Δήμος Αστυπάλαιας και τεχνολογία και πράσινη ανάπτυξη

Νίκος Κομηνέας – Δήμαρχος Αστυπάλαιας

Ο Δήμος μας πιστεύει ότι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει κατ’ αρχάς να σταματήσει η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη παρουσία στον πλανήτη και να γίνει ο πλανήτης βιώσιμος. Ιδιαίτερα σε τόπους όπως η Αστυπάλαια με παραδοσιακούς οικισμούς, παρθένα φύση στο συντριπτικό ποσοστό του νησιού.Η εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς είναι απαραίτητη όπως:

Α. Ενέργεια – Πράσινη Μετάβαση

  1. Μετακίνηση με ηλεκτρικά οχήματα συνδυασμένη με την απόσυρση της παλιάς τεχνολογίας οχημάτων
  2. Αστική Συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια (ondemand)
  3. Παραγωγή ρεύματος με εναλλακτικές μορφές που δεν θα παράγει ρύπους.

Ήδη οι πρώτες 2 είναι σε εφαρμογή και αποσκοπούν και στον περιορισμό της χρήσης ιδιωτικών μέσων – μείωση της κυκλοφορίας και ρύπων, ενώ η 3ηείναι σε διαδικασία υλοποίησης.

Β. Πόσιμο Νερό στο δίκτυο

Ο Δήμος υλοποιεί με δικά του κεφάλαια επεμβάσεις ώστε να δώσει πόσιμο νερόστην κατανάλωση από το φράγμα που υπάρχει στο Λιβάδι, ώστε να μειώσει δραστικά τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών.

Γ. Ανακύκλωση

Πλήρης ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων και κομποστοποίηση των τροφών για λίπασμα και τροφή των ζώων. Στον τομέα αυτό ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία εκπόνησης μελέτης, ενώ ταυτόχρονα ο Δήμος έχει αποστείλει 2.000 λάστιχα για ανακύκλωση, έχει αποστείλει πάνω από 50 εγκαταλελειμμένα οχήματα πάσης φύσης, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, κ.λπ. Συστηματικά, επίσης, αποστέλλει στην ανακύκλωση πλαστικά μπουκάλια νερού αυτά τα 2 χρόνια και θα συνεχίσει.

Δ. Βιολογικοί Καθαρισμοί

  1. Επανάχρηση του νερού βιολογικού καθαρισμού της Χώρας για αρδευτικούς λόγους που θα τροφοδοτεί το υπάρχον δίκτυο άρδευσης στον οικισμό του Λιβαδιού ώστε το νερό του φράγματος να χρησιμοποιείται για πόσιμη χρήση.
  2. Έχουμε ήδη υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού στην Ανάληψη ώστε το παραγόμενο νερό να χρησιμοποιείται με ξεχωριστό δίκτυο για την τροφοδοσία των πηγαδιών – εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Αυτές οι βασικές αρχές που πρέπει να τύχουν εφαρμογής ως πρότυπο διαχείρισης.

Χρησιμοποιούμε ψηφιακά εργαλεία για την εσωτερική οργάνωση και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου μας, αλλά και για την δημοσιοποίηση των δράσεων μας.

Μεταδίδουμε τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ζωντανά. Διαχέουμε ψηφιακά κάθε εισερχόμενο έγγραφο στον Δήμο προς όλες τις παρατάξεις. Συλλέγουμε πληροφορίες και αιτήματα πολιτών και απαντάμε σ’ αυτά.

Υπάρχουν ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης εγκαταστάσεων του Δήμου μας, π.χ. των αντλιοστασίων, της αφαλάτωσης  Ανάληψης, κ.λπ. τα οποία και επεκτείνουμε.

Σε κάθε περίπτωση είναι ένας τομέας, ο οποίος χρήζει πάρα πολλών ακόμα εφαρμογών και σ’ αυτό θα μας βοηθήσει και το πρόγραμμα που τρέχει από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, (210.000 €) για τον Δήμο Αστυπάλαιας, ώστε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να μας δώσει.

  1. Η τεχνολογία έχει συμβάλει καθοριστικά, για να μιλήσω μόνο γι΄ αυτή, στην υλοποίηση όλου του προγράμματος ASSI (AstypaleaSmartandSustainableIsland) χάρη στην οποία ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες κορωνοϊού που αυτό το πρόγραμμα έχει τρέξει, θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί.

Έχουν γίνει εκατοντάδες τηλεδιασκέψεις με την εταιρεία Volkswagen, Υπουργεία Εξωτερικών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Εσωτερικών με τον σύμβουλό έργου ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων), ανταλλαγές εγγράφων, συστήματα προσομοίωσης και συλλογή στοιχείων, αναλύσεις θέσεων τοποθέτησης υβριδικών σταθμών παραγωγής ρεύματος, φωτοβολταϊκά, έξυπνοι φορτιστές σε πάρκινγκ του Δήμου και τόσα άλλα πάρα πολλά που δεν χρειάζεται να αναφερθώ.

Το μόνο θετικό αποτέλεσμα που προέκυψε από την πανδημία και τα μέτρα που λήφθηκαν είναι ότι εξοικειωθήκαμε , αλλά και ενταχθήκαμε αρκετά γρήγορα ως Δήμος στο νέο τρόπο δουλειάς με καλά αποτελέσματα.

