Λογιστικά: MΚΟ και ενδοκοινοτικές συναλλαγές

H αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για τα προβλήματα στην Ελλάδα, καθώς και οι πολλαπλές ευκαιρίες χρηματοδοτήσεων και συνεργασιών με φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταστήσει για πολλές οργανώσεις επίκαιρο -και συχνά αναγκαίο- να εμπλακούν σε αυτό που ονομάζεται «ενδοκοινοτικές συναλλαγές». Αν και σε διαχειριστικό επίπεδο υπάρχει πλήθος ζητημάτων που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπιστούν, το παρόν άρθρο εστιάζει στη λογιστική / φορολογική διάσταση.

Με τον όρο «ενδοκοινοτικές συναλλαγές» νοούνται όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ΟΚοιΠ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μπορεί να έρθει «αντιμέτωπη» με ένα έσοδο ή έξοδο που προέρχεται από μια χώρα εκτός Ελλάδας αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια θα πρέπει λοιπόν να είναι η «λογιστική» αντιμετώπιση αυτής της πράξης; Τι πρέπει να προσεχθεί;

Από λογιστικής άποψης, για να μπορεί ένας φορέας να προβεί σε αυτό που ονομάζουμε ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οφείλει, πριν ακόμα γίνει η συναλλαγή, να πάει στην αρμόδια ΔΟΥ και να το δηλώσει. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η οργάνωση είναι να ενεργοποιήσει τις «ενδοκοινοτικές συναλλαγές» με μια επίσκεψη στο Μητρώο.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι αν και ως διαδικασία η ενεργοποίηση αυτή είναι σχετικά απλή, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει και προβαίνει σε έλεγχο του κατά πόσο είναι ενεργός ο φορέας που αιτείται την ενεργοποίηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Παρ’ ότι ο τρόπος με τον οποίο επιβεβαιώνεται αυτό μπορεί να ποικίλει – έως και μέσω επίσκεψης στην έδρα του – συνηθέστερα αρκεί η προσκόμιση ενός μισθωτηρίου συμβολαίου για την έδρα (ή του αντίστοιχου σχετικού στοιχείου) καθώς και μερικά πρόσφατα τιμολόγια ή/και λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Επιπρόσθετα, καθώς απαιτείται η λήψη αρκετών υπογραφών (ελεγκτής, προϊστάμενος ΔΟΥ, Μητρώο) και η ακολουθία μιας συγκεκριμένης διαδρομής εντός της ΔΟΥ είναι καλό πριν την επίσκεψη σε αυτήν να έχει γίνει η προετοιμασία του φακέλου με τα διάφορα δικαιολογητικά (βλέπε ανωτέρω) ώστε να μειωθεί η όποια χρονοτριβή και ταλαιπωρία. Εκ του περισσού σημειώνεται ότι αυτός που επισκέπτεται τη ΔΟΥ είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος είτε ο διαθέτων σχετική εξουσιοδότηση (ΥΔ με γνήσιο υπογραφής ή τα σχετικά εκ του καταστατικού αποδεικτικά έγγραφα) ενώ προτείνεται να έχει πάντα μαζί του ένα αντίγραφο του καταστατικού του φορέα.

Όσον αφορά στην ίδια τη διαδρομή, ο πρώτος αλλά και ο τελευταίος σταθμός είναι το Τμήμα Μητρώου απ’ όπου και αρχικά θα προμηθευτείτε τη σχετική αίτηση (Μ2) η οποία συμπληρωμένη θα προσκομιστεί στις επόμενες «στάσεις» της διαδρομής, για τις οποίες το Μητρώο θα σας ενημερώσει (συνηθέστερα Μητρώο – Προϊστάμενος ΔΟΥ – Ελεγκτής – Προϊστάμενος ΔΟΥ – Μητρώο).

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η οργάνωση μπορεί είτε να έχει έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε κάποια άλλη χώρα ή προς φορέα μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας είτε να κάνει κάποιο έξοδο δηλαδή ενδοκοινοτική λήψη υπηρεσιών. Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα «έσοδο» μπορεί για παράδειγμα να είναι η εκτέλεση ενός έργου από τη ΟΚοιΠ προς τον λήπτη της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η υλοποίηση ενός έργου για το οποίο υπήρξε αμοιβή (όχι με τη μορφή δωρεάς) από φορέα-χρηματοδότη ο οποίος έχει την έδρα του εντός της ΕΕ. Αντίστοιχα ένα «έξοδο» μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα τιμολόγιο της Google για τη προβολή της ΟΚοιΠ στο διαδίκτυο ή του Facebook λόγω μιας καμπάνιας με Facebook ads. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε «ενδοκοινοτικές συναλλαγές» οι οποίες για να είναι νόμιμες πρέπει να έχει γίνει από πριν η σχετική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στο taxisnet το λεγόμενο «ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών ή λήψης υπηρεσιών». Αρχικά πρέπει να γίνει επαλήθευση του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα εγκυρότητας του τιμολογίου (για το σκοπό αυτό υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή στο taxisnet).

Σε αυτόν τον πίνακα ουσιαστικά επιλέγουμε τη χώρα από την οποία προέρχεται το τιμολόγιο, δηλώνουμε το ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου και την αξία του τιμολογίου.

Η προθεσμία υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα είναι μέχρι την 26η μέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Δηλαδή αν το παραστατικό έχει ημερομηνία έκδοσης 1/10 θα καταχωρηθεί κανονικά στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα στον μήνα «Οκτώβριο» ωστόσο θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 26/11.

Στην πραγματικότητα, η ενεργοποίηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών επεκτείνει τις δυνατότητες δραστηριοποίησης της οργάνωσης και συσχετισμού της με δωρητές γεωγραφικά, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η εγγραφή σχετικών εξόδων ή και εσόδων στον ισολογισμό της οργάνωσης, καθώς πολλές συχνά χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία πράξεων (π.χ. Google AdWords).

Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το «κόστος» ενεργοποίησης και λογιστικής παρακολούθησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών είναι ιδιαίτερα χαμηλό καθίσταται σχεδόν βέβαιο ότι για τις περισσότερες οργανώσεις αποτελεί μια αναγκαία ενέργεια σήμερα ή στο κοντινό μέλλον.

Τζένη Φετοκάκη
Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες στο [email protected] και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

Higgs
About Higgs