Συνέντευξη της iSea – 1ος Κύκλος Incubator

1) Λίγα λόγια για τους σκοπούς, το έργο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του οργανισμού.

Σκοπός της iSea είναι η προστασία και η διατήρησή των υδάτινων οικοσυστημάτων, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, στόχοι της είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της πολιτείας, των διαχειριστικών φορέων και της κοινής γνώμης, γύρω από τις περιβαλλοντικές όσο και τις κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επιτελείται μέσα από την υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων και την εφαρμογή μη ορθολογικών πρακτικών και δράσεων. Η οργάνωσή πραγματοποιεί δράσεις σχετικές με: α) τα υδάτινα απορρίμματα, β) τα ξενικά είδη, γ) την αλιεία και δ) τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπων και υδάτινων οικοσυστημάτων.

2) Πόσο θεωρείτε ότι σας βοήθησε η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Incubator του HIGGS και γιατί;

Το HIGGS έχει προσφέρει στην iSea πρόσβαση και γνώση σε σημαντικά θέματα, σχετικά με την υποστήριξη νομικών και οικονομικών θεμάτων για νέες ΟΚοιΠ τα οποία δύσκολα μπορούμε να καλύψουμε με ίδιους πόρους και κεφάλαια που θα απαιτούνταν για να προσλάβουμε τέτοιους εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, άλλες πτυχές της γνώσης που παρέχονται από το HIGGS σχετίζονται με την υποστήριξη και των συμβουλών για προτάσεις που συντάχθηκαν από την iSea.

3) Μπορείτε να αναφέρετε τους τομείς στους οποίους βελτιωθήκατε καθώς και παραδείγματα;

Η iSea έχει επωφεληθεί από την συνεργασία της με το HIGGS στη συγγραφή και υλοποίηση προγραμμάτων, τη θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών, την απόκτηση γνώσης για τον ευρύτερο χώρο τον ΟΚοιΠ και συσσωρευμένης εμπειρίας για διάφορα θέματα καθημερινής λειτουργίας. Συγκεκριμένα:
1. Προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» των EEA Grants με θέμα «Ενδυνάμωση Γνώσης σε Θέματα Πιστοποιημένης Αλιείας σε συνεργασία» με την FAIR TRADE Hellas στην Ισλανδία.
2. Επικοινωνία και επαφή με το ίδρυμα A.C. Laskarides.
3. Απόκτηση γνώσης και εμπειρίας μέσω των στοχευμένων σεμιναρίων που διοργανώνει το HIGGS.

4) Γιατί θα συμβουλεύατε άλλες οργανώσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Incubator;

Θα συμβουλεύαμε για τους παρακάτω λόγους:
Α) για κατάρτιση σε θέματα νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης που διέπουν τις ΟΚοιΠ,
Β) για την δημιουργία επαφών με ενδεχόμενους χρηματοδότες,
Γ) για τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των incubees.

5) Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας; Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις επόμενες δράσεις σας;

Η iSea σκοπεύει να επενδύσει τους πόρους της στο πρόγραμμα των ξενικών «Σε ξενίζει; Μοιράσου το μαζί μας», και να επιδιώξει τη συγγραφή χρηματοδοτικής πρότασης γι’ αυτό. Παράλληλα επενδύει στην προώθηση του προγράμματος «Φρόντισε τον τόπο σου, κανε έναν καθαρισμό παραλίας», στα πλαίσια του οποίου θα υλοποιηθεί μία σειρά καθαρισμών παραλιών Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τέλος, η iSea σκοπεύει να δημιουργήσει συνέργειες και συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές ΟΚοιΠ για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ενημέρωσης και εμπλοκής του κοινού σε αυτές.

Higgs
About Higgs