Εργαστήριο από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”

12 Οκτωβρίου 2017: O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» πραγματοποίησε στο HIGGS Εργαστήριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ανατροφοδότησης για το εκπαιδευτικό υλικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “Human Rights in Practice: Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities” για την ένταξη μεταναστών/στριών και προσφύγων στις Ευρωπαϊκές τοπικές κοινωνίες δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γλωσσική τους εκπαίδευση.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ένταξη μεταναστών/στριών και προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος “Human Rights in Practice” για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη γλωσσική κατάρτιση των προσφύγων και των μεταναστών/στριών είναι διαθέσιμο δωρεάν στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.human-right.net/hrinpractice,

Higgs
About Higgs