Συνέντευξη: Ίδρυμα Vodafone

Εδώ και 26 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Στα 16 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 84 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 754.000 πολίτες.

Η κυρία Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνεισφοράς στη Vodafone Ελλάδας, απαντάει στις ερωτήσεις μας για την παροχή υποστήριξης σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1. Το Ίδρυμα Vodafone έχοντας ως φιλοσοφία το «Connecting for Good» δραστηριοποιείται σε πλειάδα τομέων. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 2002. Με τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία μας, συνδυάζουμε την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών, με στόχο την κάλυψη σημαντικών και διαρκών αναγκών στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Σε αυτό το πνεύμα, υποστηρίζουμε δράσεις και προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται, αυτήν την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, τα Πρόγραμμα STEMpowering Youth σε συνεργασία με την SciCo, το Επίκεντρο της ActionAid, τα Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, το πρόγραμμα υποστήριξης ανθρωπιστικών κρίσεων Instant Network & Instant Classroom και το πρόγραμμα World of Difference. Στόχος μας είναι τα προγράμματα που υποστηρίζουμε να έχουν πολυετή διάρκεια αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπό τους και τον αριθμό των ατόμων που επωφελούνται.

Στα 16 χρόνια δραστηριοποίησής  του στην Ελλάδα,  το Ίδρυμα Vodafone έχει υποστηρίξει περισσότερους από 84 φορείς και ωφελήσει πάνω από 754.000 πολίτες, μόνο την τελευταία χρονιά.

2. Δέχεστε αιτήσεις για χρηματοδότηση έργων; Αν ναι, ποιες πληροφορίες θα θέλατε να περιέχονται στην πρώτη επικοινωνία μαζί σας και πόσος χρόνος απαιτείται για την αξιολόγησή της σχετικής αίτησης;

Ως Ίδρυμα Vodafone επιδιώκουμε να δημιουργούμε σταθερές σχέσεις συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς και να υλοποιούμε από κοινού προγράμματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε αντιδιαστολή με τον κατακερματισμό των δυνάμεων και των πόρων μας σε ad hoc δωρεές, με στόχο τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αποτυπώματος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προγράμματα που υποστηρίζουμε την τρέχουσα χρονιά είναι ήδη καθορισμένα. Παρόλα αυτά, παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προτάσεις για καινοτόμα προγράμματα στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με τη χρήση της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών (λ.χ. δίκτυα τηλεπικοινωνιών, Internet of Things, big data, έξυπνες συσκευές) για το κοινό καλό. Ένα παράδειγμα για τη χρήση της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών είναι το πρόγραμμα “Big Data for Good”, που πρόσφατα παρουσίασε το Ίδρυμα Vodafone στην Γκάνα. Με τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) συμβάλλει στον εντοπισμό, τον έλεγχο και την αποφυγή εξάπλωσης επιδημιών. Αντίστοιχα, η εφαρμογή DreamLab του Ιδρύματος Vodafone στην Αυστραλία συγκεντρώνει τα δεδομένα των smartphones, που είναι σε αδράνεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, κι έτσι οι χρήστες συνεισφέρουν στην έρευνα για τον καρκίνο πολύ πιο γρήγορα, για λογαριασμό του Ινστιτούτου Ιατρικής ‘Ερευνας Garvan.

Η πρώτη επικοινωνία μαζί μας μπορεί να γίνεται μέσω του [email protected] στην οποία θα πρέπει να γίνεται περιγραφή του έργου, να παρουσιάζεται το πώς αξιοποιείται η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και να δίνεται το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης.

3. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το πρόγραμμα World of Difference;

Ως Ίδρυμα Vodafone, υποστηρίζουμε δράσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση και στην κοινωνική ενσωμάτωση. Παράλληλα με τα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιούμε,  εδώ και οκτώ χρόνια υποστηρίζουμε το έργο Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλους αυτούς τους τομείς μέσα από το πρόγραμμα World of Difference.

Με το World of Difference, το Ίδρυμα Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να ενισχύσουν έμπρακτα το έργο κοινωφελών οργανισμών της επιλογής τους, να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους για έξι μήνες, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλουν, με το έργο τους, στη βιωσιμότητα των ίδιων των οργανισμών. Απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν να κάνουν τη διαφορά, που ξεχωρίζουν για τις γνώσεις, τις ιδέες και το όραμά τους, που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για το έργο που έχουν επιλέξει να κάνουν τη διαφορά σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ομάδων.

