Συνέντευξη: Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

 

Kate Smith CMG, Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα εργάζεται διαχρονικά για την ενίσχυση και εμβάθυνση των παραδοσιακά στενών και πολυεπίπεδων διμερών σχέσεων κατά αμοιβαία επωφελή τρόπο, όπως και για την παροχή υπηρεσιών στους Βρετανούς υπηκόους που ζουν ή επισκέπτονται την χώρα.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ελληνο-βρετανική συνεργασία να ισορροπεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά μεταξύ συνέχειας και αλλαγής, όπως επιτάσσει ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ευελιξία αυτή εμπλουτίζει τη θεματολογία των δράσεων και πολλαπλασιάζει το είδος των φορέων με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά το ακόλουθο παράδειγμα: εμπόριο και επενδύσεις, άμυνα και ασφάλεια, πολιτισμός και εκπαίδευση, κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις σε διπλωματικό επίπεδο αποτελούν σταθερές συνιστώσες της διμερούς συνεργασίας. Παράλληλα, οι κοινές προκλήσεις που αναδύονται, από την κλιματική αλλαγή και το μεταναστευτικό έως την πανδημία της COVID-19 και την ψηφιακή επανάσταση, απαιτούν και ωφελούνται από τη συναντίληψη και τη συνεργασία. Έτσι, φέρνουμε σε επαφή νέους φορείς της πολιτείας, της αγοράς και της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, πέραν των παραδοσιακών μας συνομιλητών.

Τους τελευταίους μήνες και σε θέματα Κοινωνίας των Πολιτών, η Βρετανική Πρεσβεία ανέπτυξε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με άξονα στόχο την εποικοδομητική διαχείριση της πανδημίας στην Ελλάδα. Συνεργαστήκαμε με θεσμικούς και μη κυβερνητικούς φορείς γύρω από την αντιμετώπιση της ενδοοικογενεικής βίας, καινοτόμες δράσεις στον κομβικό τομέα του τουρισμού, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημόσια υγεία, την πράσινη οικονομική ανάκαμψη, την προώθηση της εργασιακής ισότητας και τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, καθώς και την ενδυνάμωση των ΟΚοιΠ. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε προγράμματα στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης (π.χ. ηλεκτροκίνηση, μείωση εκπομπών άνθρακα στη ναυτιλία), της τόνωσης της αγοράς εργασίας και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης.

Πιο πρόσφατα, στις αρχές Μαρτίου, παρουσιάσαμε το πρόγραμμα δράσεων της Πρεσβείας για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, μιας επετείου που σηματοδοτεί και τα 200 χρόνια ελληνο-βρετανικής φιλίας και συμμαχίας. Στόχος μας είναι και πάλι η ανάδειξη της συνέχειας και της αλλαγής, η επιθυμία να τιμήσουμε το παρελθόν με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στο επόμενο κεφάλαιο των διμερών σχέσεων. Για τον λόγο αυτό στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας θα βρίσκεται η νέα γενιά, ο εθελοντισμός (το πνεύμα που οδήγησε τους Φιλέλληνες) και οι οργανώσεις που τον υπηρετούν.

Μία ακόμη σημαντική ημερομηνία είναι η 21η Νοεμβρίου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 στη Γλασκώβη. Η Πρεσβεία έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί σειρά πράσινων δράσεων σε συνεργασία με το British Council και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και έπονται νέες.

Τέλος, καθώς επαναχαράσσουμε τη σχέση μας με την Ελλάδα εκτός κοινοτικού πλαισίου, διανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες πολύπλευρης συνεργασίας, με ενδιαφέρον και για τις εγχώριες ΟΚοιΠ.

1. Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία με εκπροσώπους της Κοινωνίας Πολιτών;

Η Βρετανική Πρεσβεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία με εκπροσώπους της ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών και στηρίζει το έργο τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Θεωρούμε πως πρόκειται για φορείς ικανούς να προάγουν τη γενική ευημερία, με πολλαπλαστικά οφέλη για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή εντός και εκτός των αυστηρά εθνικών συνόρων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μακρά παράδοση στην ενεργή εθελοντική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Είμαστε λοιπόν, επί της αρχής, θετικά διακείμενοι στην ενδυνάμωση του γνωστού σε μας ως «τρίτου τομέα» (σε αντιδιαστολή με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό) ως σημαντικού εγγυητή δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και ατομικής αυτοπραγμάτωσης.

Θεωρούμε ότι οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών χάρη α) στην ικανότητά τους να αφουγκράζονται αποτελεσματικά τις κοινωνικές ανάγκες, β) στην παρουσία τους στην πρώτη γραμμή και γ) στην απήχησή τους σε ευρύτερα στρώματα, δύνανται να προάγουν τον ενημερωμένο κοινωνικό διάλογο, να μεταφέρουν σημαντικά κοινωνικά μηνύματα, να προλαμβάνουν κρίσεις, όπως και να διευκολύνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων σε συνεργασία με την πολιτεία.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Κοινωνία των Πολιτών λειτουργεί συχνά και ως φυτώριο μελλοντικών ηγετών και δίνει, ευρύτερα, βήμα και σημαντικά εφόδια σε υγιείς κοινωνικές δυνάμεις.

