Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2023

Πρόγραμμα Faces of Migration, ActionAid

Επιχορηγήσεις για δράσεις γύρω από τη Μετανάστευση και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προθεσμία υποβολής: 13 Ιουλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS)

European Youth Together 2020

Προθεσμία υποβολής: 28 Ιουλίου 2020


Europe for Citizens (EFC)

Civil Society Projects 2020

Προθεσμία υποβολής: 01 Σεπτεμβρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ1 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα νεολαίας

Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ2 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Erasmus+ Programme (EPLUS) – ΚΑ3 – ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

Προθεσμία υποβολής: 01 Οκτωβρίου 2020

Βρείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2020

Αίτηση Προγράμματος


Active citizens fund – EEA Grants

Πρωτοβουλίες Διμερών Σχέσεων

Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2023


Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης – ΙΚΥ

«Ημέρες Erasmus 2020»

Ημερομηνίες: 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2020

Higgs
About Higgs