Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Οκτώβριος 2019 – Ιανουάριος 2020

EPIM Call for proposals:
Shaping Fair and Effective Migration Systems
Προθεσμία: 11 Οκτωβρίου 2019


Altiero Spinelli Prize for Outreach – call for applications 2019
Προθεσμία: 29 Οκτωβρίου 2019


AMIF Action Grant:
Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemes
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Social orientation of newly arrived third-country nationals through involvement of local communities, including mentoring and volunteering activities
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Social and economic integration of migrant women
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Awareness raising and information campaigns on the risks of irregular migration in selected third countries and within Europe
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Support to victims of trafficking in human beings
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Protection of children in migration
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020


AMIF Action Grant:
Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigration
Προθεσμία: 30 Ιανουαρίου 2020

Higgs
About Higgs