Impact Measurement: Back to basics

Back to basics: Πώς μπορώ να μετρήσω τον κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργώ με τις δράσεις μου – με απλά λόγια για ένα καλό ξεκίνημα!

Το να μετράς τον κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργείς, σου επιτρέπει να αποδεικνύεις αλλά και να βελτιώνεις τις δράσεις σου. Πολλοί χρησιμοποιούν ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου, την έλλεψη εξειδικευμένης γνώσης ή την έλλειψη προσωπικού που να μπορεί να αφιερώσει χρόνο σε αυτό, και το ότι δεν ξέρουν από που να ξεκινήσουν!

Στο παρόν κείμενο θα μοιραστούμε τα πέντε απλά και βασικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου μιας δράσης σας.

Όταν αναφερόμαστε στη μέτρηση κοινωνικού αντικτύπου, εννοούμε τη διαδικασία να σχεδιάσουμε ένα σύστημα και να αποτιμήσουμε τον αντίκτυπο που έχουμε. Tο παρόν κείμενο απευθύνεται σε όλους εσάς που δεν έχετε πρoηγούμενη εμπερία αλλά θα θέλατε να ξεκινήσετε από κάπου και δεν ξέρετε από πού!

Θα μοιραστούμε μαζί σας τα πέντε απλά και βασικά ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσετε:

1ο Βήμα: Τι πρέπει να καθορίσω;

Πρέπει να καθορίσω ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθώ να επιλύσω, καθώς και ποια είναι η αλλαγή που θέλω να επιφέρω στους ωφελούμενούς μου.

Tip! Προσπαθήστε να είναι μια πρόταση το πολύ, να είναι σαφής και κατανοητή και για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό που κάνετε.

Παράδειγμα: Θα παρέχω δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε πεντήντα οικογένειες του Δήμου που διαβιώ.

2ο Βήμα: Τι πρέπει να σχεδιάσω;

Πρέπει να αποφασίσω ποιά είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα (αλλαγές) που θέλω να επιφέρω στους ωφελούμενούς μου έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός που έχω ήδη καθορίσει. Σε πρώτη φάση επικεντρωθείτε το πολύ σε δύο έως τέσσερα αποτελέσματα που θέλετε να προκύψουν από τη δράση σας. Πώς θα ξέρετε αν πετύχατε τον σκοπό σας; Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σχεδιάσετε τον τρόπο με τον οποίο θα συλλέγετε τις πληροφορίες γι’ αυτά τα αποτελέσματα (π.χ. έρευνες, ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις κα.) καθώς και κάθε πότε θα τις συλλέγετε (μια φορά, στην αρχή ή σε τακτά χρονικά διαστήματα της δράσης).

Tip! Σκεφτείτε αν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να σας είναι χρήσιμες, όπως ηλικία, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης κα. Πολλές φορές τέτοιου είδους πληροφορίες είναι σημαντικές γιατί μπορεί να έχουν και αυτές τη δική τους συμβολή στα αποτελέσματα!

Παράδειγμα: Θα μετρήσω τον αριθμό των συνεδριών που παρείχα στις οικογένειες, το επίπεδο ικανοποίησης των οικογενειών από αυτές καθώς και στοιχεία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν οι οικογένειες (αριθμός μελών, επίπεδο μόρφωσης). Επίσης, θα συλλέγω τα στοιχεία αυτά με ερωτηματολόγια και με συνεντεύξεις. Τα ερωτηματολόγια θα τα μοιράζω πριν και μετά τις συνεδρίες και τις συνεντεύξεις μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών.

3ο Βήμα: Τι πρέπει να μετρήσω;

Σε αυτό το στάδιο περνάμε από τη θεωρία στην πράξη! Πρέπει να ξεκινήσετε να συλλέγετε τα στοιχεία που έχετε σχεδιάσει στα προηγούμενα βήματα. Προσοχή γιατί αυτό το βήμα είναι το πιο κρίσιμο. Συνήθως σε αυτήν τη φάση οι περισσότεροι σταματούν, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη της συλλογής στοιχείων και δεν προχωρούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό τους, όχι όμως εσείς!!!

Tip! Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο εργασίας (excel) για να αποτυπώσετε τα στοιχεία.

4ο Βήμα: Τι πρέπει να αναλύσω;

Αυτό το στάδιο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί λαμβάνουμε τις πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που έχει η δράση μας. Τι καταφέρατε; Τι δεν καταφέρατε; Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν κάποιοι ωφελούμενοι και τα οποία συνδέονται με διαφορετικά ποσοστά επιτυχίας; Αν ναι, χρειάζεται να κάνετε αλλαγές/τροποποιήσεις στις παρεμβάσεις σας έτσι ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στο μέλλον;

Παράδειγμα: Παρείχα τις υπηρεσίες σε πενήντα οικογένειες; Υπήρχε ανάγκη να παρέχω τις ίδιες υπηρεσίες σε περισσότερες οικογένειες; Βοήθησα τις οικογένειες να έχουν καλύτερη ψυχολογία, να νιώθουν αυτοπεποίθηση μετά τις συνεδρίες;

5ο Βήμα: Τι μαθαίνω;

Τι θα κάνεις με βάση όσα μαθαίνεις και με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσεις τον αντίκτυπό σου;

Υπάρχουν αποτελέσματα που είναι σημαντικά για τους ωφελούμενους και που θα ήταν καλό να τα συμπεριλάβεις στο σύστημά σου στο μέλλον;

Πώς ήταν η διαδικασία συλλογής των στοιχείων; Υπάρχουν τροποποιήσεις που θα μπορούσες να κάνεις έτσι ώστε να μπορείς να συλλέγεις τα στοιχεία πιο εύκολα ή να μπορείς να συλλέγεις πιο αξιόπιστα στοιχεία; Υπάρχουν αλλαγές που θα μπορούσες να κάνεις στον τρόπο που προσφέρεις τις υπηρεσίες και οι οποίες θα οδηγούσαν σε μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων;

Εμείς σας δίνουμε τα βασικά, από εδώ και πέρα είναι στα δικά σας χέρια… ξεκινήστε, μετρήστε, βελτιώστε, συνεχίστε…

Αλεξάνδρα Εμιρζά,
Deputy Director, HIGGS

Higgs
About Higgs