Προσκλήσεις για ευκαιρίες χρηματοδότησης ΟΚοιΠ

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Μάιος – Οκτώβριος 2021

Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 οπότε και εγκρίθηκε επιτέλους ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2021-2027, αναμέναμε το πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς (και) τον μη κερδοσκοπικό τομέα καθώς και τους σχετικούς γενικούς οδηγούς προγραμμάτων όπως το Erasmus+. Το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευτεί μια σειρά από κείμενα όπως το Erasmus+ Programme…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Δεκέμβριος 2021

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) Promoting the participation of migrants in the design and implementation of integration policies Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships Migrant children’s transition to adulthood Promoting complementary pathways for people in need of protection and their further integration Address assistance, support and integration of third-country national victims…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Οκτώβριος 2020 – Ιανουάριος 2021

Europe Direct Selection of partners to carry out Europe Direct activities (2021-2025) in Greece Προθεσμία υποβολής: 15 Οκτωβρίου 2020 Διαπίστευση Erasmus Υποβολή αιτήσεων στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης (KA1) Προθεσμία υποβολής: 29 Οκτωβρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS) – Στρατηγικές Συμπράξεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση,…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2023

Πρόγραμμα Faces of Migration, ActionAid Επιχορηγήσεις για δράσεις γύρω από τη Μετανάστευση και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης Προθεσμία υποβολής: 13 Ιουλίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS) European Youth Together 2020 Προθεσμία υποβολής: 28 Ιουλίου 2020 Europe for Citizens (EFC) Civil Society Projects 2020 Προθεσμία υποβολής: 01 Σεπτεμβρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ1 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2020

Παρατείνονται οι προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων για τα παρακάτω προγράμματα και δράσεις: Erasmus+ Programme / Strategic Partnerships / Key Action 2 Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Απριλίου 2020 Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (ΚΑ201) Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΑ202) Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ203) Στρατηγικές Συμπράξεις…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Erasmus+ Programme (EPLUS): Centres of Vocational Excellence Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS): Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2020 Erasmus+ Programme (EPLUS): Sector Skills Alliances Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2020 Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION: Inclusive and Innovative Practices for the Integration…

Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Οκτώβριος 2019 – Ιανουάριος 2020

EPIM Call for proposals: Shaping Fair and Effective Migration Systems Προθεσμία: 11 Οκτωβρίου 2019 Altiero Spinelli Prize for Outreach – call for applications 2019 Προθεσμία: 29 Οκτωβρίου 2019 AMIF Action Grant: Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020 AMIF Action Grant: Social orientation of newly…

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος για Χρηματοδοτήσεις

1. Erasmus+ Programme: Call for proposals 2018 Λήξη Υποβολής: Διαφορετικές προθεσμίες από 1 Φεβρουαρίου – 26 Απριλίου 2018 2. EuropeAid: Supporting Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme Λήξη Υποβολής: 16 Φεβρουαρίου 2018 3. Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) Topics Λήξη Υποβολής: 1 Μαρτίου 2018 – Raising Awareness on migrant’s contribution to EU Societies –…