Πιστεύουμε, τέλος, ότι η εξωστρέφεια των ΟΚοιΠ μπορεί να τους αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Πρεσβεία συνεργάζεται στενά με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε πολλά επίπεδα: τους αναθέτει την εκπόνηση μελετών, στηρίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημερωτικών δράσεων, χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά σεμινάρια, διοργανώνει θεματικές στρογγυλές τράπεζες για την προώθηση του δημόσιου διαλόγου, προωθεί τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ του ελληνικού και του βρετανικού μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οικοσοστήματος, προκηρύσσειι διαγωνισμούς και προσφέρει χρηματικά έπαθλα στους νικητές για την εκπόνηση δράσεων σε τομείς ενδιαφέροντος για τις ΟΚοιΠ.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με το HIGGS, η οποία οδήγησε ήδη στην εκπόνηση τριών διακριτών δράσεων μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021. Οι δύο πρώτες δράσεις επικεντρώθηκαν στην ενδυνάμωση των μη κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η τρίτη δράση αφορούσε στην προώθηση της πράσινης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την ανάπτυξη ενός νέου κύκλου προγραμμάτων με την ομάδα του HIGGS, ώστε να αξιοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα δυναμική. Ο συνδυασμός επιμορφωτικών δράσεων που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των ΟΚοιΠ, hackathons και κύκλων συζητήσεων διαπιστώνουμε πως είναι εξαιρετικά δημοφιλής και πιθανόν να κινηθούμε προς την ίδια ή παρόμοια κατεύθυνση στο μέλλον.

2. Τι είναι το πρόγραμμα «Empowering the Greek not-for-profit (NPO) ecosystem during COVID-19»; Ποιοι λόγοι σας οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος και ποιος είναι ο στόχος του;

Στην αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας της COVID-19 έγινε εμφανές πως οι εγχώριοι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είχαν ανάγκη από τα πλέον σύγχρονα online εργαλεία και τεχνικές προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εξ αποστάσεως και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα σε συνεργασία με την ομάδα του HIGGS εντόπισε συγκεκριμένα κενά στη λειτουργία των ΟΚοιΠ και διαμόρφωσε ένα τετραμερές πρόγραμμα σε μια προσπάθεια να τα αντιμετωπίσει.

Ένας πρώτος κύκλος τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε ψηφιακές δεξιότητες πραγματοποιήθηκε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Google Meet με την υποστήριξη της Google Ελλάδος και της InterMediaKT. Ακολούθησε ένας δεύτερος κύκλος τεσσάρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο οποίος διεξήχθη από τη βρετανική ΟΚοιΠ INTRAC γύρω από την ανάπτυξη οργανωσιακής ανθεκτικότητας σε συνθήκες κρίσης υπό τον τίτλο «Adaptive Management and Programme Design». Η δράση ολοκληρώθηκε με μια διαδικτυακή συζήτηση τύπου peer to peer learning, στο πλαίσιο της οποίας ένας περιορισμένος αριθμός ελληνικών και βρετανικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών αντάλλαξαν απόψεις και μοιράστηκαν βέλτιστες πρακτικές γύρω από την αποτελεσματική λειτουργία των ΟΚοιΠ σε συνθήκες πανδημίας.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σύντομα θα ανεβεί στην ιστοσελίδα του HIGGS ένας ψηφιακός οδηγός στα ελληνικά και στα αγγλικά ο οποίος συνοψίζει τα κύρια σημεία των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Στόχος μας ήταν η γνώση που παράχθηκε να είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμεων οργανώσεων, πέραν εκείνων που είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δράση μας.

Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι η δεύτερη δράση που υλοποιήσαμε μαζί με το HIGGS γύρω από την ενδυνάμωση του εγχώριου οικοσυστήματος μη κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών οργανώσεων με έμφαση στο e-fundraising και το e-advocacy προέκυψε οργανικά από την πρώτη δράση.

3. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους παρέχετε υποστήριξη σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΟΚοιΠ);

Η Βρετανική Πρεσβεία στηρίζει τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών ποικιλοτρόπως: με τη χρηματοδότηση δράσεων, τη διευκόλυνση του διαλόγου και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την επικοινωνιακή στήριξη σημαντικών πρωτοβουλιών και κοινωνικών μηνυμάτων, καθώς και τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων. Είμαστε, παράλληλα, ανοιχτοί σε νέες ιδέες αλληλεπίδρασης και η συνεργασία μας είναι πολυσχιδής και εξαιρετικά παραγωγική.

Θα ήθελα να σταθώ σε μια σειρά πρόσφατων θετικών εξελίξεων:

  • Τον Νοέμβριο του 2021, στο πλαίσιο μιας επιμορφωτικής δράσης «Για ένα εργασιακό οικοσύστημα ευαίσθητο σε θέματα φύλου εν μέσω της πανδημίας», χρηματοδοτήσαμε την έκδοση δύο ψηφιακών εγχειριδίων (30 σελίδες έκαστο). Ο πρώτος οδηγός πραγματεύεται τρόπους διαμόρφωσης μιας συμπεριληπτικής εταιρικής κουλτούρας, ενώ ο δεύτερος οδηγός θέτει στη διάθεση γυναικών επιχειρηματιών πληροφορίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα δύο εγχειρίδια, στην αγγλική γλώσσα, είναι προσβάσιμα σε όλους μέσω του ιστοσελίδας της ΟΚοιΠ Women on Top.
  • Τον Ιανουάριο του 2021, η Πρεσβεία στήριξε την έκδοση ενός εύχρηστου δίγλωσου οδηγού από το Κέντρο Διοτίμα με τίτλο «Ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19: Μάθε τα δικαιώματά σου». Ο ψηφιακός και έντυπος αυτός οδηγός περιέχει πολύτιμες πληρφορίες, με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, για επιζώσες ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε κίνδυνο, αλλά και όλους όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν και να βοηθήσουν.
  • Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να θέσουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου/ης ένα εκτενές e-booklet αναφορικά με την προώθηση της εργασιακής ισότητας στον χώρο εργασίας. Ο οδηγός εμβαθύνει στο περιεχόμενο μιας πολυήμερης εκπαιδευτικής δράσης (11-23/02) που συνδιοργανώσαμε με την Ίδρυμα Μποδοσάκη και το British Council τον Φεβρουάριο 2021 σε συνεργασία με τον βρετανικό φορέα συμβούλων και εκπαιδευτών Shevolution. Ο οδηγός θα φιλοξενηθεί στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη (Ενότητα: HR & Volunteer Management), όπου ήδη έχουν ανεβεί οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου.
  • Σύντομα θα είμαστε, άλλωστε, σε θέση να ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα του HIGGS έναν ψηφιακό οδηγό στα ελληνικά και στα αγγλικά που συνοψίζει τα βασικά ευρήματα των σεμιναριακών κύκλων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Empowering the Greek not-for-profit (NPO) ecosystem during COVID-19».
  • Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε και στην ψηφιακή ενημερωτική καμπάνια #UnlockYourPower που υλοποιούμε σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών Διοτίμα γύρω από την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Με την καμπάνια #UnlockΥourPower στέλνουμε το μήνυμα πως κάθε γυναίκα μπορεί να ξεφύγει από την κακοποίηση, αν «ξεκλειδώσει» τη δύναμη που κρύβει μέσα της. Σε αυτή την πορεία δεν θα είναι μόνη. Μπορεί να απευθυνθεί σε κατάλληλους φορείς για εξειδικευμένη υποστήριξη. Όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία – σε μια ζωή χωρίς βία. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 30 Μαρτίου και 9 Απριλίου 2021 και μπορείτε να την αναζητήσετε στους λογαριασμούς στα social media της Πρεσβείας και του Κέντρου Διοτίμα.

4. Με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία για την οργάνωση και τον λόγο της επικοινωνίας σας, όπως και να επισημάνετε ότι επιθυμείτε να μιλήσετε με την ομάδα διαχείρισης προγραμμάτων και ανάπτυξης πολιτικών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε από φορείς όπως το HIGGS, με το οποίο συνεργαζόμαστε ήδη, να σας φέρουν απευθείας σε επαφή μαζί μας.

Λόγω COVID-19 η δια ζώσης επαφή είναι δύσκολη, αυτό δε σημαίνει όμως ότι η δικτύωση σταματά – απλά γινόμαστε πιο ευρηματικοί!

5. Ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι απουσιάζουν από το οικοσύστημα των ΟΚοιΠ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σήμερα;

Το ελληνικό οικοσύστημα των ΟΚοιΠ εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και βλέπω με ιδιαίτερη χαρά τη συμμετοχή τόσων νέων, ταλαντούχων ανθρώπων σε αυτές. Όσοι δρουν στο πεδίο καθημερινά, γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, γι’ αυτό και είναι πολύτιμη η γνώση και η πληροφορία που μοιράζονται μαζί μας. Η αίσθησή μου είναι ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, ώστε οι ΟΚοιΠ να γίνουν πιο εξωστρεφείς. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Βρετανική Πρεσβεία παραμένει στη διάθεσή τους προκειμένου να διευκολύνει επαφές με το αντίστοιχο βρετανικό οικοσύστημα.

Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης προγραμμάτων και ανάπτυξης πολιτικών της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα είναι πάντα ανοικτή στην επικοινωνία με το εγχώριο οικοσύστημα των ΟΚοιΠ, προκειμένου να ενημερώνεται για τις ανάγκες των οργανώσεων αυτών και να συζητάει ιδέες για νέες δράσεις.

Η παρούσα περίοδος ενδείκνυται ιδιαίτερα για τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, δεδομένου ότι η ομάδα μας έχει ήδη αρχίσει να καταθέτει προτάσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από τον επόμενο μήνα και έως το τέλος του νέου οικονομικού έτους (Μάρτιος 2022).


Ευχαριστούμε θερμά την Α.Ε. κα Kate Smith CMG, Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, για τη συνέντευξη και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα για τη συνεργασία.

 

Higgs
About Higgs