Εκδήλωση: Συνεργασία μιας ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση του HIGGS στις εγκαταστάσεις του, με θέμα Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Ηνωμένα Έθνη – Δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας μίας ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 με ομιλητή τον κύριο Δημήτρη Φατούρο, Υπεύθυνο Επικοινωνίας του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών/United Nations Regional Information Center (UNRIC) για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο κύριος Φατούρος παρουσίασε τις δράσεις του κέντρου, και τα πολλαπλά οφέλη της διασύνδεσης των ελληνικών ΜΚΟ μαζί του, και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των εκπροσώπων των οργανώσεων, που παρακολούθησαν την ομιλία του.

Μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της εκδήλωσης εδώ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνδεση  ΜΚΟ με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης του ΟΗΕ
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=10 (Ελληνικά)

http://outreach.un.org/ngorelations/membership/application/ (Αγγλικά)

Αίτηση
http://outreach.un.org/ngorelations/files/2012/06/Association-Application-Form-2012-fq.v2.pdf (Αγγλικά)

Γιατί να συνδεθείτε με τον ΟΗΕ
https://higgs3.org/higgs3-wp/wp-content/uploads/2016/03/Why-Associate-with-DPI.pdf (Αγγλικά)

Σημείωση
Τα Ηνωμένα ‘Έθνη διευκρινίζουν ότι  δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή μίας ΜΚΟ η ύπαρξη αντιπροσώπου  στα Ηνωμένα ‘Έθνη. Σε περίπτωση που μία  επιλεγείσα ΜΚΟ δεν δύναται να έχει αντιπρόσωπο, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ (DPI/NGO) σε συνεργασία   με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ,  έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα αντιπροσώπευσης των ΜΚΟ από φοιτητές /φοιτήτριες που σπουδάζουν στις ΗΠΑ.

Higgs
About Higgs