Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Δεκέμβριος 2021

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Προθεσμία υποβολής: 16 Φεβρουαρίου 2021


Active citizens fund – EEA Grants

Προθεσμία υποβολής: 12 Απριλίου 2021


Active citizens fund – EEA Grants

Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2023


European Commission

2020 Erasmus accreditation in the field of Youth

Προθεσμία υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2021


European Commission: The next Erasmus Programme 2021 – 2027

Higgs
About Higgs