Οι ΟΚοιΠ στο Διαδίκτυο

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του HIGGS έχω την ευκαιρία να συνεργάζομαι με ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στα πλαίσια συμβουλευτικών συναντήσεων για θέματα που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση του Facebook. Με βάση την εμπειρία που αποκόμισα, προκύπτει έντονα η ανάγκη βελτίωσης και ενίσχυσης της ψηφιακής εικόνας των ΟΚοιΠ, όπως αυτή συγκροτείται από τη σελίδα στο Facebook και την ιστοσελίδα που διατηρεί η κάθε οργάνωση.

Προκύπτει επίσης το συμπέρασμα, ότι στο σύνολό τους οι οργανώσεις, αντιλαμβάνονται το Διαδίκτυο ως αναγκαίο…καλό. Αυτό είναι μάλλον ελπιδοφόρο, δεδομένου ότι η ψηφιακή παρουσία μιας οργάνωσης σχετίζεται ολοένα και περισσότερο με τη λειτουργία και τη βιωσιμότητά της. Επιπλέον, η ψηφιακή παρουσία κάθε ΟΚοιΠ διαμορφώνει, στο βαθμό που της αντιστοιχεί, το ίδιο το Διαδίκτυο, ως ένα χώρο πληροφόρησης, ανταλλαγής εμπειριών, συμμετοχής και δημόσιας συζήτησης γύρω από θέματα που αφορούν στην κάθε οργάνωση.

Η ψηφιακή παρουσία, επομένως, πέρα από την τυπική της μορφή (σελίδα στο Facebook και ιστοσελίδα) παίζει ένα ρόλο πολύ πιο ουσιαστικό: Φέρνει τις οργανώσεις (δυνητικά) στο ρόλο του συν-διαμορφωτή του ίδιου του Διαδικτύου, σε μια εποχή μάλιστα που η παραπληροφόρηση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και η εμπιστοσύνη του κόσμου σε θεσμούς (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΚοιΠ) έχει κλονιστεί σημαντικά.

Μέσα από την παρέμβασή τους στο Διαδίκτυο, οι οργανώσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της σωστής πληροφορίας, όποιος κι αν είναι ο τομέας δραστηριότητάς τους (από την κυκλοφοριακή αγωγή και τη διατροφή μέχρι την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη διάθεση περισσευούμενων φαρμάκων). Ο κάθε τομέας δραστηριότητας αντιστοιχεί και σε μια δημόσια συζήτηση, στην οποία η οργάνωση μπορεί να συνεισφέρει στην ενημέρωση του κόσμου και στη διάδοση ορθής πληροφορίας.

Ταυτόχρονα, αυτή η δραστηριότητα φέρνει την οργάνωση εντός μια κοινότητας, στην οποία παρεμβαίνει και αλληλεπιδρά με τον κόσμο, δημιουργώντας σταδιακά μια σχέση εμπιστοσύνης, αποκαθιστώντας έτσι, έως ένα βαθμό, την υφιστάμενη καχυποψία προς τις ΟΚοιΠ της χώρας.

Ωστόσο, όλη αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο να συνδέεται και με το κατάλληλο επικοινωνιακό υλικό, με ένα καλά δομημένο περιεχόμενο, το οποίο δεν αναπτύσσεται μόνο γύρω από την οργάνωση και το σκοπό της αλλά και «έξω» από αυτήν. Ειδικά το Facebook, διευκολύνειi σημαντικά, υποστηρίζοντας και συνδυάζοντας ικανοποιητικά διαφορετικά είδη επικοινωνιακών υλικών (φωτογραφία, κείμενο, video, γραφιστικά). Το Facebook, πέρα από εργαλείο, το οποίο εξυπηρετεί τους εμπορικούς σκοπούς της οργάνωσης, αποτελεί κι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μετάδοσης μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου.

Η ιστοσελίδα ή η σελίδα Facebook μιας ΟΚοιΠ δεν είναι απλά urls (διευθύνσεις ιστοσελίδων), αλλά μια πύλη επικοινωνίας με τους ψηφιακούς επισκέπτες και εν δυνάμει υποστηρικτές της. Τέλος, είναι εργαλεία που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα μιας ΟΚοιΠ, με το κατά πόσο δηλαδή μια οργάνωση θα είναι ικανή να συνεχίσει το σημαντικό της έργο και μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Η παραπάνω προσέγγιση γίνεται ακριβώς για να αναδείξει (ιδιαίτερα το Facebook) σαν ένα εργαλείο επικοινωνίας. Κάθε εργαλείο επιτελεί ένα σκοπό και έχει και τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσεις για να αποδώσει καλύτερα. Σε επόμενο άρθρο θα αναδείξουμε αυτή τη διάσταση παραθέτοντας και αναλύοντας διάφορα dos and don’ts, tips and tricks για μια καλύτερη και ορθότερη online παρέμβαση μέσα από τη σελίδα Facebook της Οργάνωσής μας.

1: https://goo.gl/ZdpWty
2: https://goo.gl/q9Mjek

Δημήτρης Μουζάκης | Digital Communications Adviser

ContactQ

Higgs
About Higgs