Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη & Νέο Νομοσχέδιο για ΟΚοιΠ

Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη & Μέλος της Οργάνωσης Γη

Ως δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο εκπροσώπησης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, η Ελληνική Πλατφόρμα για τη Ανάπτυξη έχει ως ιδρυτικό της σκοπό την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των ίδιων των ΟΚοιΠ, αλλά και με την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, καθώς και με την Πολιτεία. Προτεραιότητα έχουν αποτελέσει τα θέματα δημόσιων πολιτικών, εντός κι εκτός Ελλάδος, που θα ενδυναμώσουν το ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και συνεπώς το θετικό αντίκτυπο για το σύνολο της ανθρωπότητας.

Μέσα στα έτη δραστηριότητάς της η Πλατφόρμα έχει διαχρονικά συμμετάσχει και συντονίσει πρωτοβουλίες της ΚτΠ για θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και βέλτιστης συλλογικής διακυβέρνησης.
Όταν το Νοέμβριο του 2021, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής ρύθμισης για τις ΟΚοιΠ και τον Εθελοντισμό, συσπειρώθηκαν περισσότεροι από 300 κοινωφελείς φορείς ώστε με κοινή φωνή και μεθοδικά να διεκδικηθεί η βελτίωση των διατάξεων του Ν/Σ, να ενημερωθούν τα μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό, ήταν σαφέστατα μια περήφανη και σημαντική στιγμή!

Η άτυπη Ομάδα Εργασίας με εκπροσώπους τομεακών δικτύων οργανώσεων και τη συμμετοχή του φορέα ενδυνάμωσης ΜΚΟ “HIGGS” είχε αρχικά συσταθεί το 2019. Ως συλλογική προσπάθεια και αυτή η Ομάδα Εργασίας αποτέλεσε εξέλιξη και παρακαταθήκη προσπαθειών προηγούμενων ετών. Συμμετείχαμε σε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους κοινωφελών ιδρυμάτων όπως το Ίδρυμα Μποδοσάκη, απευθυνθήκαμε και συνεργαστήκαμε με στελέχη Υπουργείων, διοργανώθηκαν δια ζώσης διαβουλεύσεις δεκάδων οργανώσεων και συγκεντρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων οι απόψεις εκατοντάδων. Το καλοκαίρι του 2020, η σύνθεση όλων των παραπάνω απόψεων υποβλήθηκε ως Υπόμνημα Κοινών Προτάσεων στην Κυβέρνηση.

Η “Συμμαχία” της ΚτΠ αναβίωσε το 2021 ενόψει της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου στο Κοινοβούλιο. Η Ομάδα Εργασίας διευρύνθηκε, απευθύνοντας πρόσκληση στους συλλογικούς φορείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του προσφυγικού, της καταπολέμισης της φτώχειας, της αναπτυξιακής συνεργασίας, των παρόχων υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία, στις ενώσεις ασθενών, κ.α, για την περαιτέρω επεξεργασία κοινών προτάσεων ενός συμπεριληπτικού, δίκαιου, εφαρμόσιμου και αναπτυξιακού νομοσχεδίου για όλη την ΚτΠ, τους Εθελοντές και των Ωφελούμενών της. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα εργαλεία capacity building και δικτύωσης που έχει αναπτύξει το HIGGS, ώστε μεγάλη μερίδα Σωματείων, ΑΜΚΕ και άλλων φορέων της ΚτΠ να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν.

Η άψογη και εποικοδομητική συνεργασία των πολυάριθμων Δικτύων και φορέων εκπροσώπησης των οργανώσεων, με αποκορύφωση την μαζική κινητοποίηση το φθινόπωρο του 2021, έθεσε την βάση και τις προϋποθέσεις για την εδραίωση αντίστοιχων συμμαχιών και νέων συλλογικών διεκδικήσεων και συνηγορίας.

Το επόμενο βήμα μπορεί να γίνει με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου της εφαρμογής του νέου Νόμου, την αξιολόγηση των επιπτώσεων και αντικτύπου του, την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την αντιστοίχησή του με τις διεθνείς πρακτικές.
Η Ελληνική Πλατφόρμα έχει, επίσης, ήδη δεσμευτεί να παρουσιάσει πρόταση για την θεσμοθέτηση της Συμμαχίας της Κοινωνίας των Πολιτών, μέσω ανοιχτής πρόσκλησης σε όλους τους εκπροσώπους της, για την συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των ΟΚοιΠ, με τους πολίτες, και την ανάδειξη του Τρίτου Τομέα ως στρατηγικού εταίρου της ελληνικής Πολιτείας, αλλά και των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.
Μεσοπρόθεσμος κοινός παρονομαστής αποτελεί η φιλόδοξη επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τα επόμενα 8 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμπράξεις μεταξύ των ΟκοιΠ -όπως πετύχαμε τον Νοέμβριο του 2021- και η επέκταση αυτών μέσω συνεργειών με εταίρους από τον ακαδημαϊκό χώρο, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

m.vasilakis
About m.vasilakis