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, αξιολογούνται τόσο οι ίδιοι οι υποψήφιοι όσο και τα προτεινόμενα έργα με κριτήριο την ανθρωπιστική και κοινωφελή αξία τους, το κατά πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθούν σε διάστημα έξι μηνών, το αν το έργο βοηθάει στη βιωσιμότητα του οργανισμού καθώς και τα εκτιμώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, ως απόρροια της φιλοσοφίας μας «Connecting for Good» μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να υποστηρίζουμε έργα που αξιοποιούν τις δυνατοτήτες της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών για το κοινό καλό, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή GIVMED για τη διαχείριση περισσευούμενων φαρμάκων , η πλατφόρμα The Tipping Point που αποτελεί μια μορφή σύγχρονου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού και η εφαρμογή Prosvasis του Κόμβου Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT για την υποστήριξη της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

4. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος World of Difference;

Ως Ίδρυμα Vodafone, θέλουμε να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους και να δημιουργούμε ευκαιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, καθώς αναγνωρίζουμε τον μοναδικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γνώσεις, οι ιδέες και το όραμα των νέων ανθρώπων στην ελληνική πραγματικότητα. Το “World of Difference”, ένα από τα προγράμματα που υλοποιεί το Ίδρυμα Vodafone προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει διττό στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη υποστήριξης της νεανικής απασχόλησης με παράλληλα οφέλη για την κοινωνία, μέσα από την ενίσχυση του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

5. Για ποιους λόγους θα προτείνατε σε έναν νέο άνθρωπο να λάβει μέρος στο πρόγραμμα World of Difference;

Ένα πρόγραμμα που σου δίνει την ευκαιρία να δουλέψεις έμμισθα για 6 μήνες σε έναν οργανισμό που σ’ ενδιαφέρει, καλύπτοντας μια θέση που μπορείτε να σχεδιάσετε από κοινού, είναι εξ ορισμού κάτι πολύ ελκυστικό. Αποκτάς εργασιακή εμπειρία, καλλιεργείς δεξιότητες και αναβαθμίζεις το βιογραφικό σου. Το γεγονός, δε, ότι ταυτόχρονα ο οργανισμός αυτός έχει κοινωφελή χαρακτήρα και σου δίνει τη δυνατότητα να υποστηρίξεις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας αφήνοντας το δικό σου αποτύπωμα, νομίζω ότι είναι δύο πολύ καλοί λόγοι για να δηλώσει κανείς συμμετοχή. Έχοντας έρθει πολύ κοντά αυτά τα χρόνια με ανθρώπους που εργάζονται σε ΟΚοιΠ, έχουμε διακρίνει σ’ αυτούς μοναδικές δεξιότητες και ταλέντα, τα οποία σε κάποιο άλλο περιβάλλον μπορεί να μην είχαν καλλιεργήσει. Το να προσπαθείς, συχνά με ελάχιστους πόρους, να κάνεις το καλύτερο δυνατό, σε κάνει δημιουργικό, εφευρετικό, τολμηρό και αποτελεσματικό. Σε κάνει να σκέφτεσαι χωρίς περιορισμούς και να βρίσκεις λύσεις. Κι αν συνυπολογίσει κανείς την προσωπική ικανοποίηση που παίρνεις υποστηρίζοντας δύσκολες καταστάσεις, βοηθώντας ευάλωτους συνανθρώπους μας ή βρίσκοντας λύση σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, η συμμετοχή σ ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται όχι απλά επαγγελματική εμπειρία, αλλά εμπειρία ζωής.

6. Στο πλαίσιο του Προγράμματος World of Difference, με ποιους τρόπους αξιολογείτε τον αντίκτυπο ενός έργου;

Οι οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα έχουν ως υποχρέωση να μας αποστέλλουν τριμηνιαία αναφορά προόδου, καθώς και συνολική τελική αναφορά με την ολοκλήρωση  της εξάμηνης εργασίας του ατόμου. Κάθε απολογισμός δραστηριότητας θα πρέπει να καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα του έργου, και τη διαφορά που έκανε ο νικητής μέσω της εργασίας του στον οργανισμό παραθέτοντας συγκεκριμένα και αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Ζητούμενο είναι να αναδειχθεί το κοινωνικό όφελος (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο) που προκύπτει από το κάθε έργο.

Ανακοίνωση

Vodafone World of Difference – Νικητές 2018

Για 8η συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους. Το Πρόγραμμα, φέτος, μεγάλωσε αυξάνοντας τις θέσεις απασχόλησης σε 15 από 10, για τις οποίες το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει μισθό και εργοδοτικές εισφορές.

Μετά από εκατοντάδες αιτήσεις συμμετοχών, το Ίδρυμα Vodafone μέσω του Προγράμματος World of Difference καλωσορίζει 15 νέους ανθρώπους που ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, τέλος, στην υγεία και την υπογεννητικότητα και να προσφέρουν στο έργο των Οργανισμών:

Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – InterMediaKT, Unique Minds, The Tipping Point, Διαβάζω για τους άλλους, B.I.C. of Crete, Agricultural Business & Innovation Center of Crete (Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης), HOPEgenesis, Humane Social Enterprise, Melissa Network, Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Athens Makerspace, Κέντρο Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ», Ethelon ΑμΚΕ, Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, Νοσηλεία, Challedu – ΑμΚΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τους νικητές και το έργο τους μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.vodafone.gr/portal/world-difference

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ρούλη Χριστοπούλου και το Ίδρυμα Vodafone για αυτή τη συνέντευξη.

Higgs
About Higgs