Λογιστικά: Φορολογική αντιμετώπιση ευκαιριακών εκδηλώσεων

Ένα από τα ζητήματα που η φορολογική αντιμετώπισή του απασχολεί συχνά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΑΜΚΕ και Σωματεία) είναι οι ευκαιριακές εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυσή τους.

Όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, κάθε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δικαιούται ετησίως δύο εκδηλώσεις κατά τις οποίες, κατόπιν αιτήσεώς τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., απαλλάσσονται από την υποχρέωση είσπραξης και κατά συνέπεια καταβολής του ΦΠΑ. Κάτω από ποιες προυποθέσεις όμως μπορεί να συμβεί αυτό;

Οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πλήν δημοσίου), όταν διενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή υπηρεσιών οι οποίες υπάγονται στον ΦΠΑ ή στον φόρο εισοδήματος, λογίζονται ως επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές. Στην ουσία, λοιπόν, ο χαρακτήρας ενός Ν.Π. ως μη κερδοσκοπικός, ανεξαρτήτως από τον χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές και που αναφέρει το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αφού εξαρτάται από τα πραγματικά, κάθε φορά, περιστατικά.

Στην περίπτωση, λοιπόν, των ευκαιριακών εκδηλώσεων που γίνονται με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ισχύουν τα εξής: Απαλλαγή με τη διάταξη της περιή της § 1 του αρθρου 22 ΦΠΑ (περί απαλλαγών) και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέχρι 2 εκδηλώσεων κατ’ έτος από Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς αθλητικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς, μορφωτικούς ή εθνικούς, που παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους έναντι συνδρομής.

Προκειμένου να χορηγήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. την απαλλαγή του ΦΠΑ, πρέπει τα έσοδα του Ν.Π. που μπορεί να πραγματοποιήσει εκείνη την ημέρα με διάφορους τρόπους, να έχουν καθαρά τον χαρακτήρα της οικονομικής ενίσχυσης (ΠΟΛ.1071/1995) και όχι της εμπορικής συναλλαγής όπως προβλέπεται και από το καταστατικό. Για παράδειγμα, η πώληση προσκλήσεων σε μία χοροεσπερίδα δεν αποτελεί εμπορική συναλλαγή για έναν πολιτιστικό σύλλογο που σκοπός του είναι η σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων ενός χωριού. Αντιθέτως, η ίδια ακριβώς πράξη αποτελεί εμπορική δραστηριότητα για μία ΑΜΚΕ της οποίας ο σκοπός είναι η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Επίσης, η διάθεση αγαθών σε μία εκδήλωση, όπως ημερολόγια, αναμνηστικά, βιβλία, εάν χαρακτηριστεί πώληση έχει καθαρά εμπορικό χαρακτήρα. Ένα πρόσθετο παράδειγμα αποτελεί ΑΜΚΕ με σκοπό τη βοήθεια παιδιών με αναπηρία η οποία διοργανώνει εκδήλωση κατά την οποία θα διαθέσει χειροτεχνήματα των παιδιών για την ενίσχυση του σκοπού της. Για να χαρακτηριστεί αυτή η διάθεση μικροαγαθών μη κερδοσκοπική, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει προκαθορισμένο αντίτιμο αλλά εκούσια συνεισφορά-δωρεά στην οποία θα εκδίδεται η σχετική απόδειξη είσπραξης.
Η απαλλαγή αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, και σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.6786/1986 πρέπει σε αυτήν να αναγράφονται το είδος και η ποσότητα για την οποία ζητείται η απαλλαγή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η διοίκηση ενός Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να ενεργήσει πολύ προσεκτικά ούτως ώστε να μπορεί να διενεργεί τις προβλεπόμενες ευκαιριακές εκδηλώσεις στα πλαίσια της νομιμότητας και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει να επιβαρυνθεί με φόρους.

Χάρης Κληρονόμος
Οικονομολόγος ΕΚΠΑ-Φοροτεχνικός


Στείλτε μας τις δικές σας απορίες (στο [email protected]) και μπορεί να αποτελέσουν το επόμενο θέμα της στήλης!

Η Ομάδα Newsletter του HIGGS

Higgs
About Higgs