετέρου δημιουργείται πολύ συχνά η ανάγκη αμοιβής αυτών χωρίς να παραβιάζονται οι όροι του καταστατικού τους σκοπού. Κατ’ αρχάς κάτι τέτοιο θα πρέπει να προβλέπεται στο καταστατικό, δηλαδή…

Λογιστικά: Φορολογική μεταχείριση της ΑΜΚΕ όταν ασκεί και εμπορική δραστηριότητα

Σε αυτό το άρθρο θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά σε όλες τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) και έχει να κάνει με την φορολογική τους μεταχείριση. Ιδιαίτερα όμως θα γίνει ανάλυση πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά όταν ένα μέρος των εσόδων προέρχεται από δωρεές και ένα μέρος από επιχειρηματική/εμπορική δραστηριότητα. Ας θυμηθούμε ποιο εισόδημα υπόκειται σε…

Νομικά: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και ΕΣΠΑ

Όπως έχουμε ήδη καταλήξει σε προηγούμενα άρθρα μας ο χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου, όπως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (ΑμΚΕ) ως μη κερδοσκοπικού, δεν εξαρτάται από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του, αλλά προκύπτει από το καταστατικό, κυρίως όμως κρίνεται με βάση την πραγματική δραστηριότητα που τούτο ασκεί και τα εν γένει…

Νομικά: Πρόγραμμα Διαύγεια και Μ.Κ.Ο.

Με τον Ν. 3861/2010 εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το γνωστό σε όλους «Πρόγραμμα Διαύγεια», το οποίο ως κύριο σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, κατά τέτοιο τρόπο που να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης. Με το άρθρο 10Β του Ν.3861/2010,…

Λογιστικά: Η πρακτική εφαρμογή της PRORATA και πως εφαρμόζεται στις ΑΜΚΕ

Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι περισσότερες Αστικές  Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) απαλλάσσονται του ΦΠΑ καθώς συνηθέστερα δεν ασκούσαν κάποια δραστηριότητα η οποία να υπόκειται σε αυτόν (δείτε το άρθρο για την Φορολογική Μεταχείριση των ΑΜΚΕ). Τα τελευταία χρόνια, η πίεση για εξασφάλιση βιωσιμότητας έχει οδηγήσει αρκετές οργανώσεις να προβαίνουν σε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες τους αποφέρουν…

Λογιστικά: Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες και ΦΠΑ

Σε ποιες περιπτώσεις οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται; Ένα από τα βασικότερα φορολογικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποια στιγμή στη λειτουργία της μια ΟΚοιΠ είναι το καθεστώς ΦΠΑ. Καθώς η τάση τα τελευταία χρόνια είναι οι ΟΚοιΠ να μπορούν να δημιουργήσουν μικρά έσοδα από κάποιες δράσεις τους, συμβάλλοντας…

Νομικά: ΜKO στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΙΙ)

Σε συνέχεια των όσων ήδη αναφέραμε για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το εύρος των νομικών μορφών που δύναται να εγγραφούν στο οικείο μητρώο και τις (αρκούντως περιοριστικές ομολογουμένως) προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο τούτο, (βλ. το σχετικό άρθρο) ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα υποστηρικτικά μέτρα που προβλέπει ο νόμος στους φορείς Κοινωνικής…

Νομικά: ΟΚοιΠ στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο νέος νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (4430/2016), ο οποίος ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ 31 Οκτωβρίου 2016, ανοίγει νέους δρόμους για τις ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ποιους αφορά Από μια γρήγορη επισκόπηση των διατάξεων του νέου νόμου δίνεται η εντύπωση εκ πρώτης όψεως ότι οι ρυθμίσεις του αφορούν α) στις Κοιν.Σ.Επ…

Λογιστικά: MΚΟ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές

H αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τα προβλήματα στην Ελλάδα, καθώς και οι πολλαπλές ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών με φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταστήσει για πολλές οργανώσεις επίκαιρο -και συχνά αναγκαίο- να εμπλακούν σε αυτό που ονομάζεται «ενδοκοινοτικές συναλλαγές». Αν και σε διαχειριστικό επίπεδο υπάρχει πλήθος ζητημάτων που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν, το…

Νομικά: Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς και Εμπορικές Πράξεις

Η κοινωνία των πολιτών της χώρας μας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει όλο και περισσότερο και η άρνηση της διοίκησης να θεσμοθετήσει και να θωρακίσει νομικά το χώρο των κοινωφελών οργανώσεων, με τη διάκριση και έννοια της φράσης «μη κερδοσκοπικό» αφήνει ανοιχτά πολλά ερωτήματα όπως: • μπορεί η οργάνωσή…

1 2 3