Προσκλήσεις για Υποβολή Αιτήσεων: Φεβρουάριος – Σεπτέμβριος 2020

Erasmus+ Programme (EPLUS):
Centres of Vocational Excellence
Προθεσμία: 20 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education and Training
Προθεσμία: 25 Φεβρουαρίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Sector Skills Alliances
Προθεσμία: 26 Φεβρουαρίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Inclusive and Innovative Practices for the Integration of Recently Arrived Migrants in Local Communities
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Mapping and Overcoming Integration Challenges for Migrant Children
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Narratives on Migration and its Impact: Past and Present
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Horizon 2020 Framework Programme (H2020) – MIGRATION:
Sustainable Practices for the Integration of Newly Arrived Migrants into Societies
Προθεσμία: 12 Μαρτίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Not-for-profit European Sport Events
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Erasmus+ Programme (EPLUS):
Small Collaborative Partnerships
Προθεσμία: 02 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Active Citizens Fund – EEA Grants:
Ενίσχυση της Συμμετοχής των Πολιτών στα Κοινά
Προθεσμία: 03 Απριλίου 2020


Europe for Citizens (EFC):
Civil Society Projects
Προθεσμία: 01 Σεπτεμβρίου 2020

Higgs
About Higgs