Συνέντευξη: Εταιρεία Stoiximan

Η Stoiximan ως η μεγαλύτερη εταιρεία GameTech στην Ελλάδα και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, αναπτύσσει και υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που στοχεύει σε μια ηθική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη μέσα από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής και συνέργειες που απλώνονται σε ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών εταίρων.

Η κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Director στη Stoiximan μας παραχώρησε μία συνέντευξη σχετικά με την παροχή υποστήριξης της εταιρείας σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

1.  Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το έργο και τη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας Stoiximan;

Η υπευθυνότητα μιας εταιρείας ξεκινά από την ίδια την κουλτούρα της, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη δραστηριότητά της από την αρχή. Εάν οι βάσεις είναι σωστές, καλλιεργείται και ανθίζει παράλληλα με την επιχειρηματική εξέλιξη, συχνά εντάσσεται μέσα σε αυτή. Στη Stoiximan, η εταιρική υπευθυνότητα υπήρχε στο DNA της εταιρείας από το ξεκίνημα: από την εφαρμογή πολιτικών για υπεύθυνο παιχνίδι, από τη δημιουργία ελκυστικών θέσεων εργασίας για ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, από την επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής, από την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας, από την υποστήριξη του αθλητισμού σε όλο του το εύρος, από τα πιο δημοφιλή μέχρι τα λιγότερο γνωστά αθλήματα και από τις ομάδες και τα σωματεία μέχρι τους μεμονωμένους αθλητές. Η ανάγκη για ένα πρόγραμμα ΕΚΕ ήρθε λίγο αργότερα, το 2017, όταν δημιουργήθηκαν οι «Μικροί Ήρωες», η πρωτοβουλία που έχει προσφέρει σε περισσότερα από 20.000 παιδιά ένα παράθυρο στον κόσμο, με έμφαση στις υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές. Ήταν θέμα χρόνου όλα αυτά να ενωθούν σε μία ενιαία στρατηγική, που αποτελεί και ένδειξη ωριμότητας για το κοινωνικό αποτύπωμα ενός οργανισμού. Αναλύσαμε την αλυσίδα αξίας μας και εντοπίσαμε τους πυλώνες που μπορούν να φέρουν το μέγιστο κοινωνικό όφελος. Αυτοί είναι: η ενίσχυση των νέων σε συνδυασμό με την τεχνολογία, το υπεύθυνο παιχνίδι σε όλες του τις εκφάνσεις και ο αθλητισμός.

2. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους δίνετε προτεραιότητα;

Όπως ανέφερα και πριν, προτεραιότητα δίνουμε σε αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία για εμάς, σε αυτά που μπορούμε να βοηθήσουμε πιο ουσιαστικά. Οι λέξεις – κλειδιά είναι Τεχνολογία, Ενίσχυση των Νέων, Υπεύθυνο Παιχνίδι, Αθλητισμός. Αυτό που τα συνδέει είναι η έμπνευση, το πρότυπο. Στηρίζουμε τους Ήρωες του Σήμερα, τους αθλητές μας, γιατί έχουν καταφέρει να φτάσουν πέρα από τον εαυτό τους, γιατί εκπληρώνουν τα ιδεώδη που χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτοί αποτελούν την έμπνευση για τους Ήρωες του Αύριο, τους νέους που βρίσκονται στη διαδρομή για το στόχο που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν, και τα παιδιά που θέλουν να έχουν περισσότερα ερεθίσματα, μεγαλύτερες ευκαιρίες για να γίνουν το καλύτερο που μπορούν. Αυτός είναι ο ενάρετος κύκλος και η βασική συλλογιστική που βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό των προγραμμάτων μας.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις;

Η στρατηγική και οι πυλώνες δίνουν τις προτεραιότητες και την καθοδήγηση. Από εκεί και πέρα, οι δράσεις πρέπει να υλοποιούνται σε συνεργασία με τους κατάλληλους οργανισμούς και τους ανθρώπους που έχουν το όραμα, τη γνώση και το δίκτυο για να φέρουν σε πέρας τη δράση με το μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Αναζητούμε αυτούς τους συνεργάτες για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μαζί τις δράσεις μας και να αναπτυχθούμε ανταλλάσσοντας τα δυνατά μας σημεία, δημιουργώντας κοινή αξία, όπου αυτό είναι δυνατό. Η στήριξη συνήθως, είναι οικονομική, αλλά μπορεί και να συμπληρώνεται με υπηρεσίες επικοινωνίας, αξιοποίησης των αθλητών που υποστηρίζουμε, υποδομών, τεχνογνωσίας και άλλων συνεργασιών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν φορές που οι συμπληρωματικές αυτές παροχές έχουν πολλαπλάσιο όφελος.

