Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Μάιος – Οκτώβριος 2021

Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 οπότε και εγκρίθηκε επιτέλους ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2021-2027, αναμέναμε το πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς (και) τον μη κερδοσκοπικό τομέα καθώς και τους σχετικούς γενικούς οδηγούς προγραμμάτων όπως το Erasmus+.

Το τελευταίο διάστημα έχουν δημοσιευτεί μια σειρά από κείμενα όπως το Erasmus+ Programme Guide αλλά και τα draft Calls του Horizon Europe Programme. Τα νέα είναι καλά: μετά από μια μικρή ανάπαυλα, ξεκινάνε αρκετές προκηρύξεις διαμορφώνοντας ένα θετικό πλαίσιο με πολλαπλές ευκαιρίες για Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις!

Μάλιστα, πέραν της έμφασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη φιλική προς το περιβάλλον υλοποίηση των έργων, ειδικά όταν δεν έχουν ως αντικείμενο το ίδιο το περιβάλλον, στον οδηγό του Erasmus+ δίνεται ακόμα μεγαλύτερη έμφαση από παλαιότερα στην κοινωνική ενσωμάτωση, ήτοι στη συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, δηλαδή στο βασικό πεδίο των περισσότερων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων!

Μπορείτε να βρείτε στο link που ακολουθεί την Ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+ για το 2021 σηματοδοτώντας τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN

Erasmus+ Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Προθεσμία υποβολής: 11 Μαΐου 2021

  • Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας

Προθεσμία υποβολής: 19 Οκτωβρίου 2021

  • Διαπιστεύσεις Erasmus στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων

Erasmus+ Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Προθεσμία υποβολής: 20 Μαΐου 2021

  • Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
  • Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού
  • Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
  • Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα του αθλητισμού
  • Αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Προθεσμία υποβολής: 1 Ιουλίου 2021

  • Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Προθεσμία υποβολής: 7 Σεπτεμβρίου 2021

  • Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας

Erasmus+ Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας

Προθεσμία υποβολής: 24 Ιουνίου 2021

  • Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος 2021

Higgs
About Higgs