Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2020

Παρατείνονται οι προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων για τα παρακάτω προγράμματα και δράσεις:

Erasmus+ Programme / Strategic Partnerships / Key Action 2

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου 2020

 • Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201)
 • Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΑ202)
 • Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ203)
 • Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΑ204)
 • Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων (ΚΑ229)

Βρείτε εδώ τις Οδηγίες Αίτησης

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του ΙΚΥ


Balkan Green Foundation

Νέα προθεσμία υποβολής: 24 Απριλίου 2020

“Green Ideas” Greece 2020


Erasmus+ Programme / Youth / Key Actions 1, 2, 3

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07 Μαΐου 2020

 • Ανταλλαγές Νέων και Κινητικότητα των youth worker (KA105)
 • Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία (KA205)
 • Διαρθρωμένος Διάλογος (KA347)

Βρείτε εδώ τις Οδηγίες Αίτησης

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ


European Solidarity Corps

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07 Μαΐου 2020

 • Εθελοντισμός
 • Πρακτική άσκηση και απασχόληση
 • Σχέδια Αλληλεγγύης

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ


Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαΐου 2020

Αιτήσεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027

Βρείτε εδώ τις Οδηγίες Αίτησης

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα του ΙΚΥ


Πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης” – “Points of Support”

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Μαΐου 2020

Σημεία Στήριξης | 4ο Κύκλος


EEA GRANTS – Active citizens fund

Νέα προθεσμία υποβολής: 02 Ιουνίου 2020

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά


EuropeAid

Support to civil society organisations to contribute to the achievement of the sustainable development goals (SDGs)

Προθεσμία υποβολής: 16 Ιουνίου 2020


Πρόγραμμα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση & της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Νέα προθεσμία υποβολής: 31 Ιουλίου 2020

Πρόγραμμα “Συμπράττουμε για την Υγεία” | Γ΄ Κύκλος


Europe for Citizens (EFC)

Civil Society Projects 2020

Προθεσμία υποβολής: 01 Σεπτεμβρίου 2020

Higgs
About Higgs