4. Δέχεστε αιτήσεις για χρηματοδότηση/ενίσχυση έργων από ΟΚοιΠ; Αν ναι, ποιες πληροφορίες χρειάζεται να σας δώσει μια οργάνωση που επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση έργου και πόσος χρόνος απαιτείται για την αξιολόγησή της;

Φυσικά και δεχόμαστε. Αλλά για να έχουν καλύτερη εξέλιξη θα πρέπει να εντάσσονται στις προτεραιότητές μας, ή να συνδέονται με κάποιον τρόπο με τη δραστηριότητά μας. Είναι σημαντικό η ΟΚοιΠ να έχει κάνει την προεργασία να μάθει για εμάς και να προσαρμόσει την πρωτοβουλία στους τομείς που επενδύουμε κοινωνικά. Από εκεί και πέρα, χρειαζόμαστε μια πλήρη περιγραφή του προγράμματος/δράσης: τον εντοπισμό της ανάγκης, το στόχο που έρχεται να καλύψει, τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος και την ανάλυση γύρω από αυτό. Ο χρόνος ανταπόκρισης από την πλευρά μας ποικίλλει, καθώς κάθε πρόταση μας οδηγεί σε διαφορετικές εσωτερικές διεργασίες. Σε κάποιες περιπτώσεις απαντούμε μέσα σε μερικές ημέρες, σε άλλες προχωρούμε σε συνάντηση ή συναντήσεις. Από την εμπειρία μου, δύο εβδομάδες είναι συνήθως επαρκείς για την αρχική αξιολόγηση μιας πρότασης. Και για να προσθέσω και μια αισιόδοξη νότα: κάποιες δράσεις μπορεί να βρουν το δρόμο τους σε δεύτερο χρόνο. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» ξεκίνησε από μία επιστολή που είχε μείνει για αρκετούς μήνες στα συρτάρια μας.

5. Με ποιους τρόπους αξιολογείτε το έργο μιας οργάνωσης και τον αντίκτυπο της απόδοσής της;

Πρώτα πρώτα, από την ομάδα των ανθρώπων που τη λειτουργεί. Έχω μάθει να αξιολογώ το πάθος, τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα στο σχεδιασμό ενός προγράμματος από την αρχική σύλληψη μέχρι την αξιολόγησή του. Εκτιμώ τη στόχευση και τη στρατηγική, την ταχύτητα στη σκέψη, την υπευθυνότητα στην προσέγγιση των ωφελούμενων. Τη δικτύωση σε ένα ολοκληρωμένο stakeholders mapping γύρω από ένα σκοπό, την αξιολόγηση πριν και μετά τη δράση, τη μεγιστοποίηση του οφέλους μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις, το scalability μιας ιδέας, τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Μία από τις συχνές αδυναμίες των ΟΚοιΠ είναι η έλλειψη επαγγελματισμού, που μπορεί πραγματικά να αδικήσει την πρόθεση και το πάθος μιας ομάδας. Σε αυτό το σημείο πρωτοβουλίες, όπως το HIGGS, μπορούν να καλύψουν την απόσταση και να λειτουργήσουν σαν γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες μιας εταιρείας και το όραμα μιας ΟΚοιΠ.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα παρέχετε συνήθως υποστήριξη σε κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση;

Στόχος μας είναι να χτίζουμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες, ειδικά όταν αυτές λειτουργούν με επιτυχία. Ένας τριετής ορίζοντας είναι σημαντικός για να χτιστεί ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ωστόσο όσο οι κοινωνικές ανάγκες μεταβάλλονται, μπορεί και εμείς να μετακινήσουμε κάποιους στόχους και κατά συνέπεια να τοποθετήσουμε αντίστοιχα και το σχετικό ποσό. Εάν η συνεργαζόμενη οργάνωση δεν μπορεί να καλύψει τη νέα στόχευση, θα πρέπει να βρούμε νέους συνεργάτες.

7. Για ποιους λόγους θα διακόπτατε μια συνεργασία/χρηματοδότηση;

Για τους ίδιους λόγους που διακόπτεται κάθε συνεργασία: για αλλαγή δικής μας στρατηγικής και στόχων, για αδυναμίες στη συνεργασία, για έλλειψη ανάπτυξης ενός προγράμματος, για έλλειψη ορίζοντα και ιδεών για τα επόμενα βήματα. Και φυσικά, για λόγους κακής διαχείρισης από την πλευρά του οργανισμού, σε κάθε διάσταση.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Αγγελική Παπαδοπούλου και την Εταιρεία Stoiximan για αυτή τη συνέντευξη.

 

Higgs
About Higgs