Η σχέση μας με τις Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας είναι πάρα πολλή καλή . Έχουμε άριστη σχέση τόσο με τον Γεωργοκτηνοτροφικό Σύλλογο όσο και με τον Μελισσοκομικό, τους οποίους τροφοδοτούμε με κάθε πληροφορία που έρχεται στον Δήμο μας και προωθούμε από κοινού θέματα κοινών ενδιαφερόντων σε κάθε τομέα. Το ίδιο συμβαίνει με τον Αλιευτικό Σύλλογο ως προς τα θέματα τους κυρίως χώροι παραμονής καϊκιών, τροφοδοσίας σκαφών, κ.λπ.

Στο νησί μας υπάρχουν επίσης:

  1. Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αστυπάλαιας, ο οποίος μάλιστα επιχορηγείται από τον δήμο μας κάθε χρόνο για την εκτέλεση δράσεων, ενώ παράλληλα ο δήμος μας χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις του Π.Μ.Σ.Α. για συνεδριακές εκδηλώσεις, δράσεις ενημέρωσης κοινού, σεμινάρια, κ.λπ.
  2. Το Σωματείο Εθελοντικών Δράσεων Πολιτικής Προστασίας Αστυπάλαιας, το οποίο επίσης επιχορηγείται από τον Δήμο μας και του οποίου οι επεμβάσεις σε τόσα θέματα είναι καίριες όπως:

α) μεταφορά προσώπων από δύσβατες περιοχές λόγω ατυχημάτων

β) πυρόσβεση σε αστικούς και μη χώρους

γ) γενικότερα σε όσα θέματα χρειασθεί το προσωπικό του αποτελείται μόνο από εθελοντές

Δυστυχώς, στο νησί μας, αν και υπάρχει, δεν δραστηριοποιείται ο σύλλογος ξενοδοχείων – ενοικιαζόμενων δωματίων γεγονός που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα.

Άτυπα, αλλά απόλυτα επιτυχημένα έχει δημιουργηθεί η ομάδα «Ακαδημίες Ποδοσφαίρου Αστυπάλαιας» που επιτελεί πολύ σοβαρό έργο με τα παιδιά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου και κυρίως στον τομέα του ποδοσφαίρου.

Άριστη σχέση έχουμε με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το πρόγραμμα που τρέχουμε τα «Αθλητικά μονοπάτια» τόσο κατά τη διάρκεια του χειμώνα όσο και το καλοκαίρι για μικρούς και μεγάλους, με τη συμμετοχή του Δήμου μας που παρέχει φιλοξενία στους εκπαιδευτές – γυμναστές.

Τέλος, να μην ξεχάσω να αναφέρω τα σωματεία “Σύμπλευσις”, “Αναγέννηση και Πρόοδος”, “Ανοιχτή Αγκαλιά”, “Διγενής Ακρίτας” και “AxionHellas”, τα οποία παρέχουν ιατρική υποστήριξη Πρωτοβάθμιας υγείας και μας επισκέπτονται ανελλιπώς, ενώ ταυτόχρονα κάνουν σημαντικές δωρεές σε αθλητικούς χώρους και εξοπλισμό. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης το σύλλογο «ΕΝΑΛΕΙΑ» που συνδράμει στον τομέα της συλλογής απορριμμάτων από την θάλασσα και φυσικά ΟΛΟΥΣ τους συμπολίτες μας που συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις που υλοποιούμε (αθλητικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές).

Θα πω, όμως, ότι πρέπει να μας σαρώσει ένα κύμα αλληλεγγύης και συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας μας, διότι είναι σίγουρο ότι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, απαιτείται καθολική ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Κυρίως στον  τομέα ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα που ασχολείται η κάθε οργάνωση ως προς το ευρύτερο κοινό – πολίτες, στην παρακίνηση και υλοποίηση δράσεων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης η παραδοχή ότι δεν είναι αρκετή μόνο η αντίθεση (δικαιολογημένη τις περισσότερες φορές) σε αποφάσεις, νόμους, πράξεις κυρίως της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά η επεξεργασία και παραγωγή θέσεων – απόψεων που η εφαρμογή τους δεν αναβάλει τη λύση των προβλημάτων, αλλά λύνει τα προβλήματα που καθημερινά συσσωρεύονται με τρόπο τεκμηριωμένο και φυσικά βιώσιμο στα πλαίσια της κυκλικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι τεχνολογίες πλέον υπάρχουν. «Κολλάμε» στον τρόπο και στην αναγκαιότητα εφαρμογής τους, άμεσα. Απαιτείται κατά τη γνώμη μου μια διαρκής ώσμωση ανάμεσα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις κάθε μορφής και τους Δήμους, ώστε να δυναμώσουν τη δύναμη τους γιατί είναι σίγουρο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ταύτιση απόψεων.

Το επόμενο σχέδιο – ενέργεια του Δήμου μας είναι η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στο νησί μας, ώστε να εμπλακούμε τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και στην εκμετάλλευση του δικτύου των δημοτικών φορτιστών διαχέοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία τους στην τοπική κοινωνία.

Είναι μία αναγκαιότητα και με βάση τις επιπτώσεις που βιώνουμε πλέον όλοι.

Ο αέρας, ο ήλιος, τα νερά, οι θάλασσες είναι κοινωνικά αγαθά. Δεν πρέπει να αποτελέσουν οικονομικό πεδίο μόνο για τις μεγάλες εταιρείες. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ωφελείται άμεσα από την πράσινη μετάβαση και συνεπώς να καθορίζει και τους τρόπους και τους όρους «εκμετάλλευσης» των πόρων, με βιώσιμο τρόπο.

Ο πλανήτης ανήκει σε όλα τα έμβια όντα και είναι καθήκον όλων μας και ιδίως των πολιτών να τον κάνουμε βιώσιμο, χωρίς καμία αναβολή ή χρονοτριβή.

m.vasilakis
About m.vasilakis