Συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds με το HIGGS

Μέσα από τη συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα, οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων μας έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του προγράμματος NBG Business Seeds και να λάβουν στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα.

Ήδη ΟΚοιΠ του Incubator και Accelerator έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες τους συναντήσεις με τον κ. Σπύρο Αρσένη, Συντονιστή του Προγράμματος, ο οποίος τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την στρατηγική και το οικονομικό πλάνο τους.

Το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης. Εκτός από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί.

Πιο συγκεκριμένα η συνεργασία μας κινείται σε 5 βασικούς άξονες:

-Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds.

-Συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού.

-Συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικό αλλά όχι αποκλειστικό άξονα την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

-Στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό.

-Δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα NBG Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.

Higgs
About Higgs