Η (κρι-) χρησιμότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων

Σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, που η τεχνολογία πήρε κεντρική θέση στην καθημερινότητα και την εργασία μας, έγινε ακόμη πιο εμφανής η ανάγκη για την ύπαρξη ψηφιακών δεξιοτήτων, για ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, όπου η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η εξ αποστάσεως οικονομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Για πολλούς από εμάς, η ψηφιοποίηση υπηρεσιών ήταν μια ανακούφιση, καθώς μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές μας υποχρεώσεις μένοντας σπίτι. Για τον επιχειρηματικό κόσμο ήταν σωτήρια, καθώς επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών, έστω και από απόσταση. Αλλά για μια αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η χρήση των νέων εργαλείων και υπηρεσιών επιβλήθηκε προτού πραγματοποιηθεί κάποια εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους.

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς

Λίγο πριν την πανδημία, η Socialinnov διεξήγαγε μια έρευνα για να αποτυπώσει τις ανάγκες της αγοράς σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα μόλις το 1,6% του συνολικού εργατικού δυναμικού απασχολείται στον τομέα ΤΠΕ – από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη.

Στην έρευνα με τίτλο “Greek Market Needs in Tech Talent”, 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η αναζήτηση ανθρώπων με τις ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες που χρειάζονται είναι δύσκολη. Ως τεχνικές δεξιότητες δεν λογίζονται μόνο οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η κατάρτιση που έχει αποκτηθεί πάνω σε πιο συγκεκριμένες γνώσεις.

Η έλλειψη των ψηφιακών δεξιοτήτων έγινε ιδιαίτερα εμφανής σε κάποιους τομείς την περίοδο της πανδημίας, με συνέπειες που εκτείνονται ανησυχητικά προς το μέλλον. Ένα παράδειγμα το οποίο αξίζει να τονίσουμε είναι η Εκπαίδευση. Σε μια άλλη έρευνα που διενήργησε η Socialinnov με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάδος («Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Σχολείου στην Εποχή του COVID-19»), πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε εκπαιδευτικούς δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, φάνηκε πως οι ελλείψεις στην τεχνική κατάρτιση δημιούργησαν δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, επηρεάζοντας και την εμπειρία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως μόνο το 14,41% έλαβε οδηγίες και καθοδήγηση για τη διαχείριση των πλατφορμών σύγχρονης/ασύγχρονης διδασκαλίας από το Υπουργείο, αλλά σε ποσοστό 87,38% δηλώνουν πως είναι θετικοί στο ενδεχόμενο να υιοθετηθούν πρακτικές σύγχρονης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και παράλληλα αναγνωρίζουν, σε ποσοστό 98,19%, την επιτακτική ανάγκη για επιμόρφωσή τους στις παραπάνω πλατφόρμες.

Επένδυση για το μέλλον

Καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, οι επόμενες γενιές εργαζομένων και ενεργών πολιτών, θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερο αναπτυγμένες ψηφιακές δεξιότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων μπορεί να έχει μόνο ωφέλιμα αποτελέσματα, καθώς θα προετοιμάζονται για τις επόμενες προκλήσεις. Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να αφορά σε όλο το φάσμα λειτουργίας μιας οργάνωσης (συστήματα, εξοπλισμός, διαδικασίες, κτλ.), αλλά κατά κύριο λόγο θα πρέπει να εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιπρόσθετα, καθώς καμία κοινωνική ομάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός αυτής της διαδικασίας, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλοι θα έχουν πρόσβαση στη γνώση. Το ελληνικό οικοσύστημα ΟΚοιΠ που βρίσκεται διαρκώς στο πεδίο μπορεί να αποτελέσει μια θετική δύναμη προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδυαστικά με κρατικές και άλλες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, καλύπτοντας κενά και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για σχετικές ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως η πρόσφατη κρίση μας ανέδειξε.

Ήδη πριν την πανδημία, η ζήτηση επαγγελματιών ΤΠΕ έδειχνε πως θα παρέμενε σε αυξητική πορεία και τα επόμενα χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς το πρωτοφανές φαινόμενο του κορονοϊού θα επηρεάσει αυτήν την τάση – ή πιο σωστά: πόσο περισσότερο θα την αυξήσει.

 


Η Socialinnov είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό βραχίονα του Found.ation. Στόχος της είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες όλων, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (νέοι, άνεργοι, πρόσφυγες, άστεγοι κ.ά.), προσφέροντας δωρεάν μαθήματα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση εργασίας με σύμμαχο την τεχνολογία.

Higgs
About